S:1

Gelen ışının yüzeyin normali ile yaptığı açıya ....................... denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Gelen ışının yüzeyin normali ile yaptığı açıya ....................... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Gelme Açısı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şiirde genellikle içerik biçimi belirler,ama ondan ayrılamaz. Tersine onunla bir bütün oluşturur.Bir şiirin başarısı,bu bütünün tutarlılık ve güzelliğine bağlıdır.Doğrultu ne denli doğru olursa olsun, eğer biçim zayıfsa içerik de istenen güzelliğe ulaşmaz.Estetikçe yetersiz bir eserin biçimine de en az içeriği kadar önem verilmelidir. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir hafta 7 gündür. Bu bilgiye göre 35 gün kaç hafta eder? Havaya karışan zehirli gazların yağmur damlaları ile yeryüzüne ulaşmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi buluşların ve teknolojik ürünlerin olumlu etkilerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi kısa mesafeli çapı küçük (bir bina içi) ağa verilen isimdir? Destan Dönemi şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (1) Bir çocukluk arkadaşım vardı, ismi Ayşegüldü. (2) Annesi benim annemle yaşıttı. (3) Ayşegülün Serüvenleri hikâye serisinden çok etkilendiği için kızına bu adı vermişti. (4) Bu olay da kitapların hayatımızı nasıl etkilediğini kanıtlıyor bize.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilgisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi Maden Çağının özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın yuvarlak olduğunun kanıtlayan durumlardan biri değildir? Derse – bugün – zamanında – kaldım – geç kelimelerinden anlamlı bir cümle oluşturursak hangi kelime kullanılmaz? Abbasi halifesi Memun tarafından Bağdatta kurulan Beytül - Hikme (Hikmet Evi) denilen kurumda tercüme bürosunun bulunması, aşağıdakilerden hangisine kanıttır? Fikret aldığı 85 sayfalık bir hikâyenin önce 17 sayfasını, sonra 32 sayfasını okudu. Fikretin hikâyeyi bitirmesi için geriye kaç sayfası kaldı? 48 - A = 30 işleminde "A" yerine hangi sayı gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi yazılı ifade tarzlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki dayanışmaya uygun bir örnek olabilir? Her yaşadığımız alanda ..... çantası olması hayatımız için önemlidir.Bu boşluğa en uygun gelebilecek kelime nedir? Fosil bilimi ne demektir? '' Sabahları mutlaka spor ........ '' Yukarıda verilen cümlede geçen altı çizili yere iş, oluş, hareket bildiren kelimeyle tamamlarsak hangisi olur ? Hangi çiçeğin adı bileşik kelimedir? Kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir? Annesinin yaşı Sedat'ın yaşının 3 katıdır. Sedat 12 yaşında olduğuna göre, ikisinin yaşları toplamı kaçtır? 10 yarım portakal kaç bütün eder? 1.Fakat bugün nedense farklı bir yoldan gidesi geldi.2-Yolunu değiştirmesi belki de kedinin hayatını kurtardı.3-Yürürken acı bir ses duydu çalıların ardında.4-O sese yöneldiğinde yaralı bir kediyle karşılaştı.5-İşe her sabah aynı yoldan giderdi.Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturduğumuzda sıralama nasıl olacaktır? Aşağıdakilerden hangisi aile tarihinin araştırılmasında yapılacaklardan biri değildir? Mustafa Kemal'in askerlik görevi sırasında Şam'da kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. atasözüyle açıklanmak istenen nedir? I. Türkiyede ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar, Millî Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz.II. Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar (askerî liseler dâhil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Millî Eğitim Bakanlığına aittir.III. Askerî eğitim kurumlarının dereceleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir.IV. Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların program ve yönetmelikleri, ilgili bakanlıkla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Millî Eğitim Bakanlığınca onanır.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre okul açma yetkisi ile ilgili olarak yukarıdaki- lerden hangileri doğrudur? Murat : Cahit ARF, a famous Turkish mathematician, died in 1997, - - - - ?Jason :Of course. You can see his photograph at the back of ten-Turkish liras banknote. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin gelirleri artırmak ve giderleri azaltmak amacıyla aldıkları tedbirlerden birisi değildir? 20 + A = 45 işlemininde verilmeyen toplanan kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Türk devletleri arasında sayılamaz? • Çiy• Sis• Kırağı• Kar• KırçVerilenlerden kaç tanesi yer yüzeyinde meydana gelen yoğuşma türlerindendir? Hz. Muhammed açıktan tebliğle emrolunduğunda Safa Tepesine çıkmış ve şehir halkını oraya davet etmişti. Onlara: Şayet ben size şu tepenin arkasında bir düşman var desem, inanır mısınız? diye sorduğunda Mekkeliler; Sen asla yalansöylemedin, senin söyleyeceğin her şeye inanırız dediler. Mekkelilerin bu tepkisi Hz. Muhammedin hangi özelliğinin Peygamber olmadan önce de Mekkeliler tarafından kabul gördüğüne delildir? 1603-1618 Osmanlı-Safevî Savaşını tamamen sona erdiren barış antlaşması hangisidir? 21. yüzyılda yaygınlaşan teknoloji sayesinde bir veri bolluğu içinde yaşadığımızı düşünüyoruz. Ama bu bilgi çağında yaşamsal öneme sahip asıl bilgilerden yoksunuz. Bunlardan biri de şu ki insan, tabiatı ancak koklamakla, işitmekle, tatmakla, görmekle tanıyabilir ve koruyabilir.Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Teknolojinin hayatımıza girmesiyle beraber aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Hangi hayvan insanlar için çok değerli ve kaliteli iplik üretir? Çekmek kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yerden başka bir yere taşımak anlamında kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir