S:1

Türkistanın millî mücadelesi olan Basmacı Hareketi hangi devlete karşı ortaya çıkmıştır?

Türkistanın millî mücadelesi olan Basmacı Hareketi hangi devlete karşı ortaya çıkmıştır? sorunun cevabı "Sovyet Rusya " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
50' nin 6 fazlasının 15 fazlası kaçtır ? Müteahhirin kelamcıları tarafından kullanılan Kıyâsül - gaib aleş - şâhid yöntemi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilir? İhtiyacımızdan fazla alınanlar olumsuz anlamda aşağıdakilerden hangisine yol açabilir? Toplumsallaşma, bireyin içinde bulunduğu toplumun kültürünü maddi ve manevi boyutları ile öğrenmesi, benimsemesi, içselleştirerek kendine özgü bir kimlikkazanması ve içinde bulunduğu toplum ve gruba uyum sağlaması sürecidir.Bu parçadan toplumsallaşma ile elde edilen sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Kuran-ı Kerimde kaç ayet vardır? Aşağıdakilerden hangisi sohbet programı değildir? Bir dağcı grubu 7504 m yüksekliğindeki bir dağa 1. gün 1082 m, 2. gün 3068 m tırmandı. Dağcı grubun tırmanması gereken kaç m yolu kalmıştır? Evin yapımı bitmişti. Kapı ve pencereler boyandı. Döşemeler yapıldı, duvar kâğıdı işi halloldu ve perdeler asıldı. Eşyalar teker teker yerleştirildi. Bir koltuk takımı, yatak, birkaç sandalye ve masa... Eniştem, içine ıvır zıvır koymak için güzel bir çekmece yaptı. Ev, artık içinde yaşanabilir hâle gelmişti.Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bileşik değildir? Ülkemiz uzunca bir süredir kendi geliştirdiği İHA (insansız hava araçları) ile Suriye ve Irak sınırında güvenliği sağlamaktadır. Bu ülkemizin bilişim teknolojilerini hangi alanda kullandığını gösterir? Okul,yol,köprü ve fabrika gibi yatırım hizmetlerinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisini yapmak görevimizdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yüklem uyumu yoktur? Paramanyetik maddeler için;I. Bağıl manyetik geçirgenlikleri 1 den biraz büyüktür.II. Manyetik alan içine konulduklarında manyetik alan çizgilerini çok az sıklaştırırlar.III. Bakır, paramanyetik maddelere örnek olarak gösterilebilir.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bütçe ile ilgilidir? Aşağıdaki bilgisayar ağları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? • Hafif ve parlak yüzeydir.• Küçük süs eşyaları yapımında kullanılır.• Dünyada en kaliteli olanlar Eskişehirde çıkarılmaktadır.Bu özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir? Gümrü Barış Antlaşmasının aşağıdaki devletlerden hangisi ile TBMM imzalamıştır? Aşağıdaki olayların hangisinde eşitlik kavramından söz edilebilir? Aşağıdakilerden hangisi devrik bir cümledir? Elektrik enerjisinin dikkatsiz bir şekilde kullanılması sonucu meydana gelen tehlikeli olaya ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının anne sağlığına yararlarındandır? tavuk ile civciv arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? Televizyonda, ülke genelinde hava durumunun rüzgarlı olacağı söylenerek vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarıda bulunulmuştur.Bu uyarıya özellikle aşağıdaki meslek gruplarından hangilerinin daha fazla dikkat etmesi gerekir? Hz. Eyüp (as) kıssasında verilen genel mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Misafir sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanım yeri yanlış açıklanmıştır? Günümüzde insan ve toplumlararası haberleşme ve iletişimde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? - - - - Çölün kavurucu ve acımasız sıcağı, kumları kızdırır ama bu ağacın yeşil yapraklarını kurutamazmış. Kızgın güneş ne yaparsa yapsın yaprakları hep yeşil ve parlak olurmuş. Güneşin sıcağından bunalıp kaçan tüm hayvanlar, bu ağacın gölgesinde dinlenir; esen rüzgârın tüylerini okşayışına kendilerini kaptırıp uyuk- larmış kaygısızca.Bu parçanın başına anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Hangi seçenekte mi soru eki yanlış yazılmıştır? Yaylasına, ırmağına, Yedi bölge toprağına Ay yıldızlı bayrağına Aşığım ben Türkiyemin.Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Burak' ın 6 kalemi var. Burak kalemlerinin 1/2' ini Zeynep' e verdi. Burak' ın kaç tane kalemi kalmıştır? Eminenin 476 lirası var. Abisi ona 210 lira verdi. Emine, bu paranın 85 lirasını harcadı. Eminenin kaç lirası kaldı? Hz. Muhammed (s.a.v.)e ilk vahiy nerede ve kaç yılında indirilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti kullanılmalıdır? Bir sosyal sınıfın, bir meslek grubunun veya bir topluluğun üyelerinin kullandığı; genel dilin kelimelerine yeni anlamlar yükleyerek veya yeni kelimeler, deyimler katarak oluşturulan özel dildir.Bu cümlede tanımı yapılan terim aşağıdakilerden hangisidir? Mute savaşında Müslümanların dağıldığı bir sırada komutan olan ve büyük bir zafer kazanan, Peygamber Efendimizin seyfullah(Allahın kılıcı) lakabını verdiği sahabi kimdir? (1) Yazı, bir türlü ölümü ortadan kaldıramayan insanoğlunun ölüme karşı bulabildiği tek çaredir. (2) Öyle ise okumak nedir, nasıl bir iştir ki böyle sürekli ve kolay ölmeyen bir tadı var? (3) Çağlardan çağlara, ellerden ellere geçe geçe bütün tarihi aşıp gelir. (4) Onda, insan hayatının her yaprağı üstünde gezen gözlerin ışıkları, düşünen kafaların gölgeleri bulunduğu için ölümsüzdür.Numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Mevsiminde tüketilen meyve ve sebzeler daha.............. ve............. olur.Yukarıda boşluklara gelebilecek doğru kelimeler nelerdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye ‟terk edilmiş alışkanlık anlamı katmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir