S:1

Mantık ilmine katkılarından dolayı Aristo'dan sonra İkinci Öğretmen lakabıyla anılan Müslüman ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Mantık ilmine katkılarından dolayı Aristo'dan sonra İkinci Öğretmen lakabıyla anılan Müslüman ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Farabi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Acı kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde tatlı kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılmamıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi olmadan cümle yapamayız? Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesi kuralına uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? Hangisinde abartılı bir ifade vardır? Kesme işareti (‘) hangisinde yanlış kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi dini bayram veya İslam dini ile ilgili özel bir gün değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimler bir arada kullanılmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde deyimin açıklaması vardır. Aşağıdakilerden hangisi ailemize karşı olan sorumluluklarımızdan değildir? İçinde yaşadığı toplumun kendisine inanmayacağını iyice anlamıştı. Onlar için çok üzülüyordu. Allahın emrinin ne anlama geldiğini iyi biliyordu. Halkı ise azgınlıklar içinde yaşıyor,gülüp oynuyorlardı.Hayatı bir film şeridi gibi gözünün önünden geçti. Yüreği sızladı ve Rabbine dua etmeye başladı.— ‘Ben yenildim. Rabbim bana yardım et. Rabbim! Milletim beni yalanladı. Benimle onlar arasında sen hüküm ver. Beni ve beraberimdeki inananları kurtar(Şuara suresi 117. Ve 118. ayetler)Bu ayetlerde sözü edilen Peygamber kimdir? Kuranda adı geçen tek sahabi kimdir? 2 m kaç cm dir? I- İlk hakanları olan Kutluk Bilge Kağan başkenti Ötükenden Ordubalıga taşımıştır.II- Devletin en parlak zamanı olan Moyen-Çur zamanında Talas Savaşı sonrası karışan Çine müdahale edilmiştirIII- Bögü Kağan zamanında Maniheizm devletin resmi dini olmuştur.Uygurlar ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Dünya yüzeyinin dörtte üçünü kaplayan katman aşağıdakilerden hangisidir? Esra: pekmezEren: ayranErol: peynirEmel: simitYukarıdaki öğrencilerin hangilerinin söylediği bitkisel besinlerdir? Bir yaz günü geçtik Tunadan kafilelerle... Dizesinin öğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Lucy : I was in Uludağ last Saturday. Gizem : - - - - ?Lucy : Well, I tried many activities such as snowshoeing and snow tubing. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(...) Uzlaşı bir arada yaşama kültürünü geliştirir.(...) Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur.(...) Diğer insanlarla yaşadığımız sorunları uzlaşarak çözmeliyiz.(...) Uzlaşı, güven ve saygı ortamını zedeler.(...) Uzlaşı, toplumsal yaşam alanı ile ilgilidir. Namazlarında huşu içinde olan müminler kurtuluşa ermiştir. (Müminûn suresi, 1 ve 2. ayetler)Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? 12 + 5 = ? işleminin sonucu Romen Rakamı olarak nasıl yazılır? • Meclis araştırması,• Genel görüşme,• Gensoru,• Meclis soruşturması,Verilen idare üzerinde denetim yolları, aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir? Düzensiz nüfus artışı yoksulluğun artmasına neden oluyor.'' cümlesindeki altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir? Beden kitle indeksi, yetişkin bir insanın kilosunun boyuna göre normal olup olmadığını gösteren bir parametredir.Buna göre beden kitle indeksi 25 29,9 kg/m² arasında olan kişiler için ne söylenebilir? İlk hikaye kitabı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi "ikileme" değildir? Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Bir kutuda 4 tane bilye vardır. Bilye ile dolu kutu tartıldığında toplam kütle 380 gr gelmektedir. Kutunun kütlesi 100 gr olduğune göre bir bilyenin kütlesi kaç gr'dır? Aşağıdaki haberlerden hangisi tüketimin üretimi etkilemesine örnek oluşturur? Aşağıdakilerden hangisi iyi bir yalıtım malzemesi olamaz? 100 sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin tarih öncesi devirlerini aydınlatan merkezlerden değildir? 1-Yemek yemek 2-Doğru sözlü olmak 3-Lakap takmakYukarıda sayılan davranışların karşılıkları, sırasıyla hangi seçenekte doğru ifade edilmektedir? 156 havucu 12 tavşana eşit paylaştırırsanız her tavşana kaç havuç düşer? Hangi cümlede zıt anlamlı kelimler bir arada kullanılmıştır? Eleme yöntemi aşağıda özelliği verilen hangi maddenin ayrıştırılmasında kullanılabilir? Hz. Muhammed sav amcası Zübeyr Başkanlığında kurulan hilfudul antlaşmasında kendisi de yer almış. Aşağıdakilerden hangisi bu anlaşmanın anlamıdır? Aşağıdakilerden hangisi gök cisimleri arasındaki mesafeyi gösteren uzunluk birimidir? Taze bir acısı bulunan kimsenin üzüntüsü, birtakım söz ve davranışlarla artırılmamalıdır. anlamındaki atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Bir dönemde siyasi, askerî, sosyal, ekonomik, kültürel, dinî vb. hayat unsurlarının insanlarda oluşturduğu ortak algıya, düşünce yapısına ya da bakış açısına - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir