S:1

Bir aleti, bir aygıtı veya bir yöntemi ilk kez bulma işine ne ad verilir?

Bir aleti, bir aygıtı veya bir yöntemi ilk kez bulma işine ne ad verilir? sorunun cevabı "kaynak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
24 sayısının çarpanları aşağıdakilerden hangisinde doğru ve tam olarak verilmiştir? Hangisi vatandaşlık görevlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil farklı bir kiple çekimlenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi sayıca birden çok varlığı bildiren adlara ne denir ? Kaybolduğumuz zaman aşağıdakilerden hangisini bilirsek ailemize kavuşabiliriz? - Allah tarafından gönderilmiştir.- Peygamberler aracılığı ile bildirilir.- İnsanların hem bu dünyada hem ahirette mutlu olmalarını amaçlarYukarıdaki maddelerde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır? He hates TV programmes. He ............ watches TV. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında ilk makale kabul edilir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) yazınız. ( ) Katı maddelerin kütlelerini dereceli kap ile ölçeriz. ( ) Maddenin boşlukta kapladığı yere, hacim denir.( ) Gölge, ışık ve ses birer maddedir.( ) Tuz, pirinç ve altın saf maddedir. ( ) Maddelerin sıcaklığını ölçerken termometre kullanırız. M. Kemalin Samsuna gönderilme sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Avrupada derebeylik sisteminin zayıflamasında Haçlı Seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi etkili olmuştur? Türklerin kullandığı ilk takvim aşağıdakilerden hangisidir? I. Duvar II. Pencere III. Taban IV. TavanYukarıda verilen evin bölümlerinden hangilerinde ısı yalıtım malzemelerini kullanabiliriz? Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklara örnek gösterilemez? "Caddeler" kelimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır? Mekkeden Medineye hicret eden Müslümanlar aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, bir varlığın özelliğini bildirmektedir? • Manto ile yer kabuğu arasında bulunur.• Mantonun yer kabuğuna en yakın olan tabakasıdır.Yukarıda özellikleri verilen yerin katmanı aşağıdakilerden hangisidir? Bireylerin ya da toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları, devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye, eleştiri ve sorgulamaya dayanarak oluşturmalarıdır.Verilen düşünce aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilir? Veziriazam, padişahtan sonra en yetkili devlet adamı olup padişahın vekiliydi. Büyük devlet memurlarını atama, ilerletme, görevden alma yetkilerine sahipti. Padişah sefere çıkmadığı zamanlarda orduyu komuta ederdi. Padişahın mührünü taşır, onun adına sözlü ve yazılı emirler verirdi.Buna göre veziriazam için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi diğer ikisinden farklıdır? 1. Sen neye bakıyorsun (!) 2. Bu kek çok lezzetli olmuş (?) 3. Kır çiçekleri çok güzel kokuyor (.)Yukarıdaki cümlelerin hangisinin sonunda ki noktalama işareti doğru konulmuştur? I.Balkan Savaşları sonucundan Osmanlı Devletinin balkan devletleri ile imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 1890 – 835 = ?​Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde kaç aya kadar izin verilir? Kubbetüs Sahra aşağıdaki dönemlerden hangisinde inşa edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi molekül yapılı element örneğidir? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y, yazınız.(.......) Kuran-ı Kerim 610 yılının Ramazan ayında indirilmeye başlandı.(.......) Peygamberimiz, Medinede doğmuştur.(.......) Tüm ilahi kitaplar değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.(.......) Kuran-ı Kerimin emirleri yalnızca Araplar için geçerliydi.(.......)Bismillahirrahmanirrahim in anlamı Esirgeyen, bağışlayan Allahın adıyla. demektir. Yılkı çobanlarının dumana boğulmuş ve yağmurla yıkanmış çadırları; su basan arazide, kızarmış çayırların üzerinde kapkara duruyordu. Atların buğu tüten ağızlarından kokulu, ince, mavi dumanlar yükseliyordu. Zayıflamış aygırlar sonbahar telaşıyla ve olanca sesleriyle kişniyor, kısraklar her tarafa dağılıyordu. Dağlardan inen davar sürüleri, bölünmüş gruplar hâlinde dolaşıyordu tarlalarda. Kurumuş, kararmış bozkır toynak izleriyle, patikalarla dolmuştu.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktadır? 4x2 −2x + 9 + 5y cebirsel ifadesinde sabit terim hangisidir? Ülkelerin gelişmişlikleri üzerinde sahip oldukları doğal kaynakların önemli etkisi vardır. Ancak bazı ülkelerin doğal kaynakları zengin olmadığı halde gelişmişlik seviyeleri yüksektir. Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir? Hasta ziyaretinde aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleriz? Aşağıdakilerden hangisinde Yunus Emreyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in Müslümanın Müslümana karşı görevi olarak belirttiği davranışlardan biri değildir? I. Tüm cisimlere etki eder.II. Temas gerektirmeyen bir kuvvettir.III. Hareket yönü yerin merkezine doğrudur.Yukarıdaki bilgilerden hangileri yer çekimi kuvveti ile ilgilidir? Ailemizin gelir ve giderlerini gösteren tabloya ne ad verilir? "Ödevini yaptı" cümlesinin olumsuz hali aşağdakilerden hangisidir? Yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında, aksine bir durum yoksa geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur? Aşağıdakilerden hangisi soru sıfatı değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir