S:1

Aşağıdaki sayılardan hangisi, 2ye tam olarak bölünemez?

Aşağıdaki sayılardan hangisi, 2ye tam olarak bölünemez? sorunun cevabı "53" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
• Petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılır.• Bovling, golf ve tenis toplarının yapımında kullanılır.• Cam ve boya sanayisinde kullanılır.• İzmit, İzmir, Elazığ, Eskişehir ve Antalya illerinde işletmeleri bulunmaktadır.Yukarıda özellikleri verilen maden hangisidir? Deprem sırasında dışarıda bulunuyorsak aşağıdaki önlemlerden hangisini almamız gerekmez? I. Sünger II. Tuvalet kâğıdı III. Kâğıt havluYukarıdaki maddelerin ortak özellikleri hangisidir? Bill : Lets choose a fun ride. Which one is more enjoyable? Do you like riding on a carrousel?Mike : I dont like carrousel. I think wave swinger is more enjoyable.Mary : I dont agree. Wave swinger is more dangerous than carrousel. It is thrilling.Lilly : Dont worry! We have enough token, so we can get on all of them.Who thinks wave swinger is more dangerous? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimelerin yazılışı yanlıştır? "Arkadaşlarımla kalemimi paylaştım( )" Cümlesinin sonuna hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? - - - - metinlerde kanıtlanmaya çalışılan bir fikir yoktur. Metnin mesajı bizzat kendisidir. Dil genellikle şiirsel işlevde kullanılır. Bu metinler yaşanmış olayları bire bir anlatmak için yazılmaz. Kurmacadır, yazarın kurguladı-ğı bir olay örgüsü vardır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Which one is false? Çevre temizliğinde ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Özgürlük kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı'nı sona erdiren barış antlaşması hangisidir? Bir ırmakta dakikada 80 ton su akmaktadır. Bir saatte kaç ton su akar? Tasavvufi yorumlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I.RüzgârII.SuIII. BitkilerYukarıdakilerden hangileri kayaçların paçalanmasına, ufalanmasına neden olan etkilerdendir? Kültürel özelliklerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir çıkarma işleminde çıkan sayı 116, fark ise çıkanın 2 katından 9 eksiktir.Buna göre, eksilen sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Siyasi-İtikadi Mezheplerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin parçasıdır? Tüm nükleotit çeşitleri için;I. Protein sentezinde görev alır.II. ATPnin yapısında bulunur.III. Tüm hücrelerde sentezlenir.verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelmez Mustafa Kemal aşağıdaki illerden hangisinde toplantı yapmamıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi su sözcüğünün özelliği olabilir? Kapadokyadaki en büü yer altışhri ortaya çıarımayıbekliyor. Çkuröen yer altıkenti tam 30 bin metrekarelikalanıkaplıor. Bu büülüğüile bilinenen büü yer altıkenti öelliğni taşıor. Yer altıkentininturizme açımasıiçn 600 bin TL öeneğ ihtiyaçduyuluyor. Bu yer altıkenti tam 8 kattan oluşyor. Kentburada yaşyan insanları tü ihtiyaçarııkarşıayacakşkilde tasarlanmış Yer altıkentinde; bezirhane,şıahane, hayvan barıakları toplantısalonu, kilise,depo, su kuyuları dehlizler, tüeller, kilitli taşar, kaçışve sığımaya çk müait koridorlar yer alıor.Bu parçda söüedilen yer altıkentiyle ilgili aşğıakilerdenhangisi çıarıamaz? Aşağıdakilerden hangisi İstanbulun fethinin Dünya tarihi açısından sonuçlarından birisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir bilim adamının bilimsel bir problemi çözerken yapacağı çalışmanın basamaklarından biri değildir? Demokrasinin hakim olduğu ülkelerde herkes kanun önünde aynı haklara sahiptir. İnsanlar bir başkasını rahatsız etmemek şartıyla dilediğini yapmakta serbesttir. Hiçbir nedenden dolayı ayrıcalık yapılmaz. Halk yönetimdi söz sahibidir. Vatandaşların oy kullanma hakkı vardır. Bu bilgilerde demokrasinin temel ilkelerinden hangisini değinilmiştir? Devletin temel niteliklerini tarif eden ve vatandaşların hak ve özgürlüklerini belirleyen yasa aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemalin, Samsundan itibaren bütün doğu illerindeki askerî ve sivil makamlara emir verme yetkisiyle atandığı görev, aşağıdakilerden hangisidir? I. Olağan bilim dönemiII. Bilim öncesi dönemIII. BunalımlarIV. DevrimThomas Kuhna göre yukarıda verilen bilimin gelişim aşamalarının sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki kullanılmamıştır? Marco : Hello, this is Marco speaking.Gonca : Hello Marco. How is it going?Marco : Im fine, thanks but - - - - .Gonca : OK. Im outside now, Ill get back to you in five minutes. Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı aldığında hal değiştirir? 8+8 işleminin sonucu kaçtır? Yabancı Bir Memleket Veya Uluslar Arası Kuruluşta Görevlendirilen Memurlara Verilecek Aylıksız İzin süresi en fazla kaç yıldır? 6 sayısının bütün pozitif çarpanlarının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan III. Kuşak Haklar arasında yer almaz? Lisenin ilk sınıflarındaydı. Bir çiftliğin çiçek bahçesinde; hem de sevdiği bir işte çalışıyordu: Çiçek yetiştirmek... Gene fidanlarla uğraşmaya başlamıştı. Bunların tomurcuklanmalarını, büyümelerini ve çiçek vermelerini seyrediyordu. Bazen bunların resimlerini de çiziyordu. Ah, suluboya ile de resim yapabilse! Boya alacak kadar parası yoktu ki. Aletlerin bulunduğu odada yatıyordu. Buna üzülmüyordu. Taze toprağın ve büyüme halindeki bitkilerin kokusunu içine sindirerek uykuya dalıyordu.Aşağıdakilerden hangisi parçada açıkça belirtilmemiştir? İslam dinindeki ilk sure, ilk emir,nerede, ne zaman gelmiş ve hangi melek getirmiştir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi edinme hakkının sınırları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgi ve belgelerden hangisi bu Kanun kapsamına dâhildir? Aşağıdaki Anadolu Selçuklu sultanlarından hangisi Gürcü asıllı Hristiyan eşi için saraya kilise yaptırmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir