S:1

4x - x + 5x cebirsel ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?

4x - x + 5x cebirsel ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "8x" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Halk arasında .......... ile ilgili güzel sözler vardır: benim yerimde sen olsaydın ne yapardın?, kendine yapılmasını istemediğin bir davranışı sende başkasına yapma. Buna göre ..... ile gösterilen yere aşağıdaki hangi kelime yazılırsa cümle doğru tamamlanmış olur. Din ile güzel ahlak arasındaki ilişki nedir? Allahın yeryüzündeki bütün canlılara merhamet etmesine .......................... denir Boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işin niteliğini, gizli yönlerini anlayamamak anlamında deyim kullanılmıştır? İlk peygamber ve ilk insan aşağıdakilerden hangisidir? İstediği çiçeği almayı unuttuğum için eşim bana fena hâlde kırılmıştı.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki altı çizili sözcüğün yakın anlamlısı yoktur? Sıyrık, bere, çürük ve ezik gibi yaralara neden olan yaralanmalara.................. denir.Yukarıdaki ifadede noktalı yere ne gelmelidir ? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yayaların karanlıkta sürücüler tarafından fark edilmesi için yapılması gereken hususlardan değildir? Aşağıda fosille ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi organik maddedir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi cüz ile ilgili bir bilgi değildir? Aşağıdaki kelimelerin hangisine ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde yumuşama olmaz? Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin temel iman esaslarından biri değildir? 4098 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali aşağıdakileden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Genel olarak, ortaya çıkan, olup biten şey ya da durum; dikkati çeken ya da çekebilecek olan her türlü oluşuma Olay denir. Günlük hayatta birçok olayla karşılaşırız. Aşağıdakilerden hangisi Olayın özellikleri arasında yer almaz? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız.( ) Kuvvet, hareket eden bir cismi durdurabilir.( ) Mıknatıs bütün cisimleri çeker.( ) Alkol kullanan kişilerde zamanla geçici bilinç kaybı olabilir.( ) Katkı maddesi içeren besinlerin tüketilmesinde sakınca yoktur.( ) Bazı yağlar hayvanlardan bazıları ise bitkilerden elde edilir. Gazneli Sultan Mahmut, İslam dinini yaymak için aşağıdaki ülkelerden hangisi üzerine 17 sefer düzenlemiştir? ‘Etkili iletişim için en önemli etken iletişimi başlatan cümlelerdir Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimi başlatma ifadelerinden biri değildir? Toplumsal yaşamda bir takım yazılı ve yazılı olmayan kurallar vardır. Bu kurallara uyulması gereklidir.Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kurallardan biridir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konulur? Aşağıdakilerden hangisi internet etiğine uygun olmayan bir davranıştır? ....................................na göre hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz yada sürülemez.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Seçeneklerden hangisi Allah (c.c.) ta-rafından İlahi Kitapların insanlara gön-deriliş amaçlarından birisi değildir ? Evimizdeki süs bitkimiz2 hafta 5 gün boyunca açtığı çiçeği dökmüyor. Yılda 2 kez açtığına göre bitkimiz yılın kaç gününü çiçekli geçiriyor? Hangi savaşta Hz. Muhammetin görevlendirdiği okçuların ganimet elde etmek için görev yerlerini terk etmeleri sonucunda Müslümanlar yenildi? Üzerinde ki tüm noktaları ortak olan doğrular nasıl isimlendirilir? Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızdan biri değildir? Aşağıdaki sebzelerden hangisi kış sebzesidir? Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımız arasında yer almaz? Kuran-ı Kerim hangi dilde indirilmiştir ? Tuzlu su karışımındaki tuz hangi yöntemle ayrılabilir? Kişinin suç işlediği mahkeme kararı ile tespit edilinceye kadar kişi suçsuz sayılır. Bu duruma ne denir? İki basamaklı en küçük sayı ile, en büyük sayının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisinde oyun oynamak tehlikeli olabilir? I was playing basketball when an old friend- - - - me. Aşağıdakilerden hangisi Hicaz bölgesinde bulunan şehirlerden biri değildir? Hz. Muhammed (sav.) hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir