S:1

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin bize kazandırdıklarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin bize kazandırdıklarından biri değildir? sorunun cevabı "Canlı ve cansız varlıkların özelliklerini tanımak." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat için insanlara gösterdikleri olağan üstü olaylara ne denir? I.Dün sabah erkenden dayısını telefonla aradı. II. Konuyu kitaplarda araman yeterli değil. III. Törende gözlerim hep seni aradı. IV. Kitabın her sayfasını aradım ;ama soruyu bulamadım.Yukarıdaki cümlelerde aramak sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır? Simya ile ilgili;I. İlkel yöntemlerle maddeler üzerinde yapılan çalış-malara simya denir.II. Simyacılar ölümsüzlük iksirini bulmuşlardır.III. Simyacılar yaptıkları çalışmalarla birçok bilimin olu-şumuna katkı sunmuştur.yargılarından hangileri doğrudur? I. Tüketici hakları derneğine başvurmak II. İlgili makamlara dilekçe yazmak III. Alınan ürünü kullanmadan atmakAlışveriş sırasında haksızlığa uğradığını iddia eden bir vatandaş yukarıdaki yollardan hangilerine başvurabilir? Güneş şınlarının Oğlak Dönencsine dik açıyla geldiği tarihte aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mı/mi nin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır? İnsanlarda koyu ten, beyaz tene; kıvırcık saç, düz saça baskındır. Heterozigot koyu tenli ve kıvırcık saçlı iki bireyin evliliğinden meydana gelen çocukların bu özellikler bakımından fenotip oranı nedir? Toplum hayatını anlatmak, mahalli bir edebiyat yapmak, sanatının en önemli özelliğidir. Kuvvetli gözlemleriyle hayat sahnelerini, olayları, konuşmalarıbütün özellikleri ve canlılıklarıyla eserlerine yansıtmıştır. Bütün şiirlerini Safahat isimli eserde toplamış olan bu şair aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? İstiklâl Savaşının devam ettiği sıralarda Mehmet Âkifi görmeliydiniz. O, kafesleri yırtan aslanlar gibi kükrüyordu. Düşman, Ankaraya yaklaştığı sırada Âkif, hiç istifini bozmadı. Onun manevi kuvveti zerre kadar sarsılmadı. Etrafındakilere hep ümit, iman, cesaret aşıladı. Sanki o, kocaman bir dağ idi.Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğine neden olmaz? 1. Sabah sporu yapmaktadır.2.Üzüntülü veya neşeli olduğunda sigara içmektedir.3.Yemekten önce ellerini yıkamaktadır.Yukarıda Ramazanın babasının yaptığı bazı davranışlar verilmiştir. Ramazan bu davranışlardan hangilerini kendine örnek almamalıdır? Ülkemizde patates en çok hangi bölgemizde yetiştirilmektedir? Burada ne işin var senin? cümlesinde hangi sözcüğü kaldırırsak cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz? Canlıların dışında yer kabuğunu meydana getiren bütün kimyasal maddelere ne denir? 1. tamamlar2. kendi ekseni3. yirmi dört saatte4. dünya5. etrafındaki dönüşünüNumaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? Aşağıdakilerden hangisi İslam dini tarafından benimsenen bir düşüncedir? 1- Ağzına su vermek. 2- Burnuna su vermek.3- Bütün bedenini yıkamak.şeklinde alınan abdestin adı nedir? Hangileri Geleneksel Türk Halk mimarisinin özelliklerindenbiridir? a) Yapıların usta-çırak ilişkisi içinde yetişen kişiler tarafından inşa edilmesi b) Yapı sahibinin inşa sırasında bizzat çalışması c )Yapıların eğimli arazi üzerine kurulması d )Sağlamlık ve estetiğin gözetilmesi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur? Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı 4a2b sayısı 4 ile tam bölünebilmektedir.Bu sayının 3 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre anın alabileceği kaç farklı değer vardır? What will George do - - - -? Allahın (c.c.) mucize olarak gönderdiği deveyi kestiği için helak edilen kavime gönderilen peygamber kimdir? Soğuk bir kış gününde dışarıya çıkıp deney yapan Azime aşağıdaki maddelerden hangisine dokunursa daha soğuk hisseder? Ayşe teyze manavtan 2,15 kg havuç, 6 kg domates ve 7,018 kg biber aldı. Ayşe teyze manavdan toplam kaç kg sebze almıştır? Türkiye Selçuklu hükümdarlarının dış ticareti teşvik etmeleri, Avrupalı tüccarlara düşük gümrük vergisi uygulamaları ve kervanların konaklaması için şehirler arasına kervansaraylar inşa ettirmelerindeki amaç, aşağıdakilerden hangisidir? 600 cm kaç metredir? Frekansları aynı olan kaynaklardan biri titreştirildiğinde diğerinin ses kaynağının etkisi ile titreşmesi olayı aşağıdaki hangi kavram ile tanımlanır? 10 Ağustos 1920 de imzalanan Sevr Barış Antlaşmasının imzalanmasından sonra toplanan TBMM Bu antlaşmayı tanımadığını ve imzalayanların vatan haini olduğunu ilan etti. Meclisin bu tavrı aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmıştır? Üretime katılmak sadece bir işte çalışmak değildir. Atıkları toplayıp onları ekonomiye kazandırmak da bir üretimdir.Aşağıdaki kişilerden hangisi verilen bilgiye uygun bir üretim yapmıştır? Aşağıdaki damarların hangisinde oksijence temiz kan bulunur? Mezopotamya adı geçmişte hangi ırmaklar arasındaki bölge için kullanılmıştır? Yönümüzü en doğru bir şekilde bulmak için kullandığımız araç hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. şeklinde ifade edilen Ödev ve Sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir? "Babam bakkaldan süt aldı." cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Kuranda adı geçen peygamberlerdendir. Allah'ın emri ile bir gemi yapmıştır. Kuranda bir surede anlatılan kıssa ona aittir. İnsanları ve diğer canlıları tufandan kurtarmıştır.Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir? Aşağıdakilerden hangisi incilin bölümlerinden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi Hititlerin Asnadolu Uygarlığına katkılarından biri olamaz? sevgi, selvi, semer, seher, sepet Yukarıdaki sözcükler alfabetik sıraya göre dizilse 3. sıraya hangisi gelir? --- Yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.--- Kışın don olayı görülmez.--- Seracılık yaygın yapılır.--- Bitki örtüsü makidir.Yukarıdaki açıklamalar ülkemizde görülen aşağıdaki hangi iklime aittir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir