S:1

7x + 7 = 5x + 17 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?

7x + 7 = 5x + 17 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "5" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Boş bırakılan yere uygun gelen ifadeyi işaretleyiniz?John : How are you ? Tom : ______ . Bazı küçük tanecikli katılar, bulundukları kaptan diğerine akma özelliği gösterirlerİfadesine hangi madde örnek verilebilir? Ezan sözlerini rüyasında öğrenen sahabinin adı nedir? Kara Perşembe olarakta bilinen 1929 Dünya Ekonomik Krizi ilk olarak hangi ülkede başlamıştır? Kömür Jeolojik zamanlar içerisinde bitki kütlelerinin tortul tabakalar arasında kalarak taşlaşması sonucunda oluşmuştur. Kömür hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 586 sayısının yarısının 5 katı olan sayının 275 fazlası olan sayı kaçtır? İmamın öne geçip namaz kıldırdığı, mescidin ön kısmında ve kıble tarafında bulunan, genellikle oyuk olan bölüme ne ad verilir? Aşağıda belirtilen sorumluluklardan hangisi çocuklara ait olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül(;) doğru kullanılmıştır? Çocuk, kedinin meraklı bakışları altında sobanın yanındaki mindere iyice kuruldu. Romanın ilk say- fasını okumaya başladı. Okurken çocuğun - - - -. Çünkü sobanın sıcaklığı uykusunu getirmişti. Daha fazla devam edemedi, oracıkta uyuyuverdi.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse metnin anlam bütünlüğü sağlanmış olur? Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insanda sebep olduğu davranış bozukluklarındandır? Kendi sözcüğü hangi cümlede ,üçüncü tekil kişi yerine kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi halk ilişkilerin kullandığı yazılı ve basılı araçlardan değildir? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.(.....) Ülkemizin kuzeyi ile güneyi arasında 111 kmlik uzaklık bulunur.(.....) Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği bir yerde bulunması, ülkemizin jeopolitik önemini artırmaktadır.(.....) Yeryüzünde sıcaklık yerden yukarı doğru gidildikçe artar.(.....) Ülkemizin ortalama yükseltisi fazladır ve ülkemiz engebeli bir yapıya sahiptir Aşağıdaki fiillerin hangisine –yor eki eklendiğinde ünlü daralması gerçekleşmez? Saçında çoğalmış aklar Soluk bir çizgi dudaklar Neden bu çökük yanaklar Üstünden yaşlar akıyor Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulamasına göre, bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı nedenler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanların atama işlemi hakkında ne şekilde bir karar verilir? Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından hangisi Osmanlı Devletinin ekonomisini en fazla olumsuz etkileyen faktör olmuştur? Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu.Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış, diğer yolların hemen hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girseniz bir yemek sofrası bile bulamazsınız. Yemekler yerde yenir burada, insanlar ütü nedir bilmezler. Yukarıda verilen parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Milli Bayramlarımız-dan birisi değildir? Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi insan karaciğerinin kandaki madde miktarını düzenlemeye yönelik işlevlerden biri olamaz? Bir trafik kazasını gördüğümüzde yaralıların hastaneye götürülmesi ve tedavilerinin yapılması için aşağıdaki numaralardan hangisini aramak doğru olur? Bir hücre mikroskopta incelendiğinde mitokondri sayısının normalden fazla olduğu görülüyor. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? I. İran (Fars) edebiyatından alınmıştır, aruz ölçüsüyle yazılır. II. Tek dörtlükten oluşur, uyak düzeni aaxa şeklindedir. Bu yönüyle tuyuğ ve mâniye benzer. III. Dünya görüşü, felsefi ve tasavvufi düşünceler, maddi ve manevi aşk gibi çeşitli konular özlü biçimde işlenir. IV. Rubai nazım şeklinin en tanınmış şairi İranlı Ömer Hayyamdır. V. Türk edebiyatında Fuzuli, Hoca Dehhani rubaileriyle tanınmış şairlerdir.Numaralanmış cümlelerden hangisi rubai için söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi ilk dört halife arasında yer almaz? Aşağıdaki deyimlerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Osmanlı Devleti , 19.yüzyılda Batılı büyük devletlerle ittifak arayışı içine girmiş Fransa,Rusya,İngiltere ve daha sonrada Almanya ile geçici dostluklar kurmak zorunda kalmıştır. Osmanlı yönetiminin böyle bir siyaset izlemesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Çevre uzunluğunun 3 katı 63 metre olan bir bahçenin çevre uzunluğu kaç metredir? Göz kelimesinin sonuna aşağıdaki eklerden hangisini getirirsek bir eşya adı olur? • Yemek yemeden tatlı yemek yok• Akşam geç geleni eve almayacağım• Dediklerimi yapmazsan dışarı çıkamazsınBu cümleler iletişim sürecinde yapılan yanlışlıklardan hangisine örnek olabilir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ses düşmesi yoktur? Mutlak değeri 5 ten küçük olan kaç tane tam sayı vardır? Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre yukarıda Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisi açıklanmıştır? 40 kişilik bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının kız öğrencilerin sayısına oranı 2/3 tür.Buna göre bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır? Peygamberimiz 12 yaşındayken amcası Ebu Talip'le ticaret için nereye hareket etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin âyanlara söz geçiremeyecek hâle geldiğinin göstergesidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisinin kendini başkalarının yerine koyma duygusunun bir sonucu olduğu söylenemez? - Söyleyeni belli değildir.- Olağanüstü olaylar anlatılır.- Yer ve zaman belirsizdir.Özellikleri verilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir? I. Damarları tıkamasıII. Kanı pıhtılaştırmasıIII. Solunum yolu hastalıklarını önlemesiYukarıdakilerden hangileri sigaranın temel zararlarındandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir