S:1

Dışarıdan ısı alan katı maddenin katı halden sıvı hale geçmesine .............. denir
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Dışarıdan ısı alan katı maddenin katı halden sıvı hale geçmesine .............. denirYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Erime" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
• Hicri takvimin ilk ayıdır.• Bu ayın onuncu günü aşure diye adlandırılır.• Bu ayda Hz. Hüseyin Kerbelâda şehit edilmiştir.• Alevi-Bektaşiler, bu ayın ilk on iki gününü oruçla geçirirler.Hakkında bilgi verilen ay aşağıdakilerden hangisidir? ​Süt – inek kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Çok katlı apartmanda oturan bir kişinin aşağıdaki hangi davranışı yanlış değildir? Mustafa Kemal, 1898 yılında Manastır Askerî İdadisini başarıyla bitirerek İstanbul Harp Okuluna girdi. Buradan 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Öğrenimine Harp Akademisinde devam ederek 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.Bu bilgiden Mustafa Kemalin öğrenim hayatı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi kedi, köpek gibi hayvan ısırması durumunda yapılması gereken bir ilk yardım uygulamasıdır? (I) Çevremizde birçok ağaç var. (II) Dişbudak, meşe, yalancı akasya, ıhlamur, elma, erik, kiraz bunlardan bazıları. (III) Bu ağaçları özellikle sonbaharda incelemek ilginç olabilir. (IV) Sonbaharda ağaçlar rengârenktir çünkü. (V) Bu renk cümbüşü, doğayı keşfetmesi için insanı kendisine çeker.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisi kendisinden önceki cümlenin gerekçesi durumundadır? Avratos, kendi türü de dâhil bütün küçük balıkları sürekli rahatsız eder, hatta onlara zarar da verebilir. Akvaryumdaki en büyük balık olduğu sürece sorun çıkarır. Kendi büyüklüğündeki avratos, imparator, prenses vb. balıklarla uyum içinde yaşayabilir.Emre 10 cm büyüklüğünde yetişkin bir avratos balığı almıştır. Akvaryumunda 10 cmden küçük iki japon balığı, bir de melek balığı vardır. Avratosun diğer balıklara zarar vermemesi için Emrenin önlem alması gereklidir.Bu bilgilere göre Emre aşağıdakilerden hangisini yaparsa akvaryumunda oluşabilecek bir sorunu önlemiş olur? Çehov tarzı da denen hikâye türünün edebiyatımızdaki ilk temsilcisi kabul edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi atasözü bütçe ile ilgilidir? Elektrik çarpmış birisini gördüğümüzde yapmamız gereken ilk şey nedir? I. Gezi yazılarında, gezilip görülen yerin bütün özellikleri ele alınır.II. Gezilen yerlerin özellikle tarihî, coğrafi ve sosyal nitelikleri anlatılır.III.Gezi yazılarında gezilen yerlerin özelliklerini anlatmanın dışında üsluba da dikkat edilir.IV.Gezi yazılarında yörenin dil, din, inanç, âdet, gelenek, görenekleri anlatılabilir. V. Gezi yazısının-olay çevresinde gelişen metinler gibi- kurgusal bir yapısı vardır. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde gezi yazısıyla ilgili yanlış bir bilgi bulunmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi sert maddeye örnektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Aşağıdaki isimlerden hangisi birden fazla varlığı belirtir? Üç yol ağzında bulunan bir tavşan, bu yollardan rastgele birine yöneliyor. Buüç yolun her biri, devamında iki dar yola ayrılıyor. Tavşan yol ayrımına geldiğinde iki dar yoldan birini rastgele seçerek yoluna devam ediyor.Tavşanın, dar yollardan birinde bekleyen kaplumbağa ile karşılaşma olasılığı nedir? Kâbe olmasa kapun ay ile gün leyl ü nehâr Eylemezlerdi tavâf ol güzeri döne döneBu dizelerin zihniyeti aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisine (-yor) eki geldiğinde büyük ünlü uyumuna aykırı olur? Yurdumuzda en çok üretilen tahıl aşağıdaki- lerden hangisidir? I have to go to the airport. - - - -borrow your car? Aşağıdaki hangi iki mezhebe göre amel, imanın bir parçasıdır? Bir aile, aşağıda ifade edilen hangi durumda tasarruf yapabilir? Steve : - - - -?Barbara :Yes, I was. It was really a wonderful tour. Yapılan açıklamalardan hangisi, bir işletmede performans değerlendirmenin çalışanlar üzerindeki etkilerinden birine yönelik değildir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin bağlaşığı olduğu devletlere yardım ettikleri cephelerdendir? Bayat kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 5 yıl önceki yaşı 43 olan Berk in 3 yıl sonraki yaşı kaç olur? Young computer programmer, Mark Zuckerberg and his roommates founded the well-known social networking website, Facebook in February, 2004 while Mark was studying Psychology at Harvard University. In the beginning, they just planned to create a website for students at the university so they can contact each other for educational purposes. For that reason, they limited the number of users to university students. But a few years later, Facebook became a global Internet phenomenon and Mark became the youngest billionaire in the world.Why did they create Facebook? 9ar ritmik sayarken 7. sırada hangi sayıyı söyleriz? Aşağıdaki eşleştirmelerden yanlış olan şıkkı işaretleyiniz? Aşağıdaki kavimlerden hangisi dünyada Nagy Szent Miklos hazineleriyle ünlüdür? Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur? Hayvanları, bitkileri seven bir çocuk aşağıdaki hangisini düşünmez? Adel ve Kare kabilelerinden bir heyetin İslamı öğrenmek için öğretmenler istemesi üzerine on kişilik bir grubu göndermiştir. Bu grubun Hüzeyl kabilesinin saldırısına uğrayarak bir kısmı şehit bir kısmı esir düşmüştür. Bu olay İslam tarihinde ne olarak anılır? Aşağıdakilerden hangisi namazın hazırlık şartlarındandır? Dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin kendine has şekline ne ad verilir? İslamda ilk hicret nereye ve ne zaman yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi hava içerisinde oluşan titreşimin kulakta duyulmasına verilen addır? Malazgirt Savaşından sonra Selçuklu hükümdarı Alparslan, komutanlarına Anadoluda fethettikleri bölgelerin kendilerine ait olacağını söylemiştir..Alparslan bu emri ile aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir? Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır.Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir