S:1

91 sayfalık bir kitabı, her gün eşit sayfa okuyarak bir hafta da bitirebilmem için günde kaç sayfa okumam gerekir?

91 sayfalık bir kitabı, her gün eşit sayfa okuyarak bir hafta da bitirebilmem için günde kaç sayfa okumam gerekir? sorunun cevabı "13" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi 3 heceden oluşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin var olduğu bir ülkede görülmesi beklenen davranışlardan birisi değildir? Doğu cephesinde kimlerle savaşıldı? Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır Aşağıdakilerden hangisi bir müzik dosyasıdır? "Kalbinde Kur'an'dan bir şey bulunmayan kimse ............... gibidir." (Tirmizi)Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Kuranda yer alan temel konulardan biridir? If you fly a - - - -, you need to adjust the angle to get the wind. Vaktiyle bir oduncu ve karısı varmış. İki kızlarıyla birlikte bir kulübede yaşarlarmış. Bir gün oduncu ormana odun toplamaya giderken karısına ‟Bugün öğle yemeğimi büyük kızımla gönder. demiş. Öğlen olunca büyük kız babasının yemeğini götürmüş. Fakat dönüşte evin yolunu şaşırmasın mı? - - - - Çaresiz, kulübenin kapısını tıklatmış. Kapıyı ihtiyar bir adam açmış. Büyük kız, başına geleni ihtiyar adama anlatmış.Bu parçada boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Amazon ve Kongo Havzası, Gine Körfezi, Endonezya ve Malezyada etkili olan iklim türü aşağıdakilerden hangisidir? karanlıktan – çok – bazıları - korkar kelimeleri ile anlamlı bir cümle kurulduğunda, hangi kelime en sonda yer alır? Başladığın bir işte her zaman güçlüklerle karşılaşacağını varsay ki sonunda hayal kırıklığına uğramayasın, iyi sonuçlar aldığında sevinesin. anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyatımızda fabl türünün ilk örneklerindendir? Bitkilerde sürgün sistemde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz? Bir ilin veya seçim çevresinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde üyesinin kalmaması halinde, aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Aşağıdaki türlerin hangisinde grup tartışması yoktur? Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresi ile hayvan hücresi arasında ortak olan yapı veya organeldir? İnsuyu Mağarası hangi şehrimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi dini bayram değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi hayal ürünü olan bir durumu anlatmaktadır? Aşağıdaki uzunluk ölçme birimlerinden hangisi daha kısadır? Matematik; sayıları, şekilleri ve bunlar arasındaki ilişkileri belli düşünme yöntemleri içinde inceleyen bilim dalıdır. ‟Matemetik sözcüğü, ‟öğrenmek anlamına gelen ‟mathein ve ‟ilgili anlamındaki ‟ikos sözcüklerininbirleşmesiyle oluşmuştur. Öteki bilim dallarından farklı olarak matematikte deney yoktur çünkü matematik, soyut bilgileri ortaya koyar. Ancak matematiksel terimler soyut olsa da doğadaki somut nesneleri anlatmak içinkullanılır. Mesela çevremizde dolaşan sayılar ya da geometrik şekiller göremeyiz ama bunlar, nesnelerin nicelik ya da niteliklerini anlamamıza yarar.Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmamıştır? Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde; Hiç şek ve şüphe yok ki üç kimsenin yaptığı dua kabul edilir. demiştir.Aşağıdakilerden hangisi duası kabul edilecek 3 kimseden biri değildir? Besinleri sağlıklı saklayabilmek için hangi yöntem kullanılmaz? Türk – İslam bilginlerinden İbni Sinanın Ka- nun adlı eseri aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? I. Yazarın eserini oluşturma nedeni iç dünyasındakileri paylaşmak istemesidir.II. Okur, yazarını seçebilir ancak yazar okurunu seçemez.III. Yazarın başarısı okurunu etkileme gücüyle doğru orantılıdır.IV. Yazar ile okur kaçınılmaz etkileşim içindedir.V. Yazar eserini okuyucuya göre biçimlendirirken okuyucu da seçtiği eserle yazarı biçimlendirir.Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca en yakındır? Kapı I. Nasrettin Hoca FıkralarıII. Oğuz Kağan DestanıIII. Dede Korkut MasallarıYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Millî kültürü yansıtan ögelerdendir? Aşağıdaki lambalardan hangisi en az enerji tüketir? Işık bir enerjidir Işık doğrusal yolla yayılır Işık ışınları her yöne yayılır. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Sağlık, insanın en büyük zenginliğidir. Sağlığı 1 ile; sahip olunan para, statü, şöhret gibi değerlerin her birini de 0 ile gösterirsek, her insan için ayrı sayılar ortaya çıkar. Ancak 1 rakamını ortadan kaldırırsak elimizde yalnızcasıfırlar kalır.Paragraftan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Atatürk döneminde izlenen milli dış politika esasları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad çoğul durumdadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereklilik anlamı taşıyan bir fiil vardır? "Sıyırmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin hidroelektrik santrallerinden biridir? Hindistan ve Çinde aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi daha çok üretilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur? Başka varlıklara benzemez, o her şeyden yüce ve farkıdır.Yukarıda açıklaması verilen sıfat aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir