S:1

Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "İlk Peygamberdir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Güneş ışınlarının yere düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır.Aşağıdakilerden hangisinin üzerinde bu durumun etkisinden söz edilemez? - - - - , edebiyatımızda tutsaklık ve insan ticareti üzerine yazılmış eserlerin en ünlüsüdür. Eserde tutsaklık teması yanında, evlenme işlerinde geleneklere ve göreneklere bağlı kalmanın yanlış yanları üzerinde durulmaktadır. Bu romanda romantizmden realizme geçişin izleri görülür.Bu parçada kısaca tanıtılan Tanzimat Dönemi romanı aşağıdakilerden hangisidir? İkinci Dünya Savaşının ardından Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulmasıyla dünyada demokratik yönetimler güç kazanmaya başladı. Bu teşkilatın üyesi olarak ülkemizde de demokratikleşme çabaları hız kazandı. Cumhuriyet Halk Partisinin tek parti olduğu bu ortamda Nuri Demirağ tarafından MilliKalkınma Partisi adıyla yeni bir siyasi parti kuruldu. Bu partiyi, CHPden ayrılan milletvekille- rinin kurduğu Demokrat Parti izledi. 1946da yapılan genel seçimler sonunda ilk kez birden fazla parti Meclise girdi.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Allaha, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza vekadere; hayır ve şerrin Allahtan olduğuna inanmaya ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Dünya nın şeklinin küreye benzediğini savunan bilim adamlarından değildir? Şüphesiz Allah; adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı,fenalık,ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size böyle öğüt veriyor. ( Nahl suresi, 90.ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayette vurgulanan hususlardan biri değildir? Suçlar, insanın yüzünde görünseydi, ...cümlesi, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa insanın kendisiyle yüzleşmekten kaçındığı anlamı kazanır? Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı sorumluluklarımızdan değildir? Kütlece %15lik 200 gram şekerli su çözeltisi ile kütlece %45lik 300 gram şekerli su çözeltisi karıştırılıyor. Buna göre oluşan çözeltinin kütlece % derişimi kaç olur? Çevresine göre alçakta kalan düzlüklere.........................denir. Namazda bir kıyam, bir rükû ve iki secdeden oluşan bölüme ne denir? Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir? Hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Sürekli bir anlam arayışı içinde olan insan kendi kendine, Ben kimim? Niçin yaratıldım? Benim ve bu dünyanın sonu ne olacak? gibi sorular sorar. İnsanın sonu ile ilgili soru ve endişelere en anlamlı cevabı ahiret inancı verir. Çünkü ahirete inanan insan öldükten sonra kıyamet günü tekrar dirileceğinin ve sonsuz bir hayat süreceğinin farkındadır. İşte bunu fark eden insan, yaşamın bir amacı olduğunu anlar ve yaratılış amacı doğrultusunda hayatını sürdürmeye özen gösterir. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarı- lamaz? Kuran-ı Kerimde diriliş günü, son gün, hesap günü, toplanma günü ve büyük olay gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Felsefede gerçek ve düşünsel varlık ayrımı yapılmaktadır. Ağrı Dağı, çam ağacı ve Ege Denizi gerçek varlıklardır. Kaf Dağı, peri, deniz kızı sadece düşünülen varlıklardır.Bu ayrımı yapan ve bu kavamlar üzerinde düşünce üreten felsefe alanı aşağıdakilerden hangisidir? Benim canım arkadaşım, gözümde tütüyorsun. cümlesindeki altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk, cumhuriyeti öncelikle kimlere emanet etmiştir? Aşağıda verilen dipnot örneklerinden hangisinin yazımı doğrudur? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?107 – 38 = ...+ 20 I Hendek Savaşı II Mute Savaşı III Bedir SavaşıIV Uhud Savaşı Yukarıda yapılan savaşların kronolojik/tarihsel sırası hangi şıkta doğru verilmiştir? Bir çiftçi ürettiği 4 t 35 kg domatesi her biri 15 kg'lık kasalara dolduruyor.Bir kasayı 7 TL'ye satıyor.Çiftçinin eline kaç TL geçer? İnsanların bazısının Allahı bırakıp taş, ağaç, hayvan gibi varlıklara ibadet ettiği gözlenmiştir. Bu tür varlıklara ne ad verilir? Yurtta barış, dünyada barış. sözü Atatürkün hangi özelliğini göstermektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi olmamıştır? Ülkemize en çok mülteci hangi ülkelerden gelmektedir?Bu sorunun cevabı olarak hangisi ülke adı verilebilir? Güneşin battığı yöne ........ denir. Boş bırakılan yere hangi cümle ile tamamlamalıyız Dedemden yadigâr olan bu eviKışın fırtınası, yazın aleviDaha ben doğmadan ihtiyarlatmışBu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ekten dolayı yeni bir anlam kazanmamıştır? Kişinin samimi bir kalple Allaha yönelerek Ona yalvarmasına ve Ondan yardım istemesine ...................... denirBoş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? • İnsan, kendi eliyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.(Hadis-i Şerif)Sakın oturduğunuz yerden, ‘Allahım rızkımı ver. deyip durmayın. Biliyorsunuz ki gökten ne altın yağar ne de gümüş. (Hz. Ömer)Bu cümlelerde vurgulanan ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde hem yapım hem de çekim eki almış bir sözcük vardır? Orta çağ Avrupasının temel yönetim biçimi nedir? Bilim felsefesi, bilimi ve bilimsel bilgiyi konu edinerek felsefenin bilimi sorgulamasıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin sorularındandır? 25 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu Kararı ile atanmazlar? 20 kişiden oluşan bir kafilenin yaş ortalaması 36dır. Kafileye 5 kişi daha katıldığında, kafilenin yaş ortalaması 37 olmaktadır. Yeni katılanlardan 4ü kırkar yaşında olduğuna göre, 5. kişi kaç yaşındadır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ‘5 rakamının karesinin ve küpünün toplamına eşittir? Boy :I want to do something different this weekend.Girl : Like what?Boy :I dont know, maybe we can see a play or we can visit an art - - - -. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir