S:1

Ahilik, aşağıdaki meslek gruplarından hangilerini bir çatı altında toplamıştır?

Ahilik, aşağıdaki meslek gruplarından hangilerini bir çatı altında toplamıştır? sorunun cevabı "Esnaf ve zanaatkârlar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
İşgaller karşısında halk tarafından kurulan millî direniş teşkilatlarının ortak adı aşağıdakilerden hangisidir? Stoklar belirli bir düzeye düştüğünde, önceden belirlenmiş miktarın sipariş edilmesi ve sürekli stok sayımının yapılması, hangi stok kontrol yönteminin kullanıldığını göstermektedir? Aynı tabaka içindeki statü değişiklikleri ve yerleşim yerleri arasındaki geçişlere yatay hareketlilik denir. Aşağıdakilerden hangisi yatay hareketliliğe örnek olamaz? Hz. Muhammed hangi ülkede dünyaya geldi? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Yazar, doğup büyüdüğü coğrafyada yaşananları canlı bir atmosfer içinde anlatmış.Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Bangladeş Devletinin kurulmasında rol oynayan devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Bir gün Peygamberimiz, sahabilerden birinin abdest alırken suyu israf ettiğini görür. Bu israf nedir? diye sorar. Bunun üzerine sahabi, Abdestte israf olur mu? diye karşılık verir. Peygamberimiz, Evet, akan bir nehrin kenarında bile olsan normal bir miktarın üzerinde su kullanman israf olur. buyurur. (Ebu Davut)Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Bilgisayarımıza virüs bulaşmaması için hangisi yapılmamalıdır? "İkide bir konuyu diline dolaman doğru bir şey değil."Yukarıdaki altı çizili deyimin açıklaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiş­tir? Kurân-ı Kerimi niçin okumalıyız? Aşağıdakilerden hangisi Türk kaynaklı halk hikâyelerindendir? Mekkeden Medineye hicret eden Müslümanlara ne denir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi konuk yerine kullanılır? Taşıtlara biniş ve inişlerde uyulması gereken kurallardan hangisi yanlıştır? İlçedeki yerel yönetim birimi hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Doğal sayı olan en küçük dar açı ile en büyük geniş açının farkı kaçtır? Ebru'nun 25 TL parası vardır. 5 TL'sini kardeşine veriyor. Kalan parasının yarısını harcarsa, Ebru'nun geriye kaç TL'si kalır? Anne sütünün yeterince verilebildiği sağlıklı bebeklerde, kaçıncı aydan sonra ek gıdalara başlanmalıdır? Şahin Bey ............................................. savunması sırasında şehit düşmüşkahramanlarımızdan biridir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Geleneksel oyunlarımız hakkında verilen bilgilerden doğru olan bilginin başına D, yanlış olan bilginin başına Y koyunuz. ( .....) Oyunlar, paylaşmayı, kendine ve başkalarına saygıyı öğretir( .....) Geleneksel oyunlar, dayanışma ve yardımlaşma duygusunu köreltir.( .....) Geleneksel oyunlar için en az üç kişi gerekir.( .....) Kız ve erkeklere özgü oyunlar da vardır.( .....) Topaç çevirme, ip atlama geleneksel oyunlara örnektir İzlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, gidişat demektir. Hz. Peygamberin (s.a.v.); iman, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerin tamamını kapsayan söz ve davranışlarına denir. İslam dinin temel kaynaklarından biridir. Ben şahadet ederim ki Allah tan başka ilah yoktur, Ve yine şehadet ederim ki Hz.Muhammed(ASM) Onun kulu ve Resülüdür.Yukarıda anlamı yazılan ve İslama giriş şartı olan cümlenin adı nedir? İlk psikolojik roman kime aittir? . Yuvasından yön bulunan hayvanın adı nedir ? Mustafa Kemal Nutukta Doğu Cephesi ile ilgili olarak, 1920 yılının son baharında Ermenilerce yapılan zulümler dayanılmaz birhâle geldi ve Ermenistan seferine karar verdik.15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşayı Doğu Cephesi Komutanı yaptık. demiştir.Buna göre, I. Kâzım Karabekir Paşa Millî Mücadele hareketi içinde yer almıştır.II. Cephenin açılmasında Ermenilerin faaliyetleri etkili olmuştur.III. Savaş sonunda doğu sınırımız kesin olarak çizilmiştir.IV. Ermeniler Sevr Antlaşmasının geçersiz olduğunu kabul etmiştir.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? • Zamanı hicri takvime göre belirlenir.• Senede bir ay yerine getirilmesi gerekir.• Sabrı ve zorluklarla mücadele etmeyi öğretir.• Dakkında bilgi verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed sav amcasının oğlu Aliyi çocukken yanına alması neyi gösterir? İlk yardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bill : - - - -?Kevin : Yes, I would like to make a reservation. Amentü duasında yer almayan konu aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların yaşamı doğal kaynaklara bağlıdır.Aşağıda doğal kaynaklardan hangisinin insan hayatı için önemi daha azdır? Aşağıdakilerden hangisi İslamın evlilik ve aileyi teşvik etme amaçlarından biri değildir? Taşıt yolundan karşıya geçerken nereler tercih edilmemelidir? Denge profiline yaklaşan bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Veda hutbesi ne zaman ve nerede gerçekleşmiştir? Edebiyatımızda yazılan ilk tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir? Arap toplumunda İslamdan önceki putperestlik, haksızlık, kan davası, içki, kumar gibi kötü davranışların yaygın olduğu döneme ne ad verilir? Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız. (....) İnsanın Allaha karşı ahlaki sorumluklarından biri de kulluk görevini yerine getirmektir.(....) Müslüman; Allahın (c.c.) emir ve yasaklarını kabul eden ve Ona teslim olan kimsedir.(....) El- Aziz, emniyet ve selamet veren anlamına gelir.(....) İffet, bir şeyi yerli yerine koymak, hak sahibine hakkını vermek anlamına gelir. (....) Kuran okumak bir ibadettir. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir