S:1

2m − 8 = 34 denkleminde k değeri aşağıdakilerden hangisidir?

2m − 8 = 34 denkleminde k değeri aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "21" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıda altı çizili kelimelerin hangisi isim köktür? • Tüm dünyada Türk tatlısı olarak bilinir.• Düğünlerde, ziyaretlerde misafirlere ikram edilir.Hakkında bilgi verilen kültürel ögemiz aşağıdakilerden hangisidir? Yansıma kanunları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Özel isimlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Yüce Allah tarafından nurdan yaratılan ve gözle görülmeyen varlıklara .........denir. 7,2,3,ve 0 rakamlarını kullanarak yazılabilecek rakamları birbirinden farklı dört basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızı kutlama nedenlerimizden biri değildir? Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır? Bulaşık makinesine tam doldurmadan çalıştırmak bize hangi konuda tasarruf sağlamaz? I. çocuktur - II. çok - III.bir - IV.düzenli - V.kardeşimYukarıdaki sözcüklerin anlamlı bir şekilde dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? Şehrin sakinlerinin şehrin kimliğini oluşturan inanç ve ideallere uygun davranması, şehrin kültüründen ve refahından yararlanması, şehri tanır hale gelmesi, şehri sahiplenmesi ve şehre değer katacak bilince ulaşmasıyla şehirli kimliği ortaya çıkmış olur. Adaletle yönetilen böyle bir şehirde toplumun refahı ve mutluluğu artar.Farabi böyle bir şehir için aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Uygurların özellikleri arasında gösterilemez? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı aldığı ekle değişmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemindeki fiil gelecek zaman ikinci çokluk kişisiyle çekimlenmiştir? Karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1, 1, 2, 3, 5, ...Yukarıda verilen Fibonacci dizisinin ilk 10 teriminin toplamı kaçtır? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dâhil en geç kaç gün içinde verir? (Zorunlu hâller hariç) Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşının sonuçlarından biri değildir? Tanah ve Talmud üzerine eğitim almıştır. Dinî konularda öğreticilik, sinagogun idaresi, ayinleri, evlilik, cenaze gibi merasimleri yönetme, vaaz ve irşad gibi görevleri vardır.Görevleri hakkında bilgi verilen din adamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne vardır? Ahfeş kelimesi aslında tropikal iklimlerde görülen bir tür göz hastalığının adıdır. Güneşe ve ışığa aşırı duyarlılık sebebiyle ortaya çıkan bu hastalığa yakalananlar gözlerini kısarak bakmak zorunda kalırlar. Bu da ciltlerinde bozulmalara sebep olur. Ahfeş hastalarının gözleri küçük olup geceleyin ve bulutlu havada daha iyi görürler.Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? İslam dininin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? İnsanı insan yapan ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir? 67 sayısı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? David : How was your summer holiday?Mike : It was great. I had a chance to improve my English and Spanish.David : Really? How could you do that?Mike : - - - - . Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti ........................dir. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu enerjiyi en çok hangi besinlerden sağlar ? Aşağıdakilerden hangisi ses şiddetini değiştiren araçlardan değildir? Boy :Would you like to join my birthday party on Saturday?Girl :I am sorry, I cant. I - - - - my grandparents with my dad. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hz. Muhammed (sav.) Taif yolculuğu dönüşünde Mekkeye kimin himayesinde girmiştir? Hristiyanlıkla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4 dakika kaç saniyedir? İlahi dinlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 8 onluğa aşağıdaki sayıların hangisi yakındır? M. Kemalin Samsuna gönderilme sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi büyük harfin kullanıldığı yerlerden biri değildir? 1.Ülke ve şehir adlarının yazımında2.Milli ve dini bayram adlarının yazımında3.Kurum, kuruluş, okul,dernek adlarının yazımında4.Sanat dallarının adlarının yazımında Geri dönüşüm ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğru yolu tutunuz, işleriniz ve ibadetlerinizde aşırıya kaçmayınız... Amellerin Allaha en sevgili olanı, az olsa bile devamlı yapılanıdır.Bu hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 2n = 4 kromozomlu bir hayvan hücresinin mitoz bölünmesi sonucunda oluşacak yavru hücrenin kromozom sayısı ne kadardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir