S:1

Su dolu bir bardağın içindeki pipetin dışarıdan bakıldığında kırılmış gibi görünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Su dolu bir bardağın içindeki pipetin dışarıdan bakıldığında kırılmış gibi görünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Sudan havaya geçen ışık ışınlarının kırılması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcüğün sesteşi (eş sesli) yoktur? Aşağıdakilerden hangisi İnsanın huzurlu ve mutlu olarak yaşayabilmesi için gereken kurallardandır? Taşıt yolunda yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamak için beyaz çizgilerle belirtilmiş işaretli alanlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Müslüman Türk Devletleri arasında yer almaz? Farzı sünnetinden önce kılınan vakit namazı aşağıdakilerden hangisidir? Felsefe, sorulara cevap vermekten çok, verilmiş olan cevapları sorgular.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Sayı doğrusunda m ve n tam sayılarının arasındaki uzaklık 6 birim olduğuna göre bu sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisinde buğday ile ekmek arasındaki benzer bir ilişki vardır? Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde, yalnız askerî alanda değil, devlet yönetimi, sosyal, hukuksal ve kültürel alanlarda da ilk kez yenilik hareketlerine girişilmiştir?A) III. MustafaB) II. MahmutC) I. AbdülhamitD) III. Selim Aşağıdaki cümlelerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v.) başkalarının hayatına saygı duymamızla ilgili verdiği öğütlere uygundur? ...........................dünyadaki hemen hemen tüm web sitelerinin listelendiği, kategorilere ayrılmış, aradığımız bilgileri en kısa yoldan ve hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayan web siteleridir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? • Sinsice ve ağır ağır insan bedenine zarar vermektedir.• Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre dünyada ölüme yol açan nedenler arasında ilk sıradadır.• Karbon monoksit gibi içinde vücuda zarar veren pek çok madde bulunmaktadır.Hakkında bilgi verilen zararlı madde aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammede hangi özelliğin- den dolayı Muhammedül-Emin denilmiştir? 2x – 5 cebirsel ifadesinin x = 7 için değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışımlardan biri değildir? Hangi cümlede ismin de halinde bir kelime yoktur? Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 4 katıdır. Buna göre küçük olan açının ölçüsü kaç derecedir? Aşağıdaki teknolojik araçlardan hangisi hastanelerde kullanılmamaktadır? Halit : ..........................................?Hakan : Yes, she can. Aşağıdakilerden hangisi paylaşma ve yardımlaşmayla ilgili bir ibadettir? Osmanlı Devleti sırayla hangi savaşla Edirneyi kaybetmiş ve tekrar geri almıştır? Bir öğrenci günlük planında aşağıdakilerden hangisine daha az zaman ayırmalıdır? Aşağıdaki türlerin hangisinde özellikle dilin alıcıyı harekete geçirme işlevi kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Döneminde toplum yapısının özelliklerinden biri değildir? ``Ahmet aslan gibi güçlüdür.'' cümlesinde kendisine benzetilen öge, aşağıdakilerden hangisidir? Şeddenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Farklı büyüklükte katılardan oluşan karışımlar eleme yöntemi ile ayrılabilir. Aşağıdaki karışımlardan hangisi eleme yöntemi ile ayrılabilir? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? I. Dinin ahlakla ilgili konuları üzerinde dururlar.II.Daha çok kuralcı ve zorlayıcı bir yöntem izlerler.III.Günlük hayatın problemlerinin çözümünde yoğunlaşırlar.IV. İnanç ve ibadetlerin özünün içtenlik ve samimiyet olduğunu vurgularlar.Bu bilgilerden hangileri tasavvufî yorumlar ile ilgilidir? Bir zeytin bahçesinde toplanan zeytinler 15 kglik 10 bidona dolduruluyor. Zeytinin kilosu 18 TLden satılırsa kaç lira para kazanılır ? İşletmeler faaliyetlerini yürütürken çevrenin korunmasına yönelik alacağı tedbirlerden birisi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük vardır? Röportajla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Biyoteknolojik çalışmalarla mısır bitkisinin genetiği değiştirildikten sonra bu bitkinin hangi özelliği aynı kalır? Aşağıdaki hangi cümlede virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir? Ben jest ve mimiklerimi kullanarak çok iyi taklit yapabiliyorum. Aynı zamanda topluluk karşısında kendimi ifade etmede çok başarılıyım.diyen Şebnem için aşağıdaki mesleklerden hangisini seçmesi daha uygun olur? Yazı, sadece içini dökmek için kaleme alınmamalı. Yazının bir amacı, bir fikri olmalı. Ancak böyle olursa güzel cümleler kurulabilir, sağlam metinler ortaya çıkarılabilir.Bu parçada anlatılmak istenen düşünce nedir? Tüm Tanzimat sanatçıları gibi Fransızca bilen, devlet görevlisi olarak çalışan sanatçı Düyun-ı Umumiye Müdürlüğü yapmıştır. Tanzimat tiyatrosuna büyük emek vermiş ve Moliereden yaptığı uyarlamalar yanında kendisi de çeşitli komediler yazmıştır. ʽʽKokona Yatıyor,ʼʼ ʽʽMisafir-i İstiskalʼʼ adlı komedileri ve uyarlamaları yanında Lehçetül-Hakayık adlı mizahi bir sözlüğü de vardır.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen cümlelerde doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız( ) Her şeyi yaratan Allah (c.c.), canlıları da yaşatandır.( ) Allah (c.c.) her şeyi bir düzen içerisinde yaratmıştır.( ) İhlâs suresinde Hz. İbrahimden (a.s.) bahsedilir.( ) Besmelenin anlamı; Rahman ve Rahîm olan Allahın (c.c.) adıyladır.( ) Dua yalnızca Allaha (c.c.) edilir. Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir