S:1

Kırtasiyeden 5 defter aldım. Aldığım defterler toplam 55 liradır. Buna göre bir defterin fiyatı ortalama kaç liradır?

Kırtasiyeden 5 defter aldım. Aldığım defterler toplam 55 liradır. Buna göre bir defterin fiyatı ortalama kaç liradır? sorunun cevabı "11" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Ticaretin artmasıyla birlikte tarihte ilk defa parayı kullanmaya başlayan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Son Osmanlı mebuslar meclisinin kapatılmasıTBMMnin Ankarada açılmasıAmasya GenelgesiMisakı Millinin Kabulü Yukarıda verilen olaylar biri diğerinin nedeni yada sonucu olarak sıralandığında hangisi dışarıda kalır? Türklerin Hindistana yerleşmeleri, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi zamanında başlamıştır? Türk edebiyatının Batı tarzında yazılan ve yayımlanan ilktiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir? Atatürkün kız kardeşinin adı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somut anlamlı olarak kullanılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz? Aşağıdakilerden hangisinin olumlu bir katkısı yoktur? Dünyanın kendi çevresindeki dönüş süresi ne kadardır? Aşağıdakilerden hangisi iyi liderde bulunmaması gereken bir özelliktir? Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik dinindeki On Emirden biri değildir? Yukarıya fırlatılan bir cismin aşağıya düşmesine neden olan ............kuvvetidir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Atasözleri; doğruluğu deneyimler sonucu kabul edilmiş, kim tarafından söylendiği belli olmayan ve halkın ortak malı olan sözlerdir. Hemen hemen her konuyla ilgili bir atasözümüz bulunur ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Atasözleri, günlük yaşantımızda bir düşünce açıklanırken ya da savunulurken örnek olarak da sık sık kullanılır.Bu parçada atasözleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi oruçlarını kazaya bırakma ruhsatına sahip değildir? Kuvvet uyguladığımız bazı cisimlerde kalıcı şekil değişiklikleri meydana gelir. Aşağıdaki cisimlerin hangisine kuvvet uygularsak şekli bozulur? Aşağıdakilerden hangisinde tek başına anlamı olmayan bir kelime kullanılmıştır? Powerpointte ki nesnelere hareketli olarak animasyon nereden eklenir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını aşağıdakilerden hangisinden isterler? Kuran – ı Kerim in en uzun ve en kısa sureleri aşağıdakilerin hangileridir ? Ülkemizde gerçekleştirilen milletvekili seçim- lerinin yapılması, cumhuriyetin aşağıdaki nite- liklerinden hangisinin bir gereğidir? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre kaymakamların hukuki durumları, görev ve yetkilerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi bileşik kelimedir? Güneş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisiyanlıştır? "Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir." hadisi Rasulullah'ın (s.a.v) hangi özelliğini vurgulamaktadır? Aşağıdakilerden hangileri bir alet ya da makine yapımında kullanılamaz? 18 sayısının yarısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangi Dünya'ya en yakın gök cismidir? Karşımda, bin metre aşağıda İskenderun Ovası, soluk almaya hâli ve niyeti olmadan güneş altında dümdüz yatıyor. Aşağısı bana bir seyahat romanındaki Afrika çölünü andırıyor.Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır? Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin tanımıdır? 5, 5, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 12 veri grubunun ortancası tepe değerinden kaç fazladır? Ülkemizde hava olaylarını inceleyen ve bilgi veren kurum aşağıdakilerden hangisidir? Geleneksel toplumlarda anne ve babanın rolleri çocukların cinsiyetine göre belirlenir. Anne, kız çocuğunun yetiştirilmesinde, baba, erkek çocuğunun hayata hazırlanmasında etkilidir. Çocuklar hayatlarını kurarken, meslek seçiminden, eş seçimine kadar bu etkiler devam eder. Oysa modern sanayi toplumlarında çocukmesleğini eğitim kurumlarında kazanmakta ve evleneceği kişiyi kendisi seçmektedir.Bu parçada verilen bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisine bir kanıt olur? Kuran-ı Kerimin ve Hz. Peygamberin ekolojik dengeyle ilgili yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir. Aşağıdaki madenlerden hangisinin ekonomik değeri diğerlerinden daha fazladır? Panteizme göre, Tanrı´nın evrenden ayrı bir varlığı yoktur. Tanrı, evrenin kendisidir. Evrende var olan her şey, aslında bir bütün olarak Tanrı´yı oluşturur. Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı´dır. Tanrı, nesnelerin dışında değil içindedir.Bu açıklamaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 1. Greenwich başlangıç meridyenidir.2. Başlangıç meridyeni dünyayı Kuzey ve Güney yarım küre diye ikiye ayırır.3. Paralel dairelerin çevre uzunlukları her yerde aynıdır.4. Meridyen yayları Ekvatoru dik olarak keserler.Yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? Aşağıdaki bilgiler doğru ise ‘D yanlış ise ‘Y yazınız. (...) Kuvvetin birimini dinamometre ile ifade ederiz.(...) Sürtünme kuvveti cismin hareketine zıt yöndedir. (...) Pürüzsüz yüzeylerde sürtünme kuvveti daha fazladır.(...) Dinamometrenin yapımında yay ya da lastik gibi esnek cisimler kullanılır. (...) Araba lastiklerinin zamanla aşınmasının nedeni sürtünme kuvvetidir. Spor yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir