S:1

Bir mal veya hizmet satın alırken temel gereksinimini ön planda tutan kişiye ........... .............................. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Bir mal veya hizmet satın alırken temel gereksinimini ön planda tutan kişiye ........... .............................. denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "bilinçli tüketici" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ahmet Amca Kasaba halkı olarak hata bizde; dere yataklarına evler yaptık, tarla bahçe açmak için yamaçlardaki ormanları kestik. Bunun sonucunda da yaşadığımız bu afet bize maddi manevi büyük zarar verdi. dedi.Kasaba halkının yaşadığı doğal afet aşağıdakilerden hangisi olabilir? "Buzdolabında kırmızı elma vardı." cümlesinde hangi kelime, "elmanın" özelliğini belirtiyor? Aynı tabaka içindeki statü değişiklikleri ve yerleşim yerleri arasındaki geçişlere yatay hareketlilik denir. Aşağıdakilerden hangisi yatay hareketliliğe örnek olamaz? Bağımsızlık kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Hangi sözcükte büyük ünlü uyumu yoktur? Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi, yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Paris Barış Konferansında Batı Anadolunun Yunanlılar tarafından işgal edilmesine izin verilmesi aşağıdaki devletlerden hangisini olumsuz etkilemiştir? Anayasamızın 40. maddesinde yer alan, Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânını isteme hakkına sahiptir. Verilen ifadede aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? Özgür insan kitapların ürünüdür. İnsanlarkitapları nasıl yaratıyorlarsa, kitaplar da insan-ları öyle yaratır. Onun içindir kiözgürlükten korkanlar, kitaplardan da korkarlar. Beğenme-dikleri, kişisel nedenlerle hoşlanmadıkları dü-şünceleri ortadan kaldırmaya çalışırlar. - - - - -.Aşağıdakilerin hangisi bu paragrafın son cümlesi olabilir? Aşağıda verilen akarsulardan hangisi EgeDenizine ulaşmaz?A) SusurlukB) BakırçayC) GedizD) B. Menderes ...Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ............ de iyilik ver ve bizi cehennem ateşinin azabından koru!Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri ................... günü afveyle! Yukarıdaki dua ayetlerindeki boşluklar uygun kelimeler ile nasıl tamamlanır? Ev adresimizde hangi bilgiler bulunmaz? • Türkiyede taşkömürünün çıkarıldığı tek bölgedir• Fındık, mısır, çay belli başlı tarım ürünleridir• Balıkçılık önemli geçim kaynaklarındandırözellikleri verilen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? İyi Müslüman olmak, ........................demektir. Boşluğa ne gelmelidir? Sosyal içme evresi olarak bilinir. Bu evre yaşam boyu böyle sürebilir ve kronik alkolizm oluşmaz. Fakat içenlerin bir bölümü birkaç yıl içinde içkiyi artırır ve düzenli almaya başlar.Yukarıdaki özellikler alkolizmin kaçıncı evresine aittir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonucu değildir? Aşağıdakilerden hangisi kişi adı yerine kullanılan sözcüktür? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde daha fazla sesli ( ünlü ) harf vardır? Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word programının uzantısıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de (da) doğru yazılmıştır? 74563 > 74A86 Sıralamasının doğru olabilmesi için A yerine yazılabilecek kaç tane rakam vardır? Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızın ilk yerli romanı sayılmaktadır? Aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisi Milli Egemenlik ilkesine dayanmaktadır? (-9h) +(+3) işleminin sonucu kaçtır? .......... she left home, nobody has heard from her. Hz. Muhammed peygamber olmadan önce ne iş yapardı? Aşağıdakilerin hangisi kimyasal türler arası zayıf etkileşimlerden biridir? Forum, açık oturumun devamında yapılacaksa başkan, forumun süresini - - - - olarak sınırlayabilir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Tropikal yağmur ormanları canlı çeşitliliği bakımından Dünyanın en zengin alanlarındandır.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir? Hangi kelime hecelerine ayrılamaz? Hava durumu tahminleri ifade edilirken hangisinden yararlanılmaz? Aşağıdakilerden hangisi karışımların özelliklerinden biri değildir? Canlıların yapısı, beslenmesi, barınması ve geliş- mesiyle ilgili yasa aşağıdakilerden hangisidir? ( ? x 3 ) x ( 36 : 4 ) = 378 işleminde ? işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, aşağıdakilerden hangisi belgenin gönderildiği idareyi ya da kişiyi belirtir? Sıcak kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Mustafanın dedesi Mustafaya kendi oynadığı oyunları anlatıyordu.Hangisi Mustafanın dedesinin anlattığı oyunlardan olamaz? 300100 sayısının okunuşu hangisidir? İnsan için yaşam, bir hayatta kalma mücadelesi olduğu kadar; evrenin nasıl var olduğunu, yaşamın amacının ne olduğunu anlama uğraşıdır. Bu uğraş ona para, ün ve konfor getirmese de bilme isteği insanı doyurmuştur.Parçaya göre, insanın bilme isteğini doyuran felsefi bilginin temel işlevlerinden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir