S:1

x + 2xy – 1 – 3x cebirsel ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

x + 2xy – 1 – 3x cebirsel ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "-2x+2xy-1" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Çıkarlarına uygun olması nedeniyle İtalyanın Trablusgarpı işgal etmesine göz yuman devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlardan biridir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi kafa kelimesinin eş anlamlısıdır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde hece düşmesi yoktur? Besinlerle ilgili hangi bilgi yanlıştır? 1-döküldü 2-gelince 3-sonbahar 4-çiçeklerYukarıdaki sözcüklerinden kurallı ve düzgün bir cümle oluşturursak sıralama nasıl olur? You cant tell a secret to your friend in - - - -. It is very rude. Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? II. Mehmet tarafından kurulmuş Sahnıseman medresesi üst düzey eğitim veren bir yükseköğrenim kurumudur. Eğitim müfredatının hazırlanmasında ünlü matematikçi Ali Kuşçu etkili olmuştur. Bu medresede öğrencilere Kuran, hadis, kelam, fıkıh, tefsir, fizik, kimya, matematik ve astronomi gibi dersler okutulmuştur. Medresede eğitimini tamamlayan öğrencilere müderrislik ve kadılık yapabileceğine dair diploma verilmiştir.Bu bilgilere göre Sahnıseman medreseleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kullanılmasına gerek yoktur? Dikdörtgen ile paralelkenarın ortak özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük benzetme amacı olmaksızın başka bir sözcük yerine kullanılmıştır? Hangisi yük taşımak için kullanılan araçlardan değildir? Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. ‘İşte Rabbim! dedi. Yıldız batınca da ‘Ben öyle batanları sevmem. dedi. Ayı doğarken görünce de ‘İşte Rabbim! dedi. Ay da batınca ‘Ant olsun ki Rabbim bana doğru yolu göster- mezse mutlaka ben de sapıklardan olurum. dedi. Güneşi doğarken görünce de ‘İşte benim Rabbim! Bu daha büyük. dedi. O da batınca (kavmine dönüp), ‘Ey kavmim! Ben sizin Allaha ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. dedi. ‘Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allaha ortak koşanlardan değilim. (Enâm suresi, 76-79. ayetler)Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi Hz. İbrahim için söylenemez? I. Kün TogdıII. AytoldıIII. OdgurmuşIV. ÖgdülmişKutadgu Bilig, bu dört ana karakter arasında geçen diyaloglardan oluşmaktadır. Eserdeki bu dört ana karakterin her birinin belirli bir sosyal rolü vardır ve her biri belirli bir değeri temsil eder.Kutadgu Biligteki kahramanların temsil ettikleri değerler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 1789 yılında Fransada gerçekleşen ve özgür düşüncenin gelişmesine katkı sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir? 64 - 52 - 68 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Çok fazla bilgisayar, tablet vb şeylerle oyun oynayan çocuklarda aşağıdaki zararlardan hangisi meydana gelebilir? Aşağıdakilerden hangisi grup olarak değerlendirilebilir? Hücrede içi gerekli olan enerjiyi aşağıdaki organellerden hangisi üretir? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik ve suyu tasarruflu kullanmamızın sonuçlarından biri olabilir? Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardımuygulamalarındandır? Bir çiftçi tarlasından hasat ettiği 3845 kg pirincien çok 55 kilogram pirinç alabilen çuvallara dolduracaktır.Bunun için bu çiftçinin en az kaç çuvala ihtiyacıvardır? Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? Yağız 8, kardeşleri Halim 7, Işık ise 5 yaşındadır. Üç kardeşin yaşları toplamı kaçtır? T.C. Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sıcaklık değerleri hangi birim ile ifade edilir? Tarih araştırmacısı açısından aşağıdakilerden hangisinin güvenirliği daha azdır? Felsefenin en tipik sorusu nedir? sorusudur. Bir şeyin ne olduğunu sorar felsefe: İnsan nedir?, Ahlak nedir?, Devlet nedir?, Adalet nedir?...Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefi soruların özelliklerinden biri değildir? .... + 20 = 50Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen toplanan kaçtır? If your friend calls you, you are a - - - - . Bilgisayarda klasörleri niçin kullanırız? Sude, 78 metrelik mesafeyi 14 defa koştu. Sude kaç m koşmuş oldu? 1. ağacın boyu 1 m 40 cm, 2. ağacın boyu 2 m 70 cmdir. İki ağacın toplam uzunluğu ne kadardır? Çocuk Hakları Sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Çocuk sahibi olan anne ve babanın Allaha şükranlarını ifade etmek amacıyla kestikleri kurban çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Buji ile ateşlemeli motorlarda emme zamanında silindirlere ne alınır? Aşağıdakilerden hangisi, Kök Türk Devletine son veren Türk topluluklarından biri değildir? Yaratıcı müteşebbisliğe yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir