S:1

Bir kenarı (x - 3) cm olan bir karenin çevre uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Bir kenarı (x - 3) cm olan bir karenin çevre uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "4x-12" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sağlam sözcüğü dayanıklı anlamında kullanılmıştır? Hz. Peygamberin (as) annesinin sütü yetmediği için Ona (sas) ilk sütanneliğiyapan hanım aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki rafinasyon ürünlerinden hangisi günlük hayatta yakıt olarak kullanılması uygun değildir? Tutsak kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Doğruluğu herkes tarafından kabul edilen ve doğruluğu kesin olan bilgi ‘Olgu‘ olarak tanımlanmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir? Aşağıdakilerden hangisi kazalara neden olan sürücü davranışlarından değildir? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, valiler kimin tasdiki ile tayin olurlar? Röportaj yapan kişi sadece duyduk ları ve gördükleriyle yetinmez.- Tek bir yazı olabileceği gibi yazı dizisi de olabilir.- Yazar, kendi görüş ve düşüncelerini röportaja katmaz.Röportajla ilgili bu cümleler doğruyanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? DANS kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 onluğa yakındır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler vardır? Aşağıdakilerden kaç tanesi sıvıdır?süt- zeytinyağı- kolonya-erik-mazot Ayşe teyzenin 200 gram altını vardır. Bir yıl sonra altınlarının zekâtını vermek isteyen Ayşe teyzenin, yaklaşık kaç gram altını zekât olarak ayırması gerekir? 72 306 849 sayısının milyonlar basamağı ile onlar basamağındaki rakamların basamak değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Temsil Heyetinin Osmanlı Devleti tarafından hukuksal olarak tanındığını gösteren gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bayramlardan hangisi dini bir bayramdır? Bir ağaçta 14 kuş vardı. Ağaca 9 kuş daha kondu. Buna göre ağaçta kaç kuş oldu? Antarktika Fuji dağının özelliği hangisidir? 6 kalemin yarısı kaç kalem eder? Aşağıdakilerden hangisi krokilerin özelliklerinden değildir? • Bilginin yararı, bilgisizliğin zararı• Dili tutmanın yararı ve yolları • Cömertliğin övülmesi, cimriliğin eleştirilmesi • Hırsın kötülüğüBu duygu ve düşüncelerle yoğrulmuş eser aşağıdakilerden hangisidir? Yüz kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır? Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan motorlu araçlara özel amaçlı taşıt denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı taşıttır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yoktur.? Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyatımızın önde gelen sanatçılarından biridir. Roman, hikâye, anı gibi değişik alanlarda eserler vermiş olan sanatçı daha çok romanları ile tanınmaktadır. Romanlarında önceleri kişisel konuları işleyen sanatçı daha sonra toplumsal konulara yönelmiştir. Kiralık Konakta nesiller arası duygu ve düşünce farklılıklarını işleyen sanatçı, Yaban romanında Kurtuluş Savaşı yıllarındaki köy yaşamını, köylü-aydın çatışmasını işlemiştir.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? Bir kamyonet 7 ton 250 kg geldiğine göre bu araç kaç kgdır? Yukarıdaki dizelerde yer alan kelimeler- den hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? Bütün ilahi dinlerde savaş, hangi şarta bağlanmıştır? Peygamberimiz kendisine kötülük yapanlar için, Allahım halkımı cezalandırma, çünkü onlar bilmiyorlar. diye dua etmiştir.Bu durum Peygamberimizin hangi yönü ile ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi aldığı ek ile yeni bir sözcük olmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi gece yürüyüşlerinde fark edilebilmek için alınması gereken önlemlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisinde maddedeki değişim ve örnek yanlış eşleştirilmiştir? paragrafın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi işaretleyin(I) Ömer Seyfettin is one of the greatest modern Turkish authors. (II) He tried to simplify the Turkish language from the Persian and Arabic words. (III) His father was an official in the army. (IV) He wrote novels, a lot of short stories, articles and poems. (V) Some of his most important works are Efruz Bey, Yalnız Efe, Kaşağı, Yüksek Ökçeler and Topuz. Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin ilkelerinden değildir? Mıknatısın uyguladığı kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? Tunanın üstünde güneş batarkenSevgili yurdumu andırır bana.Bir hayal isterim BoğaziçindenBakarım İstanbul! diye her yana.Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Nadia :Happy birthday to you, Emma! - - - -Emma :Thank you! Thats very kind of you. Aşağıdakilerden hangisi Oğuz Türkçesinin Anadoludaki ilk ürünlerinde görülen temalardan değildir? Ezelden ebede kadar olacak olan olayları Allahın önceden bilip takdir etmesine ................ denir. Hangisi okuldaki teknolojik araçlar için söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir