S:1

Çanakkale Savaşında denizlerde başarılı olamayan düşman kuvvetleri, amaçlarına karadan ulaşmak istiyordu. Mustafa Kemal, düşmanın Conkbayırı hattını aşarak ilerleyeceğini tahmin ediyordu. Bu sebeple bu hattın güçlendirilmesine çalıştı. Düşman güçleri 25 Nisan 1915 sabahı Mustafa Kemalin öngördüğü noktadan, Arıburnu bölgesinden saldırdı. Mustafa Kemal; Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalarda düşman güçlerine karşı büyük başarılar elde etti.
Mustafa Kemalin bu başarısında etkili olan kişilik özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Çanakkale Savaşında denizlerde başarılı olamayan düşman kuvvetleri, amaçlarına karadan ulaşmak istiyordu. Mustafa Kemal, düşmanın Conkbayırı hattını aşarak ilerleyeceğini tahmin ediyordu. Bu sebeple bu hattın güçlendirilmesine çalıştı. Düşman güçleri 25 Nisan 1915 sabahı Mustafa Kemalin öngördüğü noktadan, Arıburnu bölgesinden saldırdı. Mustafa Kemal; Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalarda düşman güçlerine karşı büyük başarılar elde etti.Mustafa Kemalin bu başarısında etkili olan kişilik özelliği aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "İleri görüşlülüğü ve askerî yeteneği" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Röntgen, ……………….  alanında kullanılan bir teknolojik üründür. Noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu bilincini arttırır? Bahçemize 5 tane armut, 4 tane elma ağacı diktik. Diktiğimiz ağaçlardan 2 tanesi kurudu. Bahçemizde kaç tane meyve ağacımız kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Sevr Barış Antlaşması’nın özelliklerinden biri değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime somuttur?  İlker Öğretmen: Kışın buzlanmayı önlemek için yollar tuzlanır.İlker öğretmenin verdiği örnek ile aşağıdaki durumlardan hangisi farklı ilkeye dayanır?  “Vücudumuzda yapıcı-onarıcı olarak görev yaparlar. Büyüme, gelişme, yaraların iyileşmesi, vücudun mikroplara karşı iyileşmesi, vücudun mikroplara karşı direnci için gerek vardır.”Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmıştır? • Müslümanlardan zengin olanlara farzdır.• Yılda bir kere verilir.Bu iki bilgi aşağıdaki ibadetlerin hangisininşartlarındandır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi büyük ünlü uyumuna uyduğu halde küçük ünlü uyumuna uymaz?         Aşağıdakilerden hangisi şimdiki zamanı bildiriyor? “(Resulüm!) Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Biz, sizi birbiriniz için imtihan konusu yaptık.” Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında, unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında yer alır? Yeryüzünde ilk cinayeti işleyip kardeşini öldüren Hz. Adem’in oğlu aşağıdakilerden hangisidir? •‘‘Birbirinize haset etmeyin, birbirinize küsmeyin, birbirinizekin beslemeyin ve sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun.’’• ‘‘İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda Mü’min olamazsınız.’’(Hadis-i şerif)Bu hadislerde verilen ortak mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Safranbolu şehri hangi ilimizdedir? Bir bölme işleminde bölünen 72 bölen 9 ise bölüm kaçtır? Bahçeye çıktığımda etrafımı birçok kuş sardı. Ellerime konan o tatlı kuşların cıvıltıları baharın gelişini müjdeler gibiydi. Bir kilim desenini andıran bahçemizdeki çiçeklerin o tazeliğini içime çektikçe kendimi daha mutlu hissediyordum. Sanırım doğa baharı, bahar ile sarıyordu.  Yukarıdaki paragrafın anlatımında aşağıdaki hangi duyudan yararlanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi, Bakanlıklardaki Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluş esasları bakımından doğru bir bilgi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konulmaz? Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür öğesidir? Bilindiği gibi ülkemizin büyük bir bölümünde kurak ve yarı kurak iklim egemendir. Tarımsal üretimimiz ise önemli ölçüde hava koşullarına bağlıdır. Örneğin 1973 yılında kuraklık nedeniyle yalnız tahıl ürünlerindeki kayıp yaklaşık 2,5 milyon ton civarında olmuştur. Bu durumda sulama, olağan yağışlarla karşılanamayan su gereksinimini sağlamada, bitkisel üretimin artırılmasında önemli bir etken olmaktadır.Bu parça aşağıdaki düzyazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinden değildir?  İslam’a çağrının ilk yıllarında, Mekke’nin ileri gelenleri, Hz. Muhammed’in İslam’a davetini pek fazla önemsemediler. Peygamberimiz ve arkadaşlarıyla alay ederek onları küçümsediler. Ancak gün geçtikçe İslam’ı kabul edenler çoğalmaktaydı. Bu durumdan rahatsız olan müşrikler, Hz. Muhammed ve arkadaşlarına kötü davranmaya başladılar.Bu metinden çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?  Teleskopu aşağıdaki bilim adamlarından hangisi bulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur? Hangisi kümeste yaşar? Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak      üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.             Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir? “Katıl-” fiilinin geniş zaman, 1. çoğul şahıs, olumlu, soru biçimine göre çekimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden sözcüklerden hangisi türemiş bir sözcüktür? “Tamir” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Belli bir ahlak dersi vermek amacıyla oluşturulan hayvan hikâyelerine fabl denir. Fabllarda öğretici bir amaç güdülür, gündelik hayatla ilgili dersler verilir. Okurlar, bu dersi kolaylıkla anlar. Çünkü öğüt, fablın sonunda atasözü ya da özdeyiş şeklinde verilir. Fabllar kısa hikâyelerdir; giriş, gelişme, sonuç ve ders bölümü olmak üzere dört bölümden oluşur. Çocuklara tokgözlülük, yardımseverlik, özveri gibi iyi insan davranışları kazandırma amacı taşır. Bu yüzden fablların eğitici yanı güçlüdür.Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yapılardan hangisi destek ve hareket sisteminin temel yapılarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin dikkat etmesi gereken davranışlardan biri değildir? Kronoloji sözcüğü size neyi çağrıştırır? Radyoyu açmak için kuvvetin hangi etkisinden yararlanırız? Mezopotamya’da kurulan ilk uygarlıktır.II. Deniz ticaretinde ileri gitmişlerdir.III. Anadolu’ya yazıyı getirmişlerdir.Yukarıda özellikleri verilen medeniyetler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? I                               II                          IIII  Canlıların ihtiyaç duyduğu ve yararlandığı, Allah tarafından sağlanan her türlü nimet anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmaz?  Anı yazılarında yazar, kendi iç dünyasına yönelir. Gelgelelim dış dünyadan kopuk bir yönelim değildir bu. Yazarın ana kaygısı kendini değil, yaşadığını anlatmaktır. Belleğindeki izleri yoklarken bunları bırakan olay ve olguları da anımsamaya çalışır. Nedenlerini bulmaya, bütünlemeye özen gösterir. Bu da onu, ya-şadığını bütün boyutlarıyla anlatmaya yöneltir. Ancak anlatım yüzde yüz nesnel bir nitelik taşımaz. Yorumlar da yargılar da kişiseldir.Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Seni seven âşık neylesin malıYumdukça gözünden döker mercanıBurnu fındık, ağzı kahve fincanıŞeker mi, şerbet mi, bal Acem kızıBu dizelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangileri vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir