S:1

  • I. Harezmi: Matematik
  • II. İbn Sina: Tıp
  • III. İbn Haldun: Astronomi
  • IV. Cezer-i: Mekanik
Yukarıda verilen bilim insanları ve öne çıktıları alanlardan hangileri doğrudur?

I. Harezmi: Matematik II. İbn Sina: Tıp III. İbn Haldun: Astronomi IV. Cezer-i: MekanikYukarıda verilen bilim insanları ve öne çıktıları alanlardan hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I, II ve IV " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en önce gelir? 7onluk 5 birlikten oluşan sayı kaçtır? Dediler ki: ‘Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya! Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya! ... (Furkân suresi, 7 ve 8. ayetler)Bu ayette peygamberlere yapılan temel itiraz aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? Aşağıdaki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y ile işaretleyiniz.(.....) Karışımlar birden fazla maddenin bir araya gelmesi ile oluşur.(.....) Işık kirliliği insanların göz sağlığını olumlu etkiler.(.....) İşitme cihazları, sesin şiddetini azaltarak işitme güçlüğü çeken insanların işitmesini sağlar.(.....) Sesin kaydedilip dinlenmesini sağlayan ilk cihaz fonograftır.(.....) Bulanık görme, ses kirliliğinin neden olduğu bir sağlık sorunudur. -Belli şekilleri vardır.-Bulundukları bakın şeklini almazlar.-Akışkan değildirler.Verilen özellikler hangi maddelere aittir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi birbirinin zıt anlamlısı değildir? Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliklerinden değildir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. (......) Dünyanın dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareketi vardır.(......) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur.(......) Dünyanın Güneş etrafında dolanma yönü, batıdan doğuya doğrudur.(......) Milyonlarca yıl önce ölen canlıların günümüze kadar gelen taşlaşmış kalıntılarına fosil denir.(......) Fosilleşmenin olabilmesi için ölen canlının havayla temasının hemen kesilmesi gerekir. Mescid-i Nebi'nin eğitim faaliyetlerine ayrılan bölümüne ne denir? Yaygın olarak beğenilen, gündelik yaşamda geniş halk kitlelerinin benimsediği kültürdür.Verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir? 20 Ekim 1921 tarihli Ankara antlaşması hangi devlet ile imzalanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi okul çalışanlarından birisi değildir? Kim (Allahın huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. (Enâm suresi, 160. ayet) Bu ayette verilen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi grubu cümleyi zaman bakımından tamamlamıştır? Dünyada on bin mil yol almak, on bin sayfa kitap okumaktan iyidir. cümlesiyle aynı anlama gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Haftada 150 Kr para biriktiren bir öğrenci bir ayda kaç TL para biriktirir?(1 ay 30 gün) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yapılabilir? Yunus Emre hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? İslam dinine göre ibadetleri yerine getirmekle sorumlu kişilerde belirli özellikler aranır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söz edilen kişilerde aranan bu özelliklerden biri değildir? 46 sayısının 29 fazlası kaçtır? Boğazlar komisyonunun işlerliği hangi gelişme ile sona ermiştir? Aşağıdakilerin hangisinde "ki"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Kıskançlık kötü bir davranıştır çünkü................... Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulamaz? Sınıf kurallarının belirlenmesi ve uygulanması süreçlerinde aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi çağdaş sınıf yönetimi anlayışına uygun değildir? Aşağıdakilerden hangisi Sabretme gücünü tüketmek anlamı veren deyimdir ? Bir çıkarma işleminde fark 284tür. Eksilen sayı 115 artırılır, çıkan sayı 11 artarsa yeni fark kaç olur? o Üzerinde ribozom bulunmaz.o Genellikle granüllü ER'nin yakınında yer alır.o Lipit ve karbonhidratların işlenip zarla çevrilip, paketlenerek hücrenin ilgili bölümüne gönderilmesinde görevlidir.Verilen özellikler aşağıdaki hücre kısımlarından hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi DNA molekülünün özelliklerinden biri değildir? 3 onluğa 6 birlik eklediğimizde hangi sonucu buluruz? I. Hoca DehhaniII. Bağdatlı RuhiIII. FuzuliIV. Taşlıcalı YahyaV. Ahmet PaşaNumaralanmış isimlerden hangisi divan edebiyatı-nın ilk sanatçısıdır? Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatının organları arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi, insanlarda tükrük sıvısının görevlerinden değildir? Divan-ı Lügat-it Türk adlı eser kim tarafından yazılmıştır? Aşağıda hareketle ilgili verilen;I. SüratII. YerdeğiştirmeIII. İvmeIV. HızV. Konumbüyüklüklerden hangileri vektöreldir? Soğuk bir öğleden sonraydı ama hava sanki güneşten değil de parlayan buz parçalarından oluşmuş ve ışınları da gökyüzünden sarkan buz saçaklarıymış gibi açıktı. Evlerin çatılarında parçalanan bu ışınlar, sonra çayırlarda ışıldıyordu. Birkaç tavşanı bir kenara bırakırsak bütün arazi boydan boya bomboş ama gösterişsizliği ve ıssızlığıyla huzurlu bir hâldeydi. Bu parçada ağır basan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? • Allah Ona ‘Bizim denetimimiz ve vahyimizle bir gemi yap. diye vahyetti• Yüce Allah Ona her cinsten birer çifti, hayvanları, ailesini ve ona inananları gemiye bindirmesini emretti.• Fakat Onun oğlu ve eşi kendisine inanmadı ve gemiye binmedi.Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir? Şeker kelimesine aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse anlamında bir değişiklik olmaz? 12 - 4 : 2 + 6 : 1 = ? işlemenin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İleriye doğru ikişer sayarken 18 'den sonra hangi sayı gelir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir