S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtiyaçtan söz edilmektedir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtiyaçtan söz edilmektedir? sorunun cevabı "Çoraplarım eskidiği için yenisini almalıyım." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi abdestsiz iken yapamayacağımız şeyler arasında değildir? Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrasında yapılması gereken uygulamalardan biridir? My grandmother - - - - me stories when I was a kid. Aşağıda iç açı ölçüleri verilmiş üçgenlerden hangisi dar açılı bir üçgendir? Aşağıdakilerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanım yeri yanlış açıklanmıştır? Peygamber Efendimiz insanları evrenin düzen ve güzellikleri üzerinde düşünmelerini tavsiye etmiş bu tavsiyeye uyanları .................................. olarak nitelemiştir. Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır. Aşağıdaki ifadelerin Doğru ya da Yanlış olduğunu belirtiniz.(...) Beş basamaklı en küçük doğal sayı on bindir.(...) Rakamlar 9 tanedir.(...) 67015 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı 22 dır.(...) Eksileni bulmak için fark ile çıkanı toplarız.(...) Beş basamaklı en küçük çift sayı 99 999 dur Türk edebiyatının önemli eser-lerinden olan Kalyanamkara ve Papamkara masalı - - - -Döneminde kaleme alınmıştır. Eserin aslı Sanskrtiçedir. Dinsel masal niteliği taşıyanmetinde asıl anlatılmak istenen Budizmdir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I. Eğer yerde ve gökte Allahtan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti... Enbiyâ suresi, 22. ayet.II. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.(Fatiha Suresi) Yukarıdaki ayetlerde İslam dininin hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Gerçek dost insanın zor zamanında yardımına koşmaya hazırdır.anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, güvenli seyahat için alınması gereken önlemlerdendir? Aşağıdaki olayların hangisinde uygulanan kuvvet, kitabın kapağını açarken kitaba uygulanan kuvvet türü ile aynıdır? Kısa kenarı 100 m, uzun kenarı ise 200 m olan dikdörtgen şeklindeki koşu parkurunda 3 tur koşan bir koşucu toplam kaç metre koşmuştur? Siz bana 6 şeyi garanti edin.Ben de size cennete girmeyi garanti edeyim. Aşağıdaki şıklardan hangisi yukarıdaki hadiste geçen özelliklerden değildir? 970510 sayısındaki 5 rakamı hangi bölüktedir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. Bedende, elbisede, ibadet edilen mekânlarda ve içinde yaşanılan çevrede görünen kir ve pisliklerin giderilmesine ................; kalbin gıybet, yalan, kıskançlık, kibir gibi kötü huy ve davranışlardan arındırılıp güzel ahlak ile bezenmesine ise ..................... adı verilir.Boşluklara gelecek uygun kelimeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Avustralya ve çevresindeki ada ülkelerini kapsayankıtanın adı, aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi Alevi-Bektaşi geleneğine özgü kavramlardan biri değildir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi doğru yazılmıştır? İsra ve Miraç hangi olaydan hemen sonra gerçekleşmiştir? Ayın kendi etrafında dönme süresiyle Dünya etrafında dolanma süresi birbirine eşittir.Bu durumdan dolayı aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir? Erkenden kalktı. Elini yüzünü yıkadıktan sonra kahvaltısını yaptı. Akşamdan hazırladığı çantasını alarak doğruca evden dışarı çıktı. İş yerine ulaşmak için otobüs durağına yürüdü. Yukarıdaki paragrafta sözü edilen kişi "birey-rol-sorumluluk" açısından hangisi olamaz? Kur'an-ı kerimi baştan sona ezberleyenlere ne isim verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? 180 sayısının kaç tane asal 8. çarpanı vardır? Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur.M. Kemal Atatürkün bu sözü onun hangi özelliğini ortaya koymaktadır? Paula : May I borrow your hat?Elsie : - - - -. It is dirty now. Aşağıdaki olayların hangisinde mikroskobik canlılar etkili değildir? İlk bibliyografyayı kime aittir? Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu ile dışarı atılır ? Sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra yer alır? Aşağıdakilerden hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Araçların niteliklerinin tespit ve kontrol edildiği,bunun için gerekli cihaz ve personelibulunan, araç muayenesinin yapıldığı sabit yapıdaki tesislere ne ad verilir? Oluşturdukları yalancı ayaklarını besin alımında ve aktif hareket etmede kullanan protista canlılarına aşağıda verilenlerden hangisi örnek gösterilmez? Aşağıdakilerden hangisi kişiyi, iyi bir yazıcı yapma konusunda etkili değildir? Allah , peygamberleri insanlığa .........olarak göndermiştir. cümlesi, aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanamaz? Bir yıldaki haftalarının 3/4‘ ü kaç gündür? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir