S:1

 • Kitap
 • E-Kitap Okuyucular
 • Kil Tabletler
 • Genel Ağ ve Arama Motorları
 • Bilgisayar ve Diskler
 • Bilginin depolanması ve aktarılmasında yukarıda verilenlerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  KitapE-Kitap OkuyucularKil Tabletler Genel Ağ ve Arama MotorlarıBilgisayar ve DisklerBilginin depolanması ve aktarılmasında yukarıda verilenlerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? sorunun cevabı " 3-1-5-2-4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

  Bir Yorum Yazın!

  * Zorunlu
  2000
  Dünyanın uydusu hangisidir?
  Powered by Commentics
  Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir? Aşağıdakilerden hangisi yön bildiren ifadelerden değildir ? Aşağıdakilerden hangisi deride vücut sıcaklığının sabit kalmasına yardımcı olan yapılardan değildir? Asitlerle ilgili olarak,I. Suya H+ iyonu veren maddelerdir.II. Tatları acıdır.III. Ortam pHsini yükseltir.verilenlerden hangileri doğrudur? Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü ne zaman kutlanır? Aşağıdaki soru örneklerinden hangisi, öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini ölçmeye yöneliktir? Su için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi buharlaşmanın özelliğidir? Aşağıdakilerden hangisi sadece Dört Büyük Halife'yi içine alır? .................., insanların günlük yaşamlarındaki sosyal ilişkilerini, yaşadıkları olayları internet ortamına taşıyabildiği, duygu ve düşüncelerin yanı sıra fotoğraf, videolarını paylaşabildiği gerçek hayatın sanal bir kopyasıdır. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Bilimsel araştırmalarda aşağıdakilerden hangisine başvurulmaz? Sivas Kongresinin kararları çerçevesinde halkı doğru bilgilendirmek amacıyla yayımlanan ve Atatürkün Benim gazetemdediği gazete aşağıdakilerden hangisidir? I- SınıflandırmaII- KariyerIII- EşitlikIV- Liyakat657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkeleri yukarıdakilerden hangileridir? Türk topluluklarından bazıları farklı dini inanışa sahip olmuşlardır. Bu dinlerin yaşam kültürünü benimsedikten sonra da zamanla milli kimliklerini yitirmişlerdir.Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir? Ülkelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kabenin doğusunda, Hacerülesvedin tam karşısına rastlayan kuyudan çıkan, Yüce Allahın (c.c.), Hz. Hacer ile oğlu İsmaile (a.s.) ihsan ettiği kaynak suyunun adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının belirleyici özelliklerinden değildir? Bak - Dinle - Hisset yönteminde Bak ne anlama gelir? Canlılarda günlük, aylık, yıllık döngüler halinde tekrarlanan davranışlara ne denir? I. İnönü Savaşının kazanılmasından sonra yapılan Moskova Antlaşması ile Sovyetler Birliği TBMM Hükûmetini tanıdı.Sakarya Zaferinden sonra imzalanan • Ankara Antlaşması ile Fransa, TBMM Hükûmetini resmen tanıdı.Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan bu gelişmelere dayanarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılabilir? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre üyelik baş- vurusu, sendika tarafından en çok kaç gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Bir kişiyi ayırt edici yönleriyle tanıtmayı amaçlayan yazılardır. Kişiyi yalnızca dış görünüşüyle yansıtırsa fiziksel; kişinin iç dünyasını, duygularını, düşüncelerini, huy ve karakter özelliklerini anlatırsa ruhsal olarak adlandırılır.Bu parçada hakkında bilgi verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi depremin etkilerini azaltmak için yapılacak Uygulamalardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi Dergiyle ilgili unutamadığınız bir anınız var mı? sorusunun cevabı olarak söylenmiştir? Dinin direği ve müminin miracı olarak nitelendirilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklar arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi misyonerlerin kullandıkları yöntemlerden biri değildir? Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında, Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi; Muzdaribim bu duvarın dış tarafında, Şefkatine inandığım biri var gibi.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ortak kullanım alanlarından olan sınıfımızın sağlığımızı olumsuz yönde etkilememesi için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Bir bidon mazot motorumu 4 kez dolduruyor. Motorumla Ankara' ya gideceğim. Motorumu 8 kez doldurmam gerekiyor. Kaç bidon mazot almalıyım? "Hava, su, toprak, bitki, hayvan, sıcaklık, ışık gibi canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu ortama........ .......................denir." ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi internetin olumsuz etkilerinden biri değildir? Kuran-ı Kerimde kaç ayet vardır? Ses aşağıda verilenlerden hangisinde yayılmaz? Satır sonuna sığmayan kelimelerden hangisi doğru ayrılmıştır? Peygamberimiz Taife giderken yanında hangi sahabe vardı? "Bahçemizdeki çiçeklerin kokusu çok güzel geliyor."Burkay, hangi duyu organını kullanmıştır? Hangi cümlede türemiş bir sözcük bulunmaz? Hangisini parmakla ölçebiliriz? Son Eklenen Sorular
  Yazılı Sorularını Online Çöz
  Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
  Test Çöz
  Yazılı Sorularını İndir
  Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
  Şimdi İndir