S:1

Dünyanın yuvarlak olduğu fikrini ortaya atan ilk kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Dünyanın yuvarlak olduğu fikrini ortaya atan ilk kişi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "PİSAGOR" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sayılardan hangisi 79 sayısından küçüktür? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin aile bireylerine karşı davranışı hakkında doğru bir bilgidir? Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisi daha büyüktür? Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı bir cümledir? İslam tarihinde hüzün yılı kavramı neye karşılık gelmektedir? Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır? Medinenin Hicretten önceki adı aşağıdakilerden hangisidir? I. Kıyamet günü, kulun ilk hesaba çekileceği şey, farz namazlardır.II. Namaz dinin direğidirAşağıdakilerden hangisi bu Hadislerden çıkarılamaz. Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğe örnektir? Fasta Cebelitarı Boğzıyakılarıdaki Tanca kentindedoğuş Hukuk ve din eğtimi aldıtan sonrahac göevini yerine getirmişve Mıı, Suriye, Hicazgibi merkezlerdeki ülübilginlerden dersler almışı.En ülüArap gezgin olarak tanıı. Mıı, Suriye, ArapYarıadası Irak, İan, Doğ Afrika, Anadolu, KuzeyTük illeri; Doğ Asya, Hindistan, Çn, Endüü veSudan gibi pek çk yeri gezip gömüşve buralarla ilgiliizlenimlerini 1355te tamamladığıseyahatnamesindeanlatmışı.Bu parçda hangi anlatı tüükullanımışı? Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi arasında eş anlamlılık ilişkisi yoktur? 9000 ml lik ayran yarım litrelik şişelere konursa kaç şişe doldurulur? Aşağıdakilerden hangisi bir münazara konusu olamaz? Parçalara ayrılmış bir Planaryada, her bir parça eksik kısımlarını mitoz ile tamamlar ve yeni bireyler oluşur.Buna benzer bir duruma bitkiler aleminden örnek verilmek istenirse aşağıdaki eşeysiz üreme çeşitlerinden hangisi kullanılmalıdır? Çevresi 96 cm olan bir karenin bir kenarı kaç cmdir? Vaktiyle bu Adaya bu zamanda kuşlar uğrardı. Cümlesindeki öğe dizilişi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki fiillerden hangisi olumsuzluk eki almıştır? .................. bir konuyla ilgili veya bir fotoğrafta yer alan kişiyi işaretlemek ve böylece o kişiyi haberdar etmek için kullanılır. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? ATP molekülünün yapısında,I. GlikozitII. EsterIII. Peptitverilen bağlardan hangileri bulunur? 4 teneke peynir 296 kilogram gelmektedir. 1 teneke peynir kaç kilogramdır? Aşağıdakilerden hangisi insan haklarıyla ilgili uluslar arası belgelerden biri değildir? Seni bulmaktan önce aramak isterim Seni sevmekten önce anlamak isterim Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de Sana hep hep yeniden başlamak isterimBu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı vardır? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? Hangisi yanıt, duyuru, hekim, yanlış kelimelerinden birinin eş anlamlısı değildir? Kureyş suresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Aşağıdaki sorulardan hangisi 5N 1K sorularından değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır? "Giriş - çıkış" kelimeleri arasındaki ilişki hangi seçenekte vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? TBMM nin uluslar arası alanda kazandığı ilk siyasi ve askeri başarı aşağıdakilerden hangisidir? İnsan ve doğal çevre sürekli etkileşim içerisindedir. Bu etkileşimde bazen insanın doğal çevreye olan etkisi ön plana çıkarken; bazen de doğal çevrenin insan üzerindeki etkisi ön plana çıkmaktadır.Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangisi insanın doğal çevreye yaptığı etkiye örnektir? Kişilere doğumundan itibaren verilen veo kişiye ait bilgileri içeren belgeye ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v.) çocuk sevgisi hakkında diğerlerinden farklı bir örnektir? ... Rabbimiz, ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz. (Fatiha suresi) Yukarıda verilen dua örneklerinden hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe nüfus miktarında belirgin bir şekilde azalma görülür.Bu durum nüfusun dağılışı üzerinde aşağıda verilenlerden hangisinin etkisine örnek olarak gösterilebilir? Mete, aynı ağırlıkta, hacimleri farklı K, L ve M cisimlerini aynı yükseklikten serbest bırakıyor. Yere kaç saniyede düştüklerini ölçüyor.Mete, bu deneyle cismin yere düşme süresine aşağıdakilerden hangisini etkisini gözlemlemiştir? 5x-4 cebirsel ifadeinde x=6 için değeri kaçtır? 2 tane birlik + 5 tane onluk kaç eder? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir