S:1

306 sayısının 10/17' si kaçtır?

306 sayısının 10/17' si kaçtır? sorunun cevabı "180" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Carol:- - - - ! If not, we will miss the bus. Atabetül Hakayık adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? 1. Doğum2. Okul bitirme3. Evlenme4. Yürüme Yukarıdaki işlemlerin kronolojik sıralanmasında baştan 2. hangisidir? Aşağıdaki yörelerden hangisinde yazlar serin kışlar ılık ve her mevsim yağışlıgeçmektedir? Aşağıdakilerden hangisi isim tamlamasıdır? Aşağıdakilerin hangisinde bir varlık, özellikleriyle tanıtılmıştır? Ali : Is your house__________?Ayşe : No,it is red. Peygamberimizin dedesinin adı nedir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde herkes tarafından aynı zamanda kutlanan özel günlerdendir? Çoğul eki almadıkları halde birden çok varlığı bildiren isme ......... ismi denir.Yukarıdaki cümle aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlanırsa doğru olur? Sonbahar mevsimi geldi erkenden. cümlesi kaç hecelidir? I. 2004 yılında ilköğretim okuluna başladım.II. 1997 yılında Ankarada doğdum.III. 1999 yılında ailem İzmire taşındı.IV. 2007 yılında İngilizce öğrenmeye başladım.V. 2003 yılında ana sınıfına başladım.yukarıdaki olayların kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Yasalar, ...................... tarafından kabul edilip .......................... tarafından onaylandıktan sonra resmi gazetede yayınlanır ve yürürlüğe girer. Boşluğu dolduran uygun seçenek hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi web sayfasına örnek teşkil eder? Hac ibadeti sırasında şeytanın taşlandığı ve kurbanların kesildiği yer aşağıdakilerden hangisidir? Pontuslu Rumların Karadeniz Bölgesinde Türklere saldırmaları,buna karşılık Türklerin de kendilerini savunmak amacıyla karşı koyduklarını biliyoruz.itilaf devletlerinin bu karışıklıklar üzerine Osmanlı Hükümetine bölgedeki karışıklıkların bitirilmesini,aksi takdirde bölgenin işgal edileceğini bildirmesi,Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesiyle ilgili olabilir? Türkiyeye Boğazlarda tam egemenlik hakkı aşağıdakilerden hangisi ile tanınmıştır? -Benim babam hayvan doktorudur.Buna göre Kadirin babasının mesleği nedir? Osman Bey, oğlu Orhan Gaziye; İlim ehli insanlara rağbet et, askerine ve malına güvenip âlimlerden uzaklaşma! diye vasiyet etmiştir. Osman Beyin bu sözleriyle önemini vurguladığı erdem, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki dipnot örneklerinden hangisinin yazımı doğrudur? 3 – 6 – 9 – .... – 15 – 18 – 21 – 24 – 27Yukarıda boş bırakılan yere hangi sayı yazılmalıdır? Zekât ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Uzun yıllar önce yaşayan canlıların toprak altındaki sertleşmiş kalıntılarına .......... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi ifade yazılmalıdır? Vakit gelince kuşlar uzaklara uçar. Cümlesinde altı çizili kelime yerine hangisi kullanılabilir? Aşağıda verilenlerden hangisi bir endotermik reaksiyon değildir? Vücudumuzu mikroplardan koruyan duyu organımız aşağıdakilerden hangisidir ? Birçok eserinde çağının sosyal gelişmeleri üzerinde durduğu hâlde, gazellerinde güzellik duygusunu işlemiştir. Gazellerini edebî sanatlarla süsleyen şair, renkli bir anlatıma ulaşmıştır. Kendisinden sonra gelen birçok kişiyi etkileyen sanatçının İskendername adlı mesnevisi vardır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım (imla) yanlışı vardır? Ramazandan sonra tutulamayan orucu günü gününe tutmaya ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı topraklarına katılan yerlerden biri değildir? Allah tüm varlığın yaratıcısı ve sahibidir. Allah varlıkları bir düzen ve ölçü içinde yaratmıştır. Yaratılanlar Allahın varlığı ve birliğine birer delildir.Bu metinde aşağıdaki ilişkilerden hangisi vurgulanmıştır? Ahmetin 20 tane daha bilyesi olursa bilyelerinin sayısı 5in küpüne eşit olacaktır. Buna göre Ahmetin kaç tane bilyesi vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı anlam yoktur? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?97 - 54 = 172 - .... Okunuşu İki yüz milyon bin elli altı olan sayının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi tekil addır? Mekkede adaletin, insanların mal ve can güvenliğinin sağlanmasının zamanı gelmişti. Bu amaçla .........................................................adı verilen bir cemiyet kuruldu.Bu cemiyetin amacı Mekkeye dışarıdan gelen ve haksızlığa uğrayan insanlara yardımcı olmaktı. Hz. Muhammed (s.a.v.) de bu gruba katılmış ve aktif görev almıştı.Bu cemiyetin adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi bir depolama birimi değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir