S:1

Aynı düzlemde bir ortak noktası olan yani birbirini kesen doğrulara ............ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Aynı düzlemde bir ortak noktası olan yani birbirini kesen doğrulara ............ denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "kesişen doğrular" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
4x - 3 = 21 olduğuna göre x kaçtır? Üretilen gıdanın tüketilmeden önce atığa dönüşmesine .......................... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ‘Saz sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Yeşil örtü yuvarlak masaya çok yakışmıştı; ancak duvarların kapalı rengi bunlarla hiç uyumlu değildi. Karenin bir iç açısının ölçüsü nedir? 2 yarım, 3 çeyrek metre kaç cm eder? Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Asker olmayı hedefleyen Mustafa Kemal, okuduğu Selanik Mülkiye Rüştiyesinden ayrılarak kendi isteğiyle gizlice girdiği Askerî Rüştiye sınavını kazandı. Okuduğu askerî okulları başarı ile bitiren Mustafa Kemal, 1905 yılında Kurmay Yüzbaşı olarak Osmanlı ordusuna katıldı.Verilen bilgiden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Osmanlı Devleti nde taht kavgaları ilk defa ne zaman yaşanmaya başlamıştır? Bir kümeste 76 tavuk, 98 tane koyun vardır. Kümeste bulunan bu hayvanların ayaklarının toplamı kaçtır? 152 31 Aralık 2019, saat : 23.45ten 42 dakika sonra tarih ve saat kaçtır? Aşağıda bazı meslekler, çalışma alanlarıylaeşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisiyanlıştır? • Gözden çıkarmak• Gözden kaçırmak• Gözden kaybolmak• Gözden düşmekAşağıdakilerden hangisi, verilen deyimlerden biri- nin açıklaması olamaz? Aşağıdaki altı çizili tamlamaların hangisi belirtisiz isim tamlamasıdır? Aralık ayı hangi mevsimdedir? Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed (sav)in İslama davetinin başarıya ulaşmasının nedenlerinden biri değildir ? Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 5 saniye sonra yerden 20 m yükseklikte olduğuna göre cisim kaç m yükseklikten bırakılmıştır?(Hava sürtünmesi önemsizdir; g=10m/s2) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi nitel gözleme aittir? Selma - - - - her lessons a lot at the age of 10. Gruplar içerisinde bulunan bireylerin farklı zamanlarda farklı rol ve görevleri vardır.Öğrencinin okulda hangi görevleri üstlenmesi beklenmez? A​ynı cins 12 nesneden oluşan topluluğa ne denir? Her gün 3 TL harcayan Umut 2 haftada kaç lira harcamıştır? Ham maddeler, fabrikalardan çeşitli işlemlerden geçerek işlenmiş maddeye dönüştürülürler.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1.Vazife – Görev2.Hayat – Yaşam3.Yapay – Doğal4.Gider – MasrafNumaralanmış sözcük çiftlerinin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam ilişkisi vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç yoktur? İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan (acıma) duygusuna sahip olmaktır. Buna göre ;akıllı olan ama vicdanı (acıması) olmayan bir kişi (birey) hangisini daha çok yapar? Beyşehir Gölü hangi ilimizdedir? Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesine denir.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 103, 53, 26 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Deniz' in kütlesi 36 kgdır. Babasının kütlesi, Deniz' in kütlesinin 2 katından 3 kg fazladır. Babasının kütlesi kaç kgdır? Peygamberlerle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır? Tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilk gereksinimleri nedir? 1- süt 2-içmeliyiz 3-her 4-akşamYukarıdaki sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın yörüngesinin elips olmasının sonuçlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek yoktur? Başkenti Tahran olan komşumuz aşağıdakilerden hangisidir? Lauren - - - - to the local authority about the noises and smells from his neighbors farm. Mecburi ilköğretim çağı çocuğun - - - yaşını bitirdiği yılın - - - ayı sonunda başlar, - - - yaşını bitirip - - - yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? Diğer adı Yeni Ahittir. Matta, Markos, Lukas ve Yuhanna yazıtları ile bilinir, dili İbranicedir. Hıristiyanlığın kutsal kitabıdır. Özellikleri verilen kitap aşağıdakilerden hangisidir? Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılan ve Müslümanların zaferi ile sonuçlanan ilk büyük savaş hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir