S:1

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
(....)
Yüzeyin normali üzerinden gelen ışınlar kendi üzerinden geri yansır.
(....) Yağlı kâğıt, yarı saydam maddelere örnektir
(....) Işık, opak maddelerden geçemez.
(....) Tam gölgenin oluşabilmesi için saydam maddelere ihtiyaç vardır.
(....) Tam gölge oluşumunda perdenin boyu, gölgenin boyunu etkiler

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(....) Yüzeyin normali üzerinden gelen ışınlar kendi üzerinden geri yansır.(....) Yağlı kâğıt, yarı saydam maddelere örnektir(....) Işık, opak maddelerden geçemez.(....) Tam gölgenin oluşabilmesi için saydam maddelere ihtiyaç vardır.(....) Tam gölge oluşumunda perdenin boyu, gölgenin boyunu etkiler sorunun cevabı "DDDYY" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Melekler ve Ruh (Cebrail) (insanların) elli bin yılda çıktığı yere bir günde çıkarlar. (Meâric suresi, 4. ayet)Bu ayette meleklerin hangi özellikleri vurgulanmaktadır? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Ata 78 sayfalık kitabın 25 sayfasını okudu. Geriye okuyacağı kaç sayfa kalmıştır? Doktor kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hangisi insanlara verilen bir ad değildir ? Sınıfımızın boyu 8 metredir. Eni ise 5 m 40 cmdir. Sınıfımızın boyu eninden kaç santimetre fazladır ? İnternet ve bilgisayar bağımlılığın belli belirtileri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi olamaz? I. Tarım alanları geniştir. II. Yıllık yağış miktarı fazladır.III. Gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazladır.Heyelan risknin fazla olduğu yerlerin ortak özellikleri arasında yukarıda verilenlerden hangileri gösterilebilir? Ay tutulmasınını nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Hangi sözcük sözlük sırasına göre en sonda yer alır? 1. Altın, havayla ve suyla temas ettiğinde paslanmayandayanıklı bir metaldir.2. Albatroslar, kutuplara yakın bölgelerde yaşayanve uzak mesafelere uçabilmeleriyle tanınan denizkuşlarıdır.3. Polonyada terk edilmiş bir maden ocağını inceleyenaraştırmacılar, 397 milyon yıl önce yaşamış bircanlının ayak izlerini buldular.4. Dünyanın en sevimli hayvanları olan kutup ayıları,fokları avlamak için buz tabakasında açtıkları deliklerinbaşında sessizce beklerler.Numaralanmış cümlelerden hangisi kişisel düşünceiçermektedir? Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisinde oturumlar birkaç gün sürebilir? Elektrik çarpması durumunda, çarpılan kişinin yaşamını kurtarmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? • İlk vahyi aldığı zaman eve gelmiş olayı eşine anlatmış ve heyecanını onunla paylaşmıştır.• Kızlarının evliliklerinde onların rızasını almıştır.• Hem ticaret hem de ev işleriyle ilgili konularda ailesiyle konuşmuştur.Peygamberimizin bu davranışlarından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece ‘Ol der, o da oluverir.Verilen ayet aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? İtikadî hükümlerin delil olabilmesi için ayetlerle mütevâtir hadislerin ifade ettikleri anlam net olmalı, anlamı üzerinde fikir ayrılığı bulunmamalıdır.Bu açıklama itikâdi hükümlerin aşağıdaki şartlarından hangisiyle ifade edilir? I. TiyatroII. EdebiyatIII. OperaIV. HeykelNumaralanmış terimlerden hangileri dramatik(ritmik) sanatlardandır? Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi zamir değildir? I like solving problems. My favorite class is .............. Cem günde 3 şeker yiyor. Cem 12 günde kaç şeker yer? 36dan başlayıp geriye doğru 5er sayarken 4. sayı kaçtır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki vardır? İbni Sinanın tıp alanındaki, İbni Heysemin ise fizik ve astronomi alanındaki eserleri yıllarca Avrupada ders kitabı olarak okutulmuştur. Yine Avrupalılar kağıt yapımını İtalyan tüccarlar vasıtası ile Müslümanlardan öğrenmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kültür, bir toplumun duygu, düşünce ve inanış biçimidir. Buna göre hangisi kültürel öğe değildir? İnsan vücudunda,I. Akciğer atardamarıII. Böbrek atardamarıIII. Akciğer toplardamarıyapılarında birim hacimdeki kanda taşınan oksijen miktarının çoktan-azadoğru sıralanışı hangi seçenekte doğru yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Fıkhın ilk örnekleri aşağıdaki dönemlerin hangisinde verilmiştir? Son peygamber kimdir? Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin özelliklerinden biri değildir? October, - - - -, December Ayşe - - - - on a diet for two months. (I) Her ikisinde de yaşanmış bir olaydan hareket edilir. (II) Olayı yaşayan ve anlatan iki metin türünde de aynı kişilerdir. (III) Birinde olay sıcağı sıcağına anlatılırken diğerinde ise olayın üzerinden belli bir süre geçtikten sonra anlatmak esastır. (IV) Anlatan kişi anlatımı zenginleştirmek için açıklama, öyküleme ve betimleme gibi tekniklere her iki türde de yer verebilir. (V) Günlüklerde samimi bir dil kullanılırken anıda daha resmîbir dil kullanılır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeanı-günlüktürlerinin özellikleri karşılaştırılırken hangisinde birbilgi yanlışlığı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sünnet bir namaz değildir? Ülkemizin başkenti hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir? Allaha ve ahirete iman eden her kişi ya hayır söylesin yahut sussun! (Hadis-i Şerif)Aşağıdakilerden hangisi hadisin ana fikrini desteklemez? Aşağıdakilerden hangisine (-yor) eki geldiğinde büyük ünlü uyumuna aykırı olur? Milli mücadele hangi antlaşma ile sona ermiştir? Hangi seçenekte maddenin üç hali de bulunur? Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin özelliklerinden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir