S:1

70'in %60 fazlasısını 20 eksiği kaçtır?

70'in %60 fazlasısını 20 eksiği kaçtır? sorunun cevabı "92" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Basit bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? I. Dünyanın en ünlü balinası kara sularımızda görüldü. (Edilgen)II. Uzun yıllar sonra memleketine dönmüştü. (Etken)III. Geçmişi, tatlı bir çocukluk masalı gibi anımsarız. (Edilgen)IV. Bu şehirde gece gündüz düdük sesi duyuluyor. (Edilgen)Numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? Jack: What kind of a holiday do you plan to have?Tom: - - - - , so Im planning to have a beach holiday this year. 3 dekarlık arsasının 7 arlık kısmına patates, kalan kısma ise sarımsak eken bir çiftçinin, sarımsak ekili alanıkaç m² dir? İtfaiye- Polis İmdat –Acil Yardım Merkezi numarası sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) bir çalışması olan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) projesi, ʻokuryazarlıkʼ kavramına odaklanır. Okuryazarlık kavramı, öğrencilerin problemleri çözerken veya yorumlarken bilgi ve becerilerini kullanma, analiz etme, mantıksal çıkarım yapma ve etkili iletişim kurma kapasitesi olarak ifade edilir. Ayrıca okuryazarlık, okulda edinilen bilginin günlük hayata aktarılmasıyla da ilişkilidir.Buna göre aşağıdaki yaklaşım, strateji veya yöntemlerden hangisinin öğrencilerin okuryazarlığına katkısı diğerlerinden daha azdır? Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisinesebep olabilir? Sıla okuldan eve geldi. Defterinden kullanılmamış birkaç yaprak arttı ve uçak yaptı. Buzdolabını açtı. Kapağını kapatmadan su içmeye gitti. Odasına geçti. Gardolabını açtı. Kıyafetlerinin bir tanesinin rengini hiç sevmiyordu. Keserek bebeğine elbise yaptı.Anlatılan metinde hangi kaynağın israfı yapılmamıştır? a) 5 . 5 . 5 . 5 = 53b) 12 . 12 . 12 = 122c) 3 . 3 . 3 . 3 . 3 = 35d) 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 = 85Yukarıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime eş sesli değildir? O gün gökyüzü, erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış yüne döner. Dost, dostu sormaz. (Meâric süresi, 8-10. ayetler)Aşağıdakilerden hangisi kıyamet ile ilgili bu ayetlerden çıkarılacak bir sonuç değildir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşlarından değildir? 8 çeyrek saat, kaç saattir? İbadetlerde gösteriş yapmaya ne ad verilir? Karluklar hangi devlet tarafından yıkılmıştır? Hz. İsa ile ilgili Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki ortak inanç aşağıdakilerden hangisidir? I. Yaşadığı ortamın sınırları dışına çıkmak, gezmek, oraları tanımak insanoğlunun tutkusudur.II. Bu yolla yaşadığı ortamdan sıyrılmaya, kurtulmaya çalışmıştır.III. Gezi yazıları da böyle bir gereksinimin ürünü olarak doğmuştur.IV. Bu tutkuyla büyüdüğü yerlerin ötesinde kalan başka yerlerden söz açan eserleri istekle okumuştur.Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? 45 sayısının 16 fazlasının 24 eksiği olan sayı hangi sayıdır? göreceğiz eyleminin kişisi hangisidir ? Fosfolipitler için,I. Proteinlerle birlikte hücre zarının yapısına katılır.II. Fosfat grubu suda çözünürken, yağ grubu suda çözünmez.III. Bir gliserole bir yağ asidi ve iki fosfat grubunun bağlanmasıyla oluşur.verilenlerden hangileri doğrudur? Bir aile her ay ortalama 5 kg bakliyat tüketmektedir. Bu aile bir yılda kaç kg bakliyat tüketir? Ayşenur 7 arkadaşına kitap hediye ediyor. Kitaplara toplam 56 TL ödediğine göre bir kitabın fiyatı kaç TLdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı vardır? 40 kilogramı şeker olan 320 kilogramlık şekerli su karışımındaki su oranı yüzde kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Ay'ın hareketlerinden biri değildir? Resmen bizimle kafa buldu ya!Cümlesindekikafa buldu deyiminin anlamı hangisidir? Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre; Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru, Personel Genel Müdürlüğünce il içi yer değiştirmeler için en geç ne zaman duyuruya çıkar? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki teknolojik ürünlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bütün kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? İskelet ve kas sağlığı için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Gökyüzünü bir anda kara kara yağmur bulutları kapladı.Bu cümleye göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlere imanın yararlarından biri değildir? Aşağıdaki deyimlerden hangisinde bir görevi kabul etmek anlamı vardır? Aşağıdakilerin hangisinde yüklem haber kipiyle çekimlenmemiştir? Kazım ödevi için dedesi ile sözlü tarih görüşmesi yapmaktadır.Aşağıdaki sorulardan hangisi bu görüşme için uygun olmaz? Selçuklu Devletinin yıkılış dönemine girmesinden sonra sosyal düzeni sağlamada ve Osmanlı Devletinin kurulmasında Ahilik teşkilatının önemli bir yeri vardır. Ahilik, bugünkü anlamı ile bir esnaf teşkilatıdır. Bu teşkilat, satılan malların kalitesinin belirlenmesinde, fiyatların teftiş edilmesinde, ürünlerin belirli bir standarda sahip olmasında etkili olmuştur. Yalnızca esnaf teşkilatı olarak kalmamış, toplumun ahlaki değerlerinin korunmasında da önemli bir görev üstlenmiştir.Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Dünya devletleri Yeni Türk Devleti'ni hangi olayla tamamen tanımıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir