S:1

Ortaçağda özgür ve bilimsel düşünceyi reddederek herşeyi kilise ile ilişkilendiren düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Ortaçağda özgür ve bilimsel düşünceyi reddederek herşeyi kilise ile ilişkilendiren düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Skolastik Düşünce" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Gökhan doğum günü partisine 47 kişi çağırdı. 13 kişi partiye gelemedi. Gökhan' ın partisine kaç kişi geldi? Aşağıdakilerden hangisinde iklimin etkisinden bahsedilemez? Kısa kenarının uzunluğu 20 m, uzun kenarının uzunluğu 40 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresi kaç metredir? Aşağıdaki özel günlerden hangisi yalnızca ülkemize aittir? Kırşehirden Ankaraya, yeni açılan firmanın otobüsüyle kazasız belasız geldik.Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Asurlular ile ilgili araştırma yapan Ahmetin, ulaştığı kaynakları belirli bir sistem içerisinde zamana, mekâna ve konuya göre sınıflandırması tarih biliminin yöntemindeki hangi aşamadır? Aşağıdakilerden hangisi divan şiiri nazım şekillerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin hicretten sonra Medinede yaşayan Müslümanlar, Yahudiler ve İslamı kabul etmeyen Araplar arasında yaptığı Medine Sözleşmesi amaçlarından biri değildir? Peygamberimiz(sas) torunu Hasanı öpüp severken onu gören bir adam 10 tane çocuğum olduğu halde hiçbirini öpüp sevmedim dedi, bunun üzerine Peygamberimiz(sas) adama hayretle baktı ve ................................ dedi.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi mikropların gelişmesine elverişli yerlerden biridir? 1- güneş gören yerler.2- havası kirli yerler.3- pis sular. Yağların kimyasal sindirimi aşağıdaki organlardan hangisinde başlar? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ders seçimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ali isnt at home. He is at school - - - - . Kuran-ı Kerim peygamberimize hangi tarihler arasında indirilmiştir? 95 dakika kaç saat kaç dakikadır? Canlılarda bulunan temel bileşenler ile ilgili;I. Doğadan hazır halde alınarak canlının yapısınakatılır.II. Eksikliğinde metabolik bozukluklar oluşur.III. Enerji verici olarak kullanılır.verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur? Mutezile mezhebiyle ilgili hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde Nedimle ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Bana özgü, sana özgü, ona özgü davranışlar öylesine az ki. Yaşam deyince ortada herkesçe bilinenler, herkesçe söylenenler, herkesçe istenenler, yapılanlar var yalnızca. Tek bir kaygı kol geziyor: Başkası ne der?Paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Konyada yaşayan Ayşe, Ankaradaki dedesini ziyarete giderse hangi hak ve hürriyetini kullanmış olur? Hz. Hatice, Hz. Muhammede (sav.) hitaben şöyle söylüyordu: Allah seni katiyyen utandırmaz. Çünkü sen akrabalarına iyi davranan, çaresizlerin yardımına koşan, yoksulu himaye eden, misafirlerine ikram eden bir insansın.Buna göre Hz. Hatice, Hz. Muhammedin (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurgulamıştır? O sırada sınavda ne yapacağımı düşünüyordum.Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem istek kipi , olumsuz , birinci çoğul kişiye göre çekimlenmiştir? Peygamberimizin soyu ve ailesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kurtuluş Savaşı sürecinde, yeni Türk Devletinin cephelerdeki başarıları sonunda TBMM, Londra Konferansına katılmış, fakat Konferans bir anlaşma sağlanamadan dağılmıştır. Konferansın en önemlisonucu yeni Türk Devletinin İtilaf Devletleri tarafından tanınması olmuştur.Bu durum, aşağıdaki yargılardan hangisiyle açıklanabilir? I. Virüs, bakteri ve mantarlara karşı dayanıklı bitkiler geliştirmek.II. Bitkileri bazı faydalı maddeler bakımından zenginleştirmek.III. Bir organizmanın var olan genetik yapısını değiştirmek.Yukarıda verilenlerden hangileri biyoteknoloji uygulamalarının topluma sağladığı yararlardan biridir? 16.yyda Güneş merkezli sistemi gündeme getirerek Dünyanın Güneş etrafında döndüğünü ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dini bayram veya İslam dini ile ilgili özel bir gün değildir? Ey iman edenler! İçki,kumar,dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir.Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.Yukarıdaki ayette hangi dokunulmazlığa değinilmiştir? • Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? (Zümer suresi, 9. ayet)• Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti isteyen ilme sarılsın, hem dünyayı hem ahireti isteyen yine ilme sarılsın.Bu ayet ve hadisten çıkarılacak ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir? - 7, 0, +12, - 3, - 21, +9 tam sayılarından kaç tanesi - 4ten küçüktür? Its .............. and .............. in summer. Aşağıdaki doğal afetlerin hangisinde insanların suçu çok büyüktür? Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya Türk devletlerinde devletin dış politikasını yürütmekle görevlidir? Duyu organı ve görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi defa sözcüğünün eş anlamlısı değildir? Yapılan hesaplamalara göre bir insan ihtiyaç duyduğu suyun yaklaşık;% x' ini içeceklerden% y' sini yiyeceklerden% z' sini ise besin maddelerinin yıkımından alır.Yukarıdaki açıklamada yer alan x, y ve znin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? İklimi etkileyen faktörleri ve iklimin insan yaşamı üzerindeki etkilerini konu edinen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? Meclis tarafından Mustafa Kemal Paşaya Başkomutanlık yetkisi, aşağıdaki hangi tarihte süresiz olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi akrabalarımızı koruyup gözetmek için yapabileceklerimiz arasında yeralır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir