S:1

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret ederken yanında .......................... vardı.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret ederken yanında .......................... vardı.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Hz. Ebu Bekir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Geçimini demircilik yaparak sağlayan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin doğayı koruma ve sevmesinin bir göstergesi değildir. Aşağıdaki kelimelerden hangisi tek hecelidir? Birinci Balkan Savaşı sonunda imzalanan 1913 Londra Barış Antlaşmasıyla en fazla toprak kazanan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Im very hungry. I want to eat .................... .A) somethingB) anythingC) somebodyD) anywhere I. Dünya Savaşından Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayarak ayrılan İttifak Devleti, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi iletişim ögelerinden biri değildir? Aşağıda verilen uygulamalardan hangisi ses yalıtımını arttırmak için yapılmaktadır? Selin, gözleri bağlı olarak aşağıdaki maddeleri kokluyor. Hangi maddeyi kokusundan tanıyamaz ? Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması için söylenemez? Sıvı yüzeyinde birim uzunluğu gergin tutan kuvvete - - - - denir. Dar tüplerde gözlenen sıvı yükselmesi ve alçalmasına - - - - adı verilir.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir? 1. Pencereden düşen saksı 2. Yokuş yukarı fırlatılan oyuncak araba3.Parkta kaydırakta kayan çocuk Yukarıdakilerden kaçıncı sıradaki yavaşlayan hareket yapar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem oluş bildirmektedir? Aşağıdakilerden hangisi isim tamamlaması değildir? Bakmak sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde ilgilenmek, emek vermek anlamında kullanılmıştır? Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların yaşadığı yeri seçmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Bir okulda 11 sınıf her sınıfta 19 sıra vardır. Her sırada 2 öğrenci oturduğuna göre Bu okulda kaç öğrenci vardır ? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sadece kalın ünlüler kullanılmıştır? Hangi cümlede karşıt durumlar bir arada verilmemiştir? Kuvvet aşağıdaki cisimlerden hangisinin şeklinin değiştirmesine neden olamaz? 485 sayısının onlar basamağı 2 azaltılırsa hangi sayı oluşur? Wear a ......................... on your legs.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Annem gece dışarıdaki gürültü yüzünden uyuyamamış.Annem hangi duyu organını kullanmıştır? Biz, onunla iki saat ders çalıştık. Yukarıdaki cümlede adın yerine kullanılan kaç sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammedin doğduğu ortamın özelliklerindendir? Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojilerinin kötü niyetli kullanımına örnek gösterilemez? Anayasamızın 23. maddesi herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak bu hak bazı durumlarda kısıtlanabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? Türklerin tarih sahnesine çıktığı, ana yurtları olan yer neresidir? Kuranda kaç cüz vardır? "Sıcak su musluğu kırmı­zı, soğuk su musluğu da yeşil renkle belirtilmiştir."Cümle­sinde suyun özelliklerini han­gi sözcükler bildirir? Gereksiz görülen, işe yaramaz kabul edilen şey günün birinde, ileride lâzım olabilir. Anlamındaki atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir hücrenin kesin olarak bitki hücresi olduğunu kanıtlamaz? Işığın madde ile etkileşiminden sonra geri dönmesi olayına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi tartışma başkanının görevlerinden biri değildir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut bir ifadedir? Mahmut, toprağa bir miktar su döktüğünde kısa sürede suyun gözden kaybolduğunu gördü. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmeye mahkûmdur. Hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi, geçmişiyle, hâtıralarıyla ve benliğini terkib eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir. Yabancı tesir ve müdâhalelere, yabancı korumaya hazır ve muhtaç bir hâlde, önce bağımsızlığını sonra da bütün millî şahsiyetini ve varlığını kaybeder.Peyami Safa, bu sözü ile tarih öğrenmenin hangi faydasını vurgulamıştır? Medreselerde ders veren hocalara ...................... denir.Yukarıda cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Düz kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir