S:1

Dünya Çapında Ağı (www) icat eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Dünya Çapında Ağı (www) icat eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Tim Berners Lee" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Siyasetname adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? Kuvvetle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Günde 46 sayfa kitap okuyan Emir, bir hafta içinde kaç sayfa kitap okumuş olur? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bilinçli tüketiciye aittir? İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özellik hangisidir? Ramazan ayında, yeme içme faaliyetlerinden Allah(cc) rızası için, uzak durmaya ne denir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi bir memurun derece yükselmesinin usul ve şartlarından değildir? Burcunun yaptığı hangi davranış yanlıştır? Fıkhı Ekberaşağıdaki mezheplerden hangisinin görüşlerini içeren bir eserdir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kalınlık-in- celik uyumu aranmaz? Aşağıdakilerden hangisinde maddenin tüm hallerine örnek verilmiştir ? İleri derecede yaşlı olan ve hastalıkları nedeni ile bir daha oruç tutamayacak kimseler tutamadıkları oruçlar karşılığında fidye vermeleri gerekir. Bir günlük oruç karşılığı verilmesi gereken fidye miktarı ne kadardır? Katı bir maddenin ısı alarak direk gaz haline geçmesine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Anlamca birbirinin tersi (zıddı) olan kelimelere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Buna göre ;güzel – tatlı – suçlu – iyi – beyaz sözcüklerinin karşıt anlamlıları hangi seçenekte verilmiştir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır. şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Temel eğitimin süresi toplam 50 saatlik programdan aşağı olmamak üzere .........günden az, ......... aydan çok olamaz.Yukarıda verilen boşluğa hangi bilgi gelirse doğru olur? Aşağıdakilerden hangisi ailece ortak kullandığımız eşyalardandır? Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazısıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi kelime sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişmez? Dakikada 140 metre yürüyen Can, 8400 metreyi kaç saatte yürür? Yol ırmağın kıyısından geçiyordu. Yol kilometrelerce sürüyordu. Yol asfalt ve gölgeliydi. Yukarıdaki cümlelerin, anlamını koruyarak tek cümleye dönüştürülmüş en uygun biçimi aşağıdakilerden hangisidir? If you study hard, you ...........the exam. Çocukların yararı gözetilerek oluşturulan hakların tamamına ne denir? Aşağıdakilerden hangisi, üçüncü basamak tedavi hizmeti veren sağlık ünitelerindendir? Ali asked Barış if he wanted to watch a film with him.Ali to Barış: - - - - ? 1. sıkıldım 2. sürecinden 3. yorucu 4. bu 5. karar Yukarıdaki numaralanmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Atmosfere girerek dünya yüzeyine ulaşabilen meteorlardır.Belirli yörüngelerde dolanan çoğunluğu Mars ve Jüpiter arasında bulunan küçük gökcisimleridirUzaydaki gök cisimlerinden kopan ve başka gök cisimlerinin çekim alanına giren taşlardır.Buna göre hangi gök cismi hakkında bilgi verilmemiştir? Hakanın babasının yaşı, Hakanın yaşının3 katından 9 yaş fazladır. Yaşlarının toplamı57 olduğuna göre, Hakanın babası kaç yaşında- dır? Derin sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Destanlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki dinlerden hangisi tek tanrı inancıyla ön plana çıkmaktadır? Peygamberimizin Ben Abdullah bin Cüd'annin evinde bir antlaşma yapılırken bulundum ki bu antlaşmayı güzel ve kızıl develere değişmem İslamda böyle bir antlaşmaya çağrılsam derhal kabul ederim dediği, gençlik döneminde haksızlığa uğrayanlara destek olmak için kurulan birliğin adı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Tükettiğimiz besinler taze ve doğal olmalı.2. Tükettiğimiz ürünlerde katkı maddesi bulunmamalı.3. Her çeşit besinden yeterince tüketilmeliYukarıda besinlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi önerme cümlesidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisine soru işareti konur? Hz. Muhammedin doğduğu yıllarda Mekkenin genel durumu hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin görevlerinden birisi değildir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir