S:1

Abbasilerde devletin mali işlerine bakan divan aşağıdakilerden hangisidir?

Abbasilerde devletin mali işlerine bakan divan aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Divanü’l-beytülmal " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
500 sayısının 3/5 i kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz? Türk - İslam mimarisinde görülen;I- Darüşşifa II- Kervansaray III-Medresegibi yapılardan hangisi ya da hangileri ticareti geliştirme amacıyla yapılmıştır? İsgaller sırasında İstanbul Hükümetinin tepkisiz kalması üzerine halkın sesini duyurmak için , yine halkın arasından çıkan aydınlar tarafından kurulan cemiyetlere milli cemiyetler denir. Aşağıda milli cemiyetler ve bunların gerçekleştirmek istediği amaçlar verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır? (1) Dedemin C harfi gibi bükülen bedenini tepeden tırnağa süzdüm. (2) Sonra acımayla karışık bir sevgiyle dedemin yüzüne baktım. (3) Dedemin yüzüne bakınca içimde garip bir duygu belirdi.(4) O da benim neler düşündüğümü hissedip beni alnımdan öptü.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Aşağıdaki rakamlardan hangisi 576 289 sayısının binler bölüğünde yoktur? Aşağıdaki olayların hangisinde kuvvet söz konusu değildir? Bulutsuz bir gecede yön bulmamızı sağlayan yıldız hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin İslam dinini anlatırken kullandığı bir yöntemdir? Basit bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi yapılırsa ampulün parlaklığı artar? Hz. Muhammed (sav) peygamberliğinin............yılında, Taifte..........kabilesini İslama davet etti. Bu yolculukta Peygamberimizin yanında...........vardı. Peygamberimizi Mekkeye girerken .............Onu himayesine aldı.Yukarıdaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Antibiyotik üretimiII. Yoğurt, sirke, turşu yapımıIII. Bazı vitaminlerin sentezlenmesiIV. Biyoremediasyonda görev almaV. Ölü organik atıkları ayrıştırmaYukarıda verilenlerden hangileri bakteriler tarafından gerçekleştirilebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tutmak sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi cümle değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat cümleye '' benzerlik '' anlamı katmaktadır? Sivil toplum örgütleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Mutfak sıfır noktası ile ilgili,I. –273,15 °Cdir.II. 0 Kdir.III. Bu sıcaklıkta taneciklerin hareketi durur.yargılarından hangileri doğrudur? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre ilköğretim haftası ne zamandır? Hz. Muhammede vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi? Aşağıdakilerden hangisi rab kavramının anlamları arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi toprakta kalıcı kirliliğe yol açar? Kimlik kartlarımızı hangi resmi kurumdan alırız? 76A + 3B6 = 1152 işleminde A ve B yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır? 750 TL para, yıllık % 20 faiz oranı ile 3 yıllığına bankaya yatırılıyor. Buna göre 3 yıl sonunda elde edilen faiz geliri kaç TL dir? Uygur Devletinin kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir? I. ÇekirdekçikII. Çekirdek sıvısı III. Çekirdek zarıYukarıdaki çekirdeğe ait yapıların hangilerinde bol miktarda RNA ve protein bulunur, ribozomlar sentezlenir? Aşağıdaki deyimlerde hangisinde, bıkmak, usanmak anlamı vardır? Aşağıdaki maddelerden hangisinin yoğun fazda içerdiği zayıf etkileşim türü sadece London kuvvetleridir? Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun üyelerinden beklenenlerden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi kuralına örnek yoktur. (12a - 5) - (5a + 8) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Tek tanrı inancının İslam dinindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi çekim eki almıştır? MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Aşağıdaki katmanlardan hangisi Dünyanın merkezinde yer alan ve en sıcak olan katmandır? I. Araba farıII. MumIII. ŞimşekYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yapay ışık kaynağıdır? Aşağıdakilerden hangisi iyi bir makalenin özelliklerinden değildir? –de bağlacı, aşağıdakilerin hangisinde küçümseme anlamı katmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir