S:1

4x – 2xy - x + 2 ifadesini en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

4x – 2xy - x + 2 ifadesini en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "3x-2xy+2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi yapay çevredir? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değerlerin faydalarından biri değildir? Demlenmiş ıhlamur + ıhlamur yaprağı karışımı hangi yöntem ile ayrılır? Yarısı 45 olan sayının 2/3 ü kaç eder? 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, diekçe sahibiyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? Romada Patriciler mülki, siyasi, askeri haklara sahipken, pleplere hiçbir siyasi hak verilmemiştir. Köleler ise patricilere hizmet etmişler ve hiçbir hakları olmamıştır. Buna göre Roma toplumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Çoban, güneş ışıklarının beyaz duvarları aydınlattığını görünce koyunları otlatma vaktinin geldiğinidüşündü.Bu cümlede, aşağıdaki sözcüklerden hangisi birvarlığı nitelemiştir? Birincil talebi yaratma açısından yapılacak bir reklam, aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir? Aşağıdaki anayasa maddelerinden hangileri değiştirilebilir? Hz. Peygamber atadığı yöneticilerde aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunmasına önem vermemiştir? 25 in 10 eksiği kaçtır? Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Her şeye burnunu sokmak deyiminden ne anlıyorsunuz? Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Söz ola ağulu aşıYağ ile bal ede bir söz...Yunus EmreBu şiirde aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmıştır? Fil suresi Kuran-ı Kerimin kaçıncı suresidir? I. Şiire başlık konmaz; her şiir, redif veya türünün adı ile anılır.II. Her şairin kullandığı mazmunlar (kalıplaşmış sözler) birbirinden farklıdır.III. Arap ve Fars edebiyatlarının etkisindedir.IV. İnsanın iç dünyasına yönelik, soyut bir edebiyattır.V. Ne söylendiğinden çok nasıl söylendiği önemlidir.Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisi divan edebiyatının özellikleri arasında yer almaz? 240 638 sayısının on binler ve onlar basamağındaki rakamların çarpımı kaçtır? Birbirine yakın mesafedeki; aynı binada veya aynı oda içerisinde bulunan bilgisayarların bağlanmasıyla oluşturulan ağlara ne ad verilir? Aşağıdaki yerlerden hangisi diğerlerine göre daha güvenlidir? 1. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek;2. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.3. İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır.1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanuna göre aşağıdaki hangi eğitim kurumudur? Mustafa hastahaneye gitmiştir. Yapılan tahliller sonucu vücudunda atık maddelerin biriktiği görülmüştür. Mustafa, özellikle hangi besin grubunu tüketerek vücudunu temizlemelidir? Hz. Peygamberin Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi. Halk bana inanmazken o inan-dı. Herkes bana yalancı derken o doğru söylediğimi kabul etti.Kimse bana bir şey vermezken o beni malıyla destekledi ... sö-züyle kastettiği eşi aşağıdakilerden hangisidir? Küçük dozlarda madde kullanımına bağlı olarak kişinin bedeninde ortaya çıkan etkiyi yakalayabilmek için maddenin dozunu zaman içerisinde artırma gereksinimine - - - - denir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? I. DikitII. UvalaIII. DüdenIV. TravertenYukarıdaki yer şekillerinden hangileri karstik aşınım şekillerindendir? Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini aşağıdakilerden hangisi üstlenir? "yoğurt - ayran" sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? Aşağıda Yeşilay kulübünün Temiz İnsan, Temiz Çevre adlı projesi ilgili hazırladığı afişler verilmiştir. Hangisi bu afişlerden biri olamaz? Taif dönüşü Cebrail Peygamberimize, Ey Allahın Resûlü! Emir ver de bu kavmi yok edeyim! dedi. Peygamberimiz (s.a.v.) ise o anda şöyle dua ediyordu:...Allahım! Sen kavmime doğru yolu göster, onlar bilmiyorlar. Bu olay peygamberimizin hangi özelliğini anlatmaktadır? Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik; ister şükreder, ister nankörlük eder.(İnsan suresi, 3. ayet)Bu ayette, kaderle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır? Ezel ocağa koyduğu demlikteki suyun bir süre sonra azaldığını görmüştür. Bu olayın sebebi nedir? Sağlam sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Kırmızı sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? "Bugünü işini yarına bırakma." atasözünün anlamı nedir? Kulu Muhammed'i(s.a.v) bir gece Mescid'i Haram'dan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid'i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Ayetiyle hangi olay anlatılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi toplama işleminde yer almaz ‘Dilini yutmak deyiminin anlamı hangi seçenekte verilmiştir? Bir çiftlikte 50 inek vardır. İneklerin 20 tanesi günde 2 litre, geri kalan inekler 3 litre süt verdiğine göre, çiftlikte günde kaç litre süt birikir? Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcüktür? Aşağıdakilerden hangisi Mekkeden Medineye hicretin sonuçlarından biri değildir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde leke sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir