S:1

Radyoloji bilimini kurarak iki kez Nobel Bilim Ödülünü alma başarısını gösteren ilk ve tek kadın bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Radyoloji bilimini kurarak iki kez Nobel Bilim Ödülünü alma başarısını gösteren ilk ve tek kadın bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı " Maria Curie" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
‘ Ne hoş ve dinlendirici bir manzara var ifadesindeki ‘ Ne kelimesinin cümledeki işlevi nedir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmaktadır? Mustafa Kemal; komutanlara, valilere ve Anadoludaki millî cemiyetlere Havzadan gönderdiği emirlerde işgalleri protesto etmelerini istedi. Havzada bir miting düzenlenmesini sağlayarak İzmirin Yunanlılar tarafından işgalini protesto ettirdi. Bu mitingler dalga dalga tüm yurda yayıldı.Bu bilgilere göre Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiştir? Saçların ve tırnakların uzamasını sağlar. Hem hayvansal hem de bitkisel besinlerde bulunur. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta, baklagiller, tahıllar ve kuruyemişler bu içerik yönünden oldukça zengindir.Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmaktadır? Topkapı Sarayı; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan yarımadanın ucundaki Sarayburnuʼnda yer alır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478ʼde yaptırılmıştır. Kuruluş yıllarında700.000 m2 lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü ala- nı 80.000 m2 dir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecitʼin Dolmabahçe Sarayıʼnı yaptırdığı tarihe kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devletiʼnin idare merkezi ve padişah- ların konutu olarak kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahlar tarafından terk edilen sa- ray, hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecit döneminde bir müze olarak yabancı elçilerin ziyaretine açılmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında içine camekânlı vitrinler yaptırılan saray, 9 Ekim 1924ʼte halkın ziyaretine açıl- mıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler; Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşküʼdür.Topkapı Sarayı nerededir? Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında ilk makale kabul edilir? • İlk ve ortaöğretim, kesinlikle insanlığın ve uygarlığın gerektirdiği bilimi ve tekniği vermelidir.• Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken millî düşünceleri boğmaya çalışan her karşı fikre şiddetle karşı koyma gereği onlara öğretilmelidir.Mustafa Kemal bu sözleriyle eğitimin hangi özelliklere sahip olmasını istemektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi bir yerde nüfusun artmasında etkili değildir? Gereksiz lambaları kapatalım( ) Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisine ülkemizde rastlanmaz? MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelike göre hazırlayıcı eğitimin ilkeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Krokilerde ölçek yoktur.Bu bilgiyi aşağıdakilerden hangisi destekler? I. Cemşîd ü Hurşîd, Ahmedî tarafından İranlı şair Selman-ı Sâvecinin 1500 beyitlik eserinin genişletilmiş bir tercümesidir. II. Çin hükümdarının oğlu Cemşîd ile Rum kayserinin kızı Hurşîd arasındaki aşk macerasını anlatır.III. Mesnevi nazım biçimiyle yazılmış, yaklaşık beş bin beyitten oluşmuştur. IV. Cemşîd ü Hurşîd İslam etkisinde gelişen Türk edebiyatı ürünlerindendir.V. Türk edebiyatındaki ilk mesnevi örneği kabul edilir.Yukarıdaki numaralanmış seçeneklerden hangisi Cemşîd ü Hurşîd için söylenemez? Kurân-ı Kerimde yer alan sure, ayet ve cüz bölümlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıda yapılan tanımlardan hangisi yanlıştır? Müslümanlar tarafından Endülüste inşa edilen cami aşağıdakilerden hangisidir? Yaşlılık ya da devamlı hastalık gibi nedenlerden dolayı ramazan orucunu tutamayan bir kişinin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi rahmet kavramının anlamları arasında yer almaz ? 5x2= işleminin toplama ile şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde, sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu görevlilerini ifade eden kavram, aşağıdakilerden hangisidir? 126 sayısının 19 fazlası kaçtır? Bir bölme işleminde bölen 7 olduğuna göre kalan olabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır? Yazları sıcak ve kurak geçer.Kışları ılık ve yağışlıdır.Bitki örtüsü makidir.​Yukarıda özellikleri belirtilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Kırım savaşı hangi tarihde olmuştur? Namazda son oturuşa .........denir.Boşluğa ne gelmelidir? İslam inancına göre öldükten sonra dirilmeyle başlayacak olan ebedi hayata ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kinin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi mantı denildiğinde aklımıza ilk gelen ilimizdir? Uzunluğu 5 cm olan bir silginin, 8 tanesinin uzunlukları toplamı kaç cmdir? Aya ilk kez ayak basan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insanın doğayı olumlu yönde değiştirmesine bir örnek değildir? I. Çikolatayı ısıtırsak ........................ olayı gerçekleşir. II.Suyu ısıtırsak ...........................olayı gerçekleşir. III. Su buharını soğutursak ............................... olayı gerçekleşir.Yukarıdaki noktalı yerler sırası ile hangi seçenektekilerle tamamlanırsa doğru olur. Nice güzellere bağlandım kaldımNe bir vefa gördüm ne fayda buldumHer türlü isteğim topraktan aldımBenim sadık yârim kara topraktırDüşman geldi tabur tabur dizildiAlnımıza kara yazı yazıldıTüfek icat oldu mertlik bozulduEğri kılıç kında paslanmalıdırBu iki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mia :She never comes to school on time,- - - -?Ali : Yes, she isnt very punctual. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, Türk ulusunun eğitimle ilgili amacıyla doğrudan ilişkilidir? I. Samsun - bakır sanayisiII. Karabük - demir-çelik tesisleriIII.Yatağan - termik enerji santraliYukarıda verilen sanayi tesislerinden hangileri hammadde kaynağına yakın değildir? Helinçalışkandır ama Bülent ............. değil.Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hepsiburada.com•Gittigidiyor.com•Sahibinden.comYukarıdaki maddeler incelendiğinde bu alanları BİTin kullanım alanlarından hangisinin içerisine alabiliriz. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir