S:1

Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin kurucusu olarak kabul edilir?

Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin kurucusu olarak kabul edilir? sorunun cevabı "İBN HALDUN" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi olan Yaşar Kemalin, "Bozkırın Tezenesi" olarak adlandırdığı Türk halk ozanı kimdir? ...................... kişisel bilgilerimizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesidirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ada, dişlerini fırçalarken musluğu kapatırMira, oyun oynarken televizyonu kapatmazCeylin, harçlıklarını biriktirirYukarıdaki öğrencilerden hangileri kaynaklarını bilinçli kullanmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başındaki parantez içine "D",yanlış olanlara ise "Y" harfi yazınız.(....) Fosiller, bilim insanlarının geçmişte yaşamış canlılara ilişkin birçok bilgi edinmesini sağlar.(....) Dünya kendi etrafında dolanma, Güneşin etrafında dönme hareketi yapar.(....) Dünyanın Güneş gören kısmının zaman dilimi gecedir.(....) Dünya Güneş etrafında dolanması ile gece ve gündüz oluşur.(....) Canlıların üzerinde yaşadığı tabakaya yerkabuğu denir. Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonucu değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "mi" soru eki yanlış yazılmıştır? Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın, bilakis Rableri katında diridirler. Allahın bol nimetinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde rızıklanır- lar... (Âl-i İmrân suresi, 169 ve 170. ayetler)Bu ayet aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? İnorganik maddelerden organik besin üretebilen bir bakteri ile ilgili;I. Ototroftur.II. Ayrıştırıcıdır.III. Klorofil vardır.IV. Ribozom bulundurur.verilenlerden hangileri söylenebilir? Bir dili bilmek, bu dilin kurallarını öğrenmiş olmak anlamına gelmez. Bir dili konuşamayan bu dildeki yazılı eserleri okuyup anlayamayan kişi için ‘dil bilmiyor denemez. Bir dili bilmek, o dilde çok sayıda sözcük ezberlemek de değildir. Duygu ve düşüncelerini açık seçik belirtemedikten sonra binlerce sözcük ezberlemenin yararı yoktur.Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? De ki:O Allah birdir...O,doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.Yukarıdaki İhlas suresinde Allahın hangi özelliğinden bahsedilmektedir? Öğretmen sınıfa girer girmez öğrencilerden defterlerini çıkarmalarını ve kitaptan söylediği sayfayı açmalarını istedi. Daha sonra ders notlarını çıkarıp tahtaya kurallar ve örnekler yazmaya başladı. Bu durumun yarattığı isteksizlik, öğrenciler için dersin verimliliğini ve etkililiğini sürecin henüz başındayken azaltmıştı.Bu paragrafa göre dersin verimliliğini ve etkililiğini azaltan temel neden aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından birisidir? Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci kimdir? Bilgi, görgü, hoşgörü ve bedensel yetenekler yönünden en üst düzeyde gelişmeye - - - - adı verilir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Aşağıdakilerden hangisi bir arama motoru çeşidi değildir? Bilgisayarda olan metin veya resim şeklindeki verileri kâğıda aktaran donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir? 17, 6 g C3H8 gazının tamamen yanması için en az NK kaç L O2 gazı gerekir?(C : 12 , H : 1) Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Ekim 1923 günü aşağıdaki görevlerden hangisine seçilmiştir? Milli Mücadelede, Osmanlı Hükümetinin üzerine düşen görevleri yapamadığı takdirde geçici bir hükümet kurulması kararı, ilk olarak nerede alınmıştır? Çocuklar gülerek, keyif alarak öğrendikleri hiçbir şeyi kolay kolay unutmazlar. Dolayısıyla mizah, çocukların yeni bir şeyler öğrenmesinde ve okumayı sevmesinde keyifli bir yoldur, diyebiliriz. Rıfat Ilgaz, mizahın insanın doğasında olduğunu, dolayısıyla bilgi olmadığını söyler. Bilgi değildir ama çocuğu bilgiye götüren yolun taşlarını mizahla döşediğinizde öğrenme daha kuvvetli olur.Bu metinde ‘‘mizah ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz sıfat yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam devletlerinde görülen sanat alanlarından biri değildir? Toplama işlemlerden hangisi yanlıştır? Türk beyleri, milleti bunu işitin! Türk milletini toplayıp il tutacağını burda vurdum. Yanılıp öleceğini yine burda vurdum. Her ne sözüm varsa ebedî taşa vurdum. Ona bakarak bilin. Şimdiki Türk milleti, beyleri! Bu zamanda itaat eden beyler olarak mı yanılacaksınız? Babam kağan, amcam kağan oturduğunda dört taraftaki milleti nasıl düzene sokmuş... Tanrı buyurduğu için kendim oturduğumda dört taraftaki milleti düzene soktum.Bilge Kağan Yazıtından alınan bu metinle ilgili aşa-ğıdakilerden hangisi söylenemez? Sivas Kongresinde Temsil heyeti tarafından Ali Fuat Cebesoy un batı cephesi komutanlığına atanması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi ‘ Etekleri zil çalmak deyimi ile yakın anlamlıdır? Canlıların içerisinde yaşadıkları ortama ................. denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Hangi cümlede kesme işareti ile ilgili hata vardır? İnsanın özü ile sözünün, içi ile dışının bir olması demektir.İnsanın söylediğini yapması,verdiği sözde durması ve doğru sözlü olmasıdır. Bütün Peygamberler bunu ilke edinmiştir. Yukarıda anlatılan özellik, Peygamberlerin sıfatlarından hangisidir? Her birinde 50 kg pirinç olan 60 çuvalda toplam kaç kilogram pirinç vardır? Yağız 8 yaşındadır. Ablası ise Yağızın yaşının 3 katından 4 eksiktir.Buna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi bağ dokunun özelliklerinden değildir? Hapşırırken ağzın kapanması hangi kurala örnektir? - - - - , İkinci Viyana Kuşatmasından bu yana devam eden gerilemenin durdurulduğu ve ileri gi- dişin başladığı bir dönüm noktası oldu.Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ya- zılmalıdır? Mekkeli müşriklerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre Bilgi veya belgeye erişim sürelerin ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 86 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Bilgisayarın çalışmasını sağlayan en temel yazılıma ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına bir örnek sayılmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir