S:1

Bir kişinin kendi fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerindeki hukuken sağlanan haklara ne ad verilir?

Bir kişinin kendi fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerindeki hukuken sağlanan haklara ne ad verilir? sorunun cevabı "Telif" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerin hangisi çoğul anlamlıdır? Milli bayramlarımız insanlarımızın bir araya geldiği önemli günlerdir. Sevinç ve coşku içinde kutlanan milli bayramlarımız, milletimizin büyük mücadeleler vererek vatanımızı kurtarmalarının sembolüdürler. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan biri değildir? Sünnet namazlardan olan teravih namazı genellikle kaç rekat kılınır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sisteminin kısımlarından biri değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesli harfle başlayan bir ek aldığında sonundaki sessiz harf yumuşar? Mustafa, kavanozdaki balı teraziye koyarak tarttığında ölçüm sonucunu 480 g olarak kaydetti. Balı bir kaba boşaltıp boş kavanozu tarttığında kavanozun kütlesinin 90 g olduğunu gördü.Mustafa' nın yaptığı ölçme işleminde net kütle kaç gramdır? (–4) · (–13) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? T.C. Anayasasına göre kaç yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir? Atom altı taneciklerle ilgili;I. Proton, nötrondan önce keşfedilmiştir.II. Proton ve nötron atomun çekirdeğinde yer alır.III. Bir protonun kütlesi bir elektronun kütlesine eşittir.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi güneş enerjisi ile çalışabilir? Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi ... milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Işık kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisindemecaz anlamıyla kullanılmıştır? Dengeleyici kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? En büyük iki basamaklı negatif tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bir yöneticinin başarısını en çok hangi unsur oluşturur? Karların büyük kütleler hâlinde dağlardan yuvarlanması sonucu hangisi oluşur? Hz. Âdem ile eşinin cennetten çıkarılmasına sebep olan nedir? Aşağıdakilerden hangisi Hariciliğin doğuşuna sebep olan faktörlerden biridir? Soymuk borusunda madde taşınması kaynak hücrelerden havuz hücrelere doğru olur.I. Kaynak hücrelerden kalburlu borular içine glikoz aktarılır.Kalburlu borularda ozmotik basınç artar. Ksilemden kalburlu borulara ozmozla su geçer.II. Kalburlu borularda hidrostatik basınç oluşur. Floem öz suyu, kalburlu borular boyunca bir hücreden diğerine geçer.III. Kalburlu borulardaki glikozlar derişim farkına bağlı olarak pasif ya da aktif taşımayla havuz hücrelerine geçer.IV. Glikoz derişiminin azalması ile su, kalburlu borulardan ksileme geçer.Buna göre soymuk borusunda madde iletimi sırasında gerçekleşen olayların sırası hangi seçenekte verilmiştir? Atatürk kaç tarihinde Samsun'a çıkmıştır? Komisyon başkanlıklarından biri İngiltere, Fransa ve İtalyanın yanı sıra Türkiye'ye de verilmelidir. Fransızca ve İngilizcenin yanında Türkçede konferans dili olarak kabul edilmelidir. İsmet İnönünün Lozan Konferansında iç tüzük çalışmasında sunduğu bu öneri onun aşağıdakilerden hangisine verdiği önemin bir göstergesidir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çoğul eki almış bir sözcük yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün yurdumuzu kurtarmak için yaptığı savaşlardan biri değildir? Emilys house is - - - - than mine. She comes to work by bus. ( 27 - 24 - 21 - .... - 15 ) sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tekil isimdir? 9 , 13 , 17 , ▲ , 25 , 29 , ●Yukarıda verilen sayı örüntüsü belirli bir kurala göre oluşturulmuştur.Buna göre ▲ + ● kaçtır? Temiz sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? I. Hipotez tekrar gözden geçirilir ve gerekli ise hipotez değiştirilir.II. Deney sonuçları raporlanarak bilim çevresine duyurulur.III. Yeni gözlem, deney veya araştırmalar yapılır.Verilerini analiz eden bilim insanı, verilerin hipotezi ile çeliştiği çıkarımına ulaşıyorsa yukarıdakilerden hangilerini yapması gerekir? İpeğin ayrı bir değere sahip olduğu zamanlarda Osmanlı evlerinde insanların yaşam alanı çok dardı. - - - - konağın büyük kısmı ipek böceği ve dut yaprağı depolamak için kullanılıyordu.Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? Çaldere köyünde güneş batarken geniş yapraklı ağaçların dallarını koyu bir kızıllık kaplar. Yeşille kırmızının birleşmesinden doğan bu renk yağmuru gözleri kamaştırır. Sazların arasından süzülen dere, köyün dört saat uzağındaki ırmağa kavuşmak için dümdüz ova üstünde mavi şerit gibi uzanır.Bu parçada ağır basan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygamberin gerçekleştirdiği Hicretin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 56, 54, 59 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Mıknatıslar nikel, .............., kobalt gibi maddeleri çeker; tahta, porselen, cam, plastik gibi maddeleri çekmezCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 658 321 497 doğal sayısında basamak değeri ile sayı değeri birbirine eşit olan rakam aşağıdakilerden hangisidir? Bazen insanlar bitkileri köklerinden ve köklendirdikleri dallarından çoğaltırlar. Oluşan yeni bitki ................ .Verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur? Haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemlerinden hangisi üç boyutlu bir görünüm sağlar? Aşağıdakilerden hangisi peri bacaları ile ünlü turistik yerlerimizdendir? Dünyanın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir