S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? sorunun cevabı "Eve geldi mi hemen derse oturur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki olaylardan hangisinde ışığın kırılması etkili değildir? Deniz kenarında, yeni öykü kitaplarıyla baş başayım. Yalnız değilim, satırlarla dertleşiyorum, öyküler benim can yoldaşım. Arada bir martılara ekmek atıyorum. Dalgalar kıyıya vuruyor. Balıkçı teknelerinin pat patları içime bir ferahlık veriyor, derken Sait Faik bir ara aklıma geliyor. Güneş biraz sonra batacak, bulutlar kızaracak, etraf grileşecek, akşam olacak. Karşıdaki Çiçek Adası görünmeyecek.Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıda bazı ülkeler ile başkentleri eşleştirilmiştir. Hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? 2a6 sayısının 3 ile tam bölünebilmesi için a yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hz. Muhammedin ölümünden sonra devletin başına geçen yöneticilere ‘Halife denmektedir.Halifenin yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunu ile kazanılan haklardan birisi değildir? İkinci sûra üflenmesinden sonra yeniden diriltilen kişilerin hesap vermek üzere toplanmasına .................., diriltilen insanların hesap vermek üzere toplanacakları büyük alana........................... denir. Boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi ad olmadığı halde bir adın yerini alabilir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hangisi Peygamberimizle ilgili yanlış bir bilgidir? Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olamaz? Ülkemizde, nüfus miktarı gibi resmî istatistikleri hazırlayan kurumun aşağıdakilerden hangisidir? Boy :Hey, you look very happy. Would you like to tell me the reason?Girl :My dreams are finally - - - -.Boy : What do you mean?Girl :I am going to move to France for my future career.Boy : I am so happy for you, congratulations ! Amy - - - - her teeth twice a day. Aşağıdaki cümleleri hangisinde topluluk adı kullanılmıştır? • Toprak birliği• Soy birliği• Dil birliğiYukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisini meydana getiren unsurlardandır? Üzerine düşen bütün ışınları soğuran, hiçbir ışını yansıtmayan cisim hangi renkte görün? ZiBA DUDU: Amanın, efendim! Güveyi olacak şu herif isteye isteye aldığı hanımı şimdi istemiyor. Bütün saçını başını yoldu. O şöyle dursun, yenge kadınla bana bir söylemediği edepsizlik kalmadı. Size nakletmeye utanıyorum.EBÜLLAKLAKA: Vay, namussuz vay!MAHALLELİ: Vay, namussuz vay!MÜŞTAK BEY: Efendim! Kerem ediniz, bendeniz de bildiğim kadar hakikati size anlatayım.EBULLAKLAKA: Sen sus, sefil! Kadın ninen gibi biçare hatun yalan mı söyleyecek?ZiBA DUDU: Bu kızı mutlaka almalıdır.EBÜLLAKLAKA: Almalı ya! Almazsa ırzına leke sürmüş demek olur, öyle değil mi, komşular?MAHALLELİ: Hayhay!MÜŞTAK BEY: Alamam efendim, bunda bir yanlışlık var. Zira bana nikah ettiğiniz kız bu değildir, bunun küçüğüdür, ben onu isterim.EBÜLLAKLAKA: Hayır, sana nikah ettiğim büyük kızdır!MÜŞTAK BEY: Değildir!Yukarıda kendisinden alıntı yapılan edebî eser aşağıdakilerden hangisidir? 11 sayısında kaç tane onluk vardır? Özel sektörün yetersiz kalması sonucu, ekonomik alanda belirli bir dönem ülkemizde uygulanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Bir sporcu 5582 m koşmuştur. Bu sporcunun 8 km koşmuş olması için daha kaç m koşması gerekir? Okunuşu "beş yüz" olan sayıyı yazınız? Aşağıdakilerin hangisinde, hem deyim hem gerçek anlamıyla düşünülebilecek bir söz grubu vardır? Kuran-ı Kerim kaç cüzden oluşmaktadır?A) 20B) 30C) 40D) 50 Web adresleri yazarken uymamız gereken kuralları göz önünde bulundurarak aşağıda verilen adresin düzeltilip, doğru yazılımı nasıldır?www.Çağrıbey ortaokulu.meb.k12.tr 63 278 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? I. Kendini II. duyar III. insanlaraIV. ihtiyaç V. Koruyacak VI. barış Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Hangi cümlede soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır? İskandinavyaya geçmek üzere yine o temiz trenlerle Abo Limanına gittik. Kıyıda küçük bir vapur bizi bekliyordu, bindik; bütün yolcular da bindi. Küpeşteye dayanarak, ayrıldığımız toprağın acısıyla, etrafımızı seyredip duruyoruz. Vapur kalkacak, halat çekilecek. Üstü başı düzgün, temiz bir genç, cebinden bir çift eldiven çıkardı. Çabucak ellerine geçirdi, eğildi, vapurun halatını çözdü.Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin Doğru ise D, Yanlış ise Y koyduğumuzda nasıl bir sonuç ortaya çıkar?(.....) Doğal afetlerin zararlarını azaltmak için çeşitli sivil toplum kuruluşları kurulmuştur.(.....) İnternetten ulaşılan bilgiler, başka kaynaklardan edinilen bilgilerle karşılaştırılmalıdır.(.....) Başkasına ait bir eseri, kendimize ait gibi göstermenin bir sakıncası yoktur.(.....) Marmara Bölgesinde yaygın olarak yapılan meslek madenciliktir.(.....) Bazı meslekler ihtiyaç duyulmadığı için zamanla yok olurlar. Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun üyelerinden beklenenlerden değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisinde varlığın sayısı bildirilmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır? I. Kırımın fethiII. Preveze SavaşıIII. Giritin fethiIV. İnebahtı SavaşıYukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devletinin Akdenizdeki hâkimiyetini güçlendirmiştir? Aşağıdakilerden hangisi dinimize göre yapılması sakıncalıdır? • Halk edebiyatına ait söyleyişlerle divan edebiyatı söyleyişinin kaynaşmasından doğan bir harekettir. • İstanbul; yaşayışı, zevk ve eğlencesi, dil ve anlatım özellikleriyle her yönden şiire dâhil olmuştur. • Divan şiirinin soyut dünyası yerine, günlük yaşamı yansıtan somut konulara yer verilmiştir. • İran etkisindeki divan şiiri, yerli bir şiir zevkine kavuşmuştur.• Bu akımın etkisiyle Nedim hece ölçüsüyle türkü yazmıştır. Hakkında bilgi verilen divan edebiyatı akımı aşağıdakilerden hangisidir? Çevresi 475 metre olan bir bahçenin kenarına 5er metre aralıklarla fidan dikilecektir. Kaç fidana ihtiyaç vardır? I dont like technological devices and I prefer - - - - - communication with my friends. Aşağıdakilerden hangisi plazma içermez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir