S:1

Bilimsel araştırmalarda kaynakçanın belirtilmesi neden önemlidir?

Bilimsel araştırmalarda kaynakçanın belirtilmesi neden önemlidir? sorunun cevabı "Emeğe saygı sağlandığı için" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasının özelliklerindendir? Türk Dil Kurumu , halk dilinde sözcükleri toplamış , eski yazıları ve kitapları taramış, unutulmuş Türkçe sözcükleri gün ışığına çıkarmıştır. Bu çalışmalarıyla Türk Dil Kurumunun aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? Dağlık olan ve otun çok olduğu yerde en çok hangi faaliyetin olması beklenir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi 4 hecelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi geçmiş zamanı bildirmektedir? Osmanlı Devletinde ekber ve erşed sistemine hangi padişah döneminde geçilmiştir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi edinme hakkının sınırları ile ilgili olarak aşağıdaki hangi bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir? Dayım erkenden vazifeye gitti. Cümlesinde aştı çizili sözcük yerine hangi sözcük gelebilir? Memurların giriş kademe ve derecelerinden hangisi yanlıştır? Canlıların kalıtsal özelliklerini taşıyan yapı aşağıdakilerden hangisidir? Milli egemenlik ilkesi; I. CumhuriyetçilikII. MilliyetçilikIII. HalkçılıkAtatürk ilkelerinden hangileri ile ilgilidir? Mahalledeki güvenli olan oyun alanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki Devletlerden hangisi 1.Dünya savaşında yer alan üçlü ittifak grubuna dahil değildir? Hac kimlere farz değildir? .......arkadaşıma hediye aldık.Yukarıdaki noktalı yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? I - Dua etmekII - Kurban kesmekIII - Namaz kılmakIV - Sadaka vermekV - Zekât vermekYukarıda verilen ibadetlerden hangileri İslamın şartlarındandır? Kulun inandığı ve bağlandığı yüce varlığa karşı kulluk borcunu yerine getirmesi ve onunla manevi bir bağ kurmaya çalışmasına denir.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? I- BatıcılıkII- MilliyetçilikIII- İslamcılıkMustafa Kemalin yukarıdaki fikir akımlarından hangilerinden etkilendiği söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Etekleri tutuşmak deyiminin anlamıdır? Beşer beşer 5 kere saydığımızda hangi sayıya ulaşırız? Aşağıdakilerden hangisi, taşıt yolundan karşıya geçenle­rin kazaya neden olabilecek davranışlarındandır? 6x - 3y - 5x + 2y cebirsel ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? The little girl - - - - her homework now. Bir anne okulun rehber öğretmenine gider ve İkinci sınıfa giden bir çocuğum var. Akşam ödevlerini yaparken her soruda beni çağırıp ya yardım istiyor ya da yaptığının doğru olup olmadığını soruyor. der.Yukarıda verilen durumda annenin şikâyet ettiği öğrenci tipi aşağıdakilerden hangisidir? Sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra yer alır? Bilimsel faaliyetlerin eski Yunan uygarlığında başladığı kabul edilir. İnsanoğlu çağlar boyunca yağmurun yağması ve mevsimlerin oluşması gibi doğa olaylarınımitolojik hikayelerle açıklamıştır. Thales ve eski Yunan düşünürler, doğa üstü güçlere dayalı bu mitolojik açıklamaları reddetmiş ve yerine, doğal olaylara dayalı duyusal verileri esas alan açıklamalar yapmışlardır.Buna göre, bilimsel faaliyetlerin eski Yunan uygarlığında başladığı iddiası aşağıdaki seçeneklerden hangisine dayandırılabilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş seslidir? 0,5 : 0,05 = ? Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bir gruba üye olan kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir? Funda : We have two days to go sightseeing in İstanbul. Would you like to visitthe Topkapı Museum?Gülce : .............. Its a great idea. İslam Dinindeki ilk süre, ilk emir hangisidir? Nerede, ne zaman gelmiş ve hangi melek getirmiştir? Özel köpek düdüklerinin çıkardığı sesler insanlar tarafından duyulamadığı hâlde köpekler tarafından duyulabilmektedir.Bu bilgiden faydalanılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi halk ilişkilerin kullandığı yazılı ve basılı araçlardan değildir? Hangi cümlede kır kelimesinin sesteş anlamda kullanımına örnek bir cümle yoktur? Sürtünme kuvveti yaşamımızda var olmasaydı;I. yolda yürümek,II. hareketli otomobili durdurmak,III. mıknatısın toplu iğneyi çekmesieylemlerinden hangilerinin gerçekleşmesi zor olurdu? Aşağıdaki canlılardan hangisi hem yürüyerek hem de uçarak hareket eder? Kadınlara seçme, seçilme ve çalışma hakkı tanındı.Soyadı Kanunu kabul edildi.Yeni Türk Alfabesi kabul edildi.Yukarıdakilerden kaçı cumhuriyetin getirdiği yeniliklerdendir? Amacı toplumu incelemek olan bir sosyolog içinde yaşadığı toplumda yapmış olduğu çalışmalarında aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirirken güçlük çekebilir? Maddelerin kütleleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hangi cümlede soyut isim yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir