S:1

Mustafa Kemal'in 5 Temmuz 1917 tarihinde komutanlığına atandığı VII. Ordu, aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Mustafa Kemal'in 5 Temmuz 1917 tarihinde komutanlığına atandığı VII. Ordu, aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? sorunun cevabı "Yıldırım Orduları Grubu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Akıllı tahtalarE-OkulEBAYukarıdaki maddeler incelendiğinde bu alanları BİTin kullanım alanlarından hangisinin içerisine alabiliriz? Kelam ilminde doğru yola ulaşmak, batıla yönelmek anlamlarını ifade eden terim hangisidir? Felâk ve Nâs suresinden aşağıdaki anlamlardan hangisi çıkarılamaz? Şiir yazan kişiye...................., sanatçının ortaya koyduğu edebî esere............., bir dilin kurallarına ve zevkine uyarak yazılan, ölçülü ve uyaklı anlatım şekline ise ............... denir.Yukarıdaki boşluklara sırası ile aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir? I. Hoşa gitmeyen kokulardan arındırılmalıdır.II. Fiziksel tehlike ve yaralanma riskinden uzak olmalıdır.Hasta odasının sahip olması gereken özelliklerle ilgili verilenler için ne söylenebilir? Powerpoint ile hazırladığımız bir sunumu hangi kısayol tuşu ile Slayt Gösterisi olarak başlatırız? 1- Oyun oynamak2- Televizyon izlemek3- Çantamızı hazırlamakYukarıdakilerden hangisi okulla ilgili işlerdendir ? Aslı hazırladığı sunuya hareketli resim koyarak süslemek istemektedir. Aslı'nın sunumuna ekleyeceği dosya aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 Atatürkün;Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.sözü, Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerinden hangisiyle ilgili olabilir? televizyon kelimesi satıra sığmazsa aşağıdakilerden hangisi gibi bölünemez? Eğer kodu ve içindeki kod blokları olmasaydı yeşil bayrağa tıklandığında kedi ne tür bir hareket sergilerdi? Aşağıdakilerden hangisi taşlama örneğidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzerlik söz konusudur? Anadolu, düşman kuvvetlerinin işgali altındayken, yurdun çeşitli bölgelerinde bu işgallerden rahatsız olan halk, Kuva-yi Milliye adı altında direniş hareketlerinebaşlamıştır.Buna göre, Kuva-yi Milliye hareketinin ortaya çıkmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? ( 19 17 15 .... 11 ) sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcükten kurulmuş ikileme yoktur? Aşağıdakilerden hangisini Allah yasaklayarak haram olarak bildirmiştir? Şemsettin Saminin kaleme aldığı Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat edebiyatımızın - - - - kabul edilir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ot ve yem dolu bir binadan sadece iki güzel tay vardı.Yukarıdaki cümlenin kaç sözcüğünde büyük ünlü uyumu aranmaz? güz – sonbahar sözcük çifti arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? Felsefenin sözcük anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Okumayı severim ya, çok okumuş bir kişi olduğumu söyleyemem. Şimdiye dek okuduğum kitaplar, öyle sanıyorum, dört beş yüzü geçmez. Oysa ben yaşta, bin beş yüz kitap okumuş olmalıydım. Neden okumazdım, okuyamadım? Ancak tat aldığım kitapları okurum. Çoğunlukla biraz karıştırdıktan sonra, sıkıyor beni diye, bırakıveririm.Paragraftan aşağıdaki düşüncelerden hangisi çıkarılamaz? Dua etmeye başlarken aşağıdaki kelimelerden hangisini söylemeyiz? Hızlı hareket eden bir otomobilde yolculuk yaparken yol kenarındaki ağaçlar ve telefon direkleri hızla hareket ediyormuş gibi görünür. Bunun nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Anayasa ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almıştır? Aralarında benzerlik ilgisi olmaksızın, benzetme amaç güdülmeden bir sözün ilgili olduğu başka bir varlık ya da kavram yerine kullanılmasına Ad aktarması denir. Ad aktarması yapılırken çeşitli kelime ilişkileri kullanılarak yapılır. Örneğin; parça bütün ilişkisi, iç-dış ilişkisi, eser-yazar ilişkisi gibi ilişkilerle ad aktarması yapılır. Aşağıdakilerden hangisinde yapılan ad aktarmasının anlam ilişkisi yanlış yazılmıştır? Araç içinde bulunmayan kara yolu üzerinde hareketli ya da hareketsiz olan insanlara ne denir? Aşağıdaki rafinasyon ürünlerinden hangisi günlük hayatta yakıt olarak kullanılması uygun değildir? ʽʽ- - - - denir ama gerçek hiç de öyle değildir. Evren- deki her şey için aldatıcı bir sınır çizmiştir insan. Kendisi çizmiştir, o her şeye bir son veren sınırları, aklını fazlaca zorlayıp düşünmemek için, zahmete girmemek için, gerçeklerden kolayca sıyrılıp kaçmak için. Ancak insan, kendisini aldatmak için ne kadar kalın sınırlar çizse de gerçek asla öyle değildir. Aklını kullananlar için evrendeki her şeyin bir ötesi vardır.Bu parçanın konusu dikkate alındığında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisinin toplum açısından bir sakıncası yoktur? Aşağıdakilerden hangisi elini tutmak deyiminin anlamıdır? Osmanlı Devleti, Mondros ateşkes Antlaşmasını itilaf devletlerini temsil eden aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalamıştır? Hangi sözcük grubunun söyleyeni bellidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre unsurlarından değildir ? Aşağıdakilerden hangisi Moskova Anlaşması için söylenemez? Hangi noktalama işareti cümlenin sonunda bulunmaz? Mıknatıslarda gösterilen N ve S harfleri neyi simgelemektedir? Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızı simgeleyen sembollerden değildir? Nihal evine yeni perde diktirmek istiyor. Salondaki pencere için 29 metre, iki küçük oda için on ikişer metre kumaş gerekmektedir.Nihal toplam kaç metre kumaş satın almalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir