S:1

  • Avrupa'da Avicenna adıyla tanınır
  • Tıp alanında çalışan, Tıbbın Kanun isimli eseri Avrupa'da tıpta kullanıldı.
  • Şifa adlı ansiklopedi yazdı.
Yukarıda açıklamaları verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Avrupa'da Avicenna adıyla tanınırTıp alanında çalışan, Tıbbın Kanun isimli eseri Avrupa'da tıpta kullanıldı.Şifa adlı ansiklopedi yazdı.Yukarıda açıklamaları verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı " İbn-i Sina" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre en sonda yer alır? Bir toplumda ahlakın ilerlemesini, düzelmesini istiyor musunuz? O toplumda edebiyat, sanat merakını uyandırmaya, geliştirmeye çalışın. Çocuklara, gençlere şiirler, romanlar, hikâyeler okutturun; onları tiyatrolara, sinemalara gönderin. O hikâyelerin, romanların, oyunların insanları ile tanışsınlar, onların hayatlarını hayallerinde yaşasınlar, öğrensinler. Böylece gerçekteki insanları da daha iyi anlarlar. Çocuğunuz büyüyünce ne olacaksa olsun, küçükken siz ona edebiyatı sevdirmeye bakın; ilim, bilgi sonradan gelecektir, önce insanlığını kurmak, hayalini işletmek gerekir.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? -7 ile +7 tam sayılar arasında kaç tane tam sayı vardır? Aşağıdakilerin hangisi şiirde ahengi sağlayan unsurlardan biri değildir? Tatlı yemeyi seven birinin kilo almaktan korkması aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? Çıkmak fiilinin şimdiki zaman 2. çoğul kişisi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması vardır? Her ikisi de halkalı olan gezegenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Deli Dumrul:...Bre sakalcığı akça ihtiyar!Gözceğizi fersiz ihtiyar!Bre, ne heybetli ihtiyarsın söyle bana!Kazam belam dokunur bugün sana.Böyle deyince Azrailin hiddeti tuttu, der:Bre! Gözümün fersiz olduğunu ne beğenmiyorsun?Gözü güzel kızların, gelinlerin canını çok almışım.Sakalımın ağardığını ne beğenmiyorsun?Ak sakallı, kara sakallı yiğitlerin canını çok almışım.Sakalımın ağarmasının mânası budur.Al kanatlı Azrail benim elime geçse, öldüreydim,Güzel yiğidin canını onun elinden kurtaraydım, diyordun.Şimdi bre, geldim ki senin canını alayım,Verir misin yoksa benimle cenk eder misin?Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış olabilir? Mutfaklarda kullanılan tüpler; gaz maddelerin hangi özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır? She weighs .................... every morning.A) yourselfB) himselfC) herselfD) myself Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yavaşlama hareketi vardır? We - - - - live in a small village in the past. Bankete yürüyen yayaların davranışlarından hangisi doğru değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır. Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn ve iyi geçim olmazsa bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur.Atatürkün bu sözü, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan aşağıdaki hangi temel esas ile ilişkilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama belirtili nesne görevindedir? Osmanlı padişahları Hüdavendigâr unvanını, aşağıdaki hangi padişahla birlikte kullanmaya başlamışlardır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre ilköğretim haftası ne zamandır? Aşağıdaki sanatçılardan hangisi şiir anlayışı bakımından diğerlerinden farklıdır? 73 074 257 sayısında tekrar eden rakaların basamak değerleri toplamı kaçtır? Mekteb-i Tıbbiye hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? 3258 kg mandalinanın 2874 kgı toptan satıldıktan sonra geriye kalanlar 12 kg lık kasalara eşit olarak paylaştırılıyor.Kaç adet kasaya ihtiyaç vardır?( Ülkemizde aşağıdaki özel günlerin hangisinde resmi tatil ilan edilmez? Aşağıdaki kelimelerden hangisi dört hecelidir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Küçük imalatçılarla, küçük perakendeciler için en uygun ve en ekonomik olma niteliğine sahip dağıtım kanalı hangi seçenekte verilmiştir? Tüketici Dernekleri Federasyonunun kısa adı nedir? Sevimin annesi 100 tane köy yumurtasının 2/5'ini sattı. Sevim'in annesi kaç yumurta satmıştır? If my little brother studies hard, he - - - - the university exam easily. Beyza kırtasiyeden 15 liraya boya seti, 16 liraya resim defteri aldı. Kırtasiyeciye 50 lira verdiğinde kaç lira para üstü almalıdır? Ekvatordan kutuplara gidildikçe hangi gelişme gözlenmez? Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? ‘‘Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu rahatsızlandığında diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar.Bu hadis Hz. Peygamberin aşağıdaki eğitim yöntemlerinden hangisine örnek oluşturur? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre ilköğretim okullarında öğretmenlerin yaz tatili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimde adı geçen dört büyük melekten biri değildir? Aşağıda İlkçağ uygarlıkları ve başkentleri birlikte verilmiştir. Yanlış olan eşleştirme hangi seçenektedir? Neşe, bir parça gazete kâğıdını alıp üzerine bir miktar tuz döküyor. Bu kâğıdı hoparlörün üzerine koyarak müziğin sesini arttırıyor. Ses arttıkça tuz taneciklerinin bu gazete kâğıdı üzerinde hareket ettiğini gözlemliyor.Neşe, yalnızca bu gözleminden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilir? DNA ikili sarmalında, karşılıklı dizilerde yer alan nükleotitlerin doğru eşlemesiaşağıdakilerden hangisidir? Bir kümeste 3 horoz ve 7 tane tavuk vardır. Kümesteki horoz ve tavukların toplam kaç ayağı vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir