S:1

1+1+1+1 kaç eder?

1+1+1+1 kaç eder? sorunun cevabı "4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Allaha olan sevgi, saygı, inanç ve bağlılığın çeşitli davranışlarla ortaya koymaya ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Arabanın içinde yüksek sesle müzik dinlemek aşağıdakilerden hangisine sebep olur? Mürekkebi buldular. Hiyeroglif (Resim yazısı)'i buldular.Yukarıdaki iki buluşu yapan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? 24. 109 ifadesinin değeri aşağıdakileden hangisine eşittir? Teknoloji sayesinde hayatımızı.......... ürünler ortaya çıkmaktadır. Noktalı yere hangi sözcük getirilmelidir ? Ahlakın en temel ilkesi ; sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkasınayapma. Aşağıdaki sözlerden hangisi bu cümleyle doğrudan ilgilidir? K L M sayısının rakamlarının toplamı 18olup yüzler basamağındaki rakam en küçük tek doğal sayıdır.Bu şartları taşıyan doğal sayılar toplamı kaç olur? Mutluluğun temelini paylaşım kavramı oluşturur; ama bu paylaşımı yalnız güzellikleri paylaşma boyutuna indirgeyemeyiz. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Birey ya da grupların bir tabakadan başka bir tabakaya geçişine dikey hareketlilik denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi dikey hareketlilik örneğidir? Taze kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? İnsanların toplumsal yaşamları içerisinde tarih boyunca ürettikleri maddi ve manevi değerlerin toplamıdır. İnsanoğlunun doğayla olan ilişkisinde, ihtiyaçlarını gidermek için üretimde bulunduğu zaman ortaya çıkardığı üründür. Diğer taraftan insanlarla girdiği toplumsal ilişkiler sonucu ortaya çıkan değerler sistemidir.Parçada sözü edilen toplumsal olgu aşağıdakilerden hangisidir? Atalarımızdan kalan camiler, hamamlar, tarihi köprüler, medreseler hangi kültürel unsurun içinde yer alır Aşağıdakilerden hangisi edebi metinlerin özellikleri arasında gösterilmez? Aşağıda verilen maddelerden hangisi sıvı halde değildir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi isim olarak kullanılmıştır? Peygamberimize iman eden "ilk dört Müslüman" aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dökmek sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir yoldur ? Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresi ile hayvan hücresi arasında ortak olan yapı veya organeldir? Toplam kalite yönetiminin anlamı ve unsurları kapsamında, kalite ile ilgili yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur? Kültür, bir toplumun duygu, düşünce ve inanış biçimidir. Buna göre hangisi kültürel öğe değildir? Hangi cümlede zıt anlamlı kelimeler bir arada verilmiştir? • İyi ve kötü, aklın bilgisi dâhilindedir.• Büyük günah işleyen bir kimse din- den çıkmaz.• Özellikle Türkler arasında kabul görmüştür.Hakkında bilgi verilen itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden biridir? Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisinin onda birler basamağındaki rakamın basamak değeri büyüktür? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarından değildir? Fatih Sultan Mehmed, Karadenizin kontrolünü tamamen ele geçirerek burayı bir Türk gölü hâline getirmek istiyordu.Bu nedenle;I. Mora yarımadasının fethi II. Trabzonun fethi III. Kırımın fethihangilerini gerçekleştirmiştir? Aşağıda hangi cümledeki –i eki iyelik eki değildir? Hangisi konuşma adabına uygun değildir? Kanadalı iletişim uzmanı Marshal McLuhan medya araçlarını Sıcak ve Soğuk araçlar olarak ikiye ayırmıştır. Sıcak araçlar hayal kurabilmemize farklı değerlendirmeler geliştirebilmemize yardımcı olur. Buna göre aşağıdaki medya araçlarından hangisi sıcak araç sınıfına alınamaz? Periyodik cetvelde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe;I. Atom numarası artar.II. İyonlaşma enerjisi artar.III. Atom çapı azalır.verilerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Her iki yönde sınırsız olarak devam edip giden noktaların yan yana gelmesiyle oluşan düz çizgiye ...........denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kışın soğuk günlerde dışarda gezerken ayaklarının üşüdüğünü hisseden Hatice, yeni bir ayakkabı tasarlamaya karar verir. Tasarladığı yeni ısıtıcılı ayakkabısı sayesinde soğuk kış günlerinde dışarıda gezerken ayağı üşümez.Metne göre Hatice' yi bu icadı yapmaya yönelten en önemli nedenin hangisi olduğu söylenebilir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisine -in eki eklendiğinde kesme işareti kullanılmalıdır? I. Maddenin boşlukta kapladığı yerII. Varlıkları meydana getiren madde miktarıYukarıda verilen tanımlar hangi kavramlara aittir? I IIA) Kütle HacimB) Ağırlık KütleC) Hacim KütleD) Hacim Ağırlık Geçen sonbahar, bu koruda bir kurt gördük. Cümlesinde aşağıdaki soruların hangisinin cevabı bulunmamaktadır? Bir çıkarma işleminde eksilen 76, fark 25 ise çıkan sayı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üleştirme sayı sıfatı vardır? 123,456 ondalık gösteriminde 6 rakamının basamak değeri kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir