S:1

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Yyazınız.
(....) Meşale günümüzde kullanılan bir aydınlatma aracıdır.
(....) Işık yayarak çevresini aydınlatan varlıklara ses kaynağı denir.
(....) Floresan lamba ampulden daha tasarruflu bir lambadır.
(....) Meşale kandilden daha sonra bulunmuştur.
(....) Aydınlatma teknolojileri sayesinde iş yerleri gece de üretim yapabilmektedir.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Yyazınız.(....) Meşale günümüzde kullanılan bir aydınlatma aracıdır.(....) Işık yayarak çevresini aydınlatan varlıklara ses kaynağı denir.(....) Floresan lamba ampulden daha tasarruflu bir lambadır.(....) Meşale kandilden daha sonra bulunmuştur.(....) Aydınlatma teknolojileri sayesinde iş yerleri gece de üretim yapabilmektedir. sorunun cevabı "YYDYD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
He will .......... his relatives at the weekend. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi aldığı ek nedeniyle yeni bir anlam kazanmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi basit sözcüktür? Öğretmenimiz, çocukluk anılarını anlattı. cümlesinde altı çizili kelimenin eş anlamlısı hangisidir? Beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar derslerini çok severdik ( )Cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? Hz. Muhammed (sav.), Mescid-i Nebevinin bitişiğine Suffa adı verilen bir yer yaptırmıştı. Burada genellikle ilim öğrenmek isteyen, yoksul, kimsesiz ve yetim kişiler kalırdı. Bunlar, çoğunlukla Peygamberimizin yanında bulunur, ona gelen ayetleri öğrenir, konuşmalarını dinlerdi. Ayrıca Suffada kalanlar, yeni bilgiler öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye çalışırlardı. Bunlar arasında yabancı dil öğrenenler bile bulunmaktaydı.Bu metne göre Hz.Muhammed (sav)in Suffayı açmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İlk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hititlerin Asnadolu Uygarlığına katkılarından biri olamaz? Aşağıdaki ulaşım araçlardan hangisi limandan hareket eder? Bir öğrenci durmakta olan 400 g kütleli bir oyuncak arabanın hızını 1/10 saniyede 40 m/s ye çıkarıyor. Buna göre öğrencinin arabaya uyguladığı ortalama kuvvet kaç N dur? 5, 0, 6, 9, 2 rakamlarını birer kez kullanarak en küçük beş basamaklı doğal sayı yazılırsa bu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki mahkemelerden hangisi yüksek mahkeme değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz cümledir? Boş kabın kütlesine.................. denir ? Noktalı yere yere hangi kelime getirilmelidir? Kuran-ı Kerimin bir ayetinin veya suresinin benzerinin ortaya konulamaması Kuranın hangi özelliğinin sonucudur?A) İnsanları inanç konusunda aydınlatmasınınB) Mushaf olmasınınC) Mucize olmasınınD) Ayet ayet inmesinin İslamın Hayırda yarışın. emri Müslümanlar arasında aşağıdakilerden hangisini teşvik etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi delta ovasıdır? Bisiklet, önceleri sadece bir taşıt olarak kabul ediliyordu. Yaygınlaştıktan sonra ise bir spor aracı oldu. Bisiklet sporu yurdumuzda cumhuriyetle birlikte gelişmeye başlamış ve en yaygın sportif faaliyetlerden biri hâline gelmiştir. Hatta seyirci sayısı da günden güne artmaktadır. Her yıl Türkiyede bisiklet yarışları yapıldığı gibi, bisikletçilerimiz uluslararası yarışmalara da katılmaktadır.Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Kuranın kapsadığı konular arasında yer almaz? Sesinde ne var biliyor musunEv dağınıklığı var İkide bir elini başına götürüpRüzgârda dağılan yalnızlığınıDüzeltiyorsunSesinde ne var biliyor musunSöylemediğin sözcükler varKüçücük şeyler belkiAma günün bu saatindeAnıt gibi dururlarBu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi, anayasamızın ilk üç maddesi içinde yer almaz? Aşağıdaki sayılardan hangisindeki 7 rakamının basamak değeri 700'dür? Aşağıdakilerden hangisi ahiretin aşamalarından biri değildir? Hz. Muhammed müşriklerin baskısı yüzünden, tebliğ görevini daha rahat yapabilmek amacıyla aşağıdakilerden hangisinin evini karargah olarak kullanmıştır? Firiglerin başkenti neresidir? Allah gönderdiği elçileri peygamberliklerini ispat etmek amacıyla mucizelerle desteklemiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının kullanılma nedenlerinden biri değildir? Gökhan elindeki taşları hızlıca denize fırlattı. cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur? Bir çokgende komşu olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasına ne ad verilir? Yüce Allaha ibadet eden kişi, onun tüm varlıkları yarat- tığını ve yaşattığını bilir ve ona göre davranır.Bu bilgiye göre ibadetlerini yerine getiren inançlı bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? Aşağıdaki davranışlardan hangisi empatiyi gösterir? Aşağıdaki eserlerin hangisi Necip Fazıl Kısaküreke aittir? Bir konuda çok hassas davranmak anlamına gelen deyim hangisidir? 10 + 9 = işlemin sonucu kaçtır? Tarih bilimi, Tonyukuk Anıtındaki yazılı bilgilerin okunması ve anlaşılmasında aşa- ğıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanır? Vakit( )herhalde ikindiye yakındı( ) Sokaklarda inanılmaz bir sessizlik vardı( ) Düşman işgali altına giren bir kasaba böyle mi olurdu ( ) Bu parçada parantez( ) ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Aşağıdakilerin hangisinde yay ayraç içinde verilen atasözü, cümledeki anlamı desteklememektedir? Ey Muhammed! De ki: O Allah birdir. Allah Sameddir. Allah doğurmamış ve doğmamıştır. Allahın eşi ve benzeri yoktur.(İhlas Suresi)Yukarıda anlamı verilen İhlas Suresinde anlatılan nedir? Tarih yazmak,tarih yapmak kadar mühimdir,yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.Atatürkün bu sözü doğrultusunda 1931 yılında kurulan,kurum aşağıdakilerden hangisidir ? İfk olayı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir