S:1

Yer altındaki değerli madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili faaliyetlerin tümüne ............................... denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Yer altındaki değerli madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili faaliyetlerin tümüne ............................... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Madencilik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz ... ... devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. cümlesinde boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapan ve eylemden etkilenen aynı varlıktır? Körle yatan, şaşı kalkar. atasözüyle aşağıdakilerden hangisi anlamca özdeştir? Servetifünun sanatçıları ve bunların yazdığı eserlerde Abdülhamit döneminin izleri görülür. Bu dönemde sanatçıların Meşrutiyet ve Batı dünyasına açılmayla ilgili tüm umutları kurumuş, uzun süren baskı ve sansür uygulamaları bu dönem sanatçılarında derin yaralar oluşturmuştur. Böyle bir mutsuzluğun ve yalnızlığın yaşan- dığı ortamda da sanatçılar toplumsal konulardan uzak durmayı tercih etmişlerdir. Kuşku yaratacak hiçbir eyleme kalkışmamışlar, yeteneklerini sakıncası olmayan, zararsız bir edebiyat oluşturmak için kullanmışlardır.Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? I. Kayaçlar bir veya birden fazla mineralin bir araya gelmesi sonucunda oluşmuşlardır.II. Tüm kayaçlar magmatik kökenlidir.III.Kayaçların hepsinin ekonomik değeri yüksektir.Kayaçlar ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Kâğıt, iki bin yıl önce Çinde Tusay Lun tarafından icat edilmiş bir maddedir. Kâğıtlar, köknar ve ladin gibi yumuşak ağaçlardan yapılır. Önce ağaç kütükleri doğranır ve kabukları soyulur. Sonra kazanlarda yüksek ısıda kaynatılarak kâğıt hamuru meydana getirilir.Bu metinde "kâğıt" ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Ramazan ayında minarelerin arasına On Bir Ayın Sultanı gibi yazılıp asılan ışıklı yazılara ne denir? Yüz binler basamağı 5, on binler basamağı ile yüzler basamağı 8, diğer basamakları 0, olan sayı kaçtır? A-?-C-Ç-D-E-? Yukarıdaki sıraya göre Eden sonra gelecek olan iki harf hangileridir? Ailemle farklı ülkelere seyahat etmeyi seviyorum. Gittiğim ülkelerin doğal güzelliklerini geziyorum. Tarihî yapılarını ziyaret ediyorum. Ülkelerin yemeklerini, yöresel kıyafetlerini, tarihini öğreniyorum. Ülkelerde yeni arkadaşlar ediniyorum. Bu arkadaşlarımdan ülkelerinin oyunlarını öğreniyorum. Farklı dilleri konuşmamıza rağmen anlaşabiliyoruz.Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Dil kirlenirse ulusal kimlik de kirlenir insanın gerçek yurdu ana dilidir. Ben ana dilimin sınırlarında nöbet tutarım. Bu benim en büyük görevimdir.Bu sözleri söyleyen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarla makale türünün benzerliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir salavat ifadesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi mitozun metafaz evresi ile ilgili değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi isim tamlaması içinde yer almıştır? Mıknatıs ve çekim gücü denince ilk olarak akla aşağıdakilerden hangisi gelir? onlar basamağı iki olan iki basamaklı en büyük sayı kaçtır? Adrian : What are you doing Cenk?Cenk : Im trying to finish this history quiz but Im not sure about all the answers.Adrian :Well, - - - - , Im pretty good at history. Go ahead and ask me a question. Kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yolun karşı tarafına geçmek için güvenli geçiş yolu yoksa karşıya geçerken nasıl davranmalıyız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir koşula bağlı olma özelliği vardır? Osmanlı Devletinin gerilemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? "Açmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamının dışında kullanıl­mıştır? My brother Jack works at a restaurant. He - - - - a waiter. Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini yükseltmeye yarayan bir alet değildir? Dünyanın kendi ekseni ve aynı zamanda Güneşin etrafında da dolaştığını ilk defa ileri süren Polonyalı bilim insanı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasında düzenlenmiş siyasi haklar arasında yer alır? Kuran-ı Kerimle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? De ki: (Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler Onundur... Bu ayette altı çizili ifade aşağıdakilerin hangisinin anlamıdır? Kuran-ı Kerimin kitap haline getirilmesi kimin döneminde olmuştur? Mekkeden Medineye hicret edenlere ne ad verilir? Aşağıdaki ayetlerin hangisinde insan iradesi ve özgürlüğünün sınırlı olduğuna vurgu yapılmıştır? Mıknatıslarla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. I. Farklı kutupları birbirini çeker. II. Kuzey ve güney kutupları vardır.III. Temas gerektirmeyen kuvvet uygular.Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi günümüzde, Soğuk Savaş dönemindeki belirgin askeri tehditlerin yerini alan çok boyutlu ve asimetrik tehditler arasında yer almaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de sözcüğe bitişik yazılmalıdır? Bir çitlikte 23 tavuk, 17 tavşan, 19 inek, 21 koyun vardır. Bu çiftlikteki hayvanların ayak sayısı toplamı 378 ise çiftlikte kaç tane ördek vardır? MM nn PP RR ss genotipli birey aşağıdakilerden hangisiyle çaprazlanırsa oluşan yavru birey tümüyle heterozigot genotipe sahip olur? Aşağıdakilerden hangisi panelin özelliklerinden değildir? 4 x 20 işlemi kısa yoldan yapılırken aşağıdaki yollardan hangisi izlenir? Fırından 11 tane simit, 7 tane poaça aldım. Fırından aldıklarımın hepsi kaç tanedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir