S:1

Nikel tozu + talaş karışımı hangi yöntem ile ayrılır?

Nikel tozu + talaş karışımı hangi yöntem ile ayrılır? sorunun cevabı "mıknatıs" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı aldığında hal değiştirir? Ulusların en eski dönemlerinde yer alan ve toplumların üzerinde derin izler bırakan tarihsel, toplumsal olayları anlatan yazılara ne ad verilir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi dinler arası ilişkiler ile ilgilidir? "Bu problemi nasıl çözdün" cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır? 560 020 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? "Yeşermek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? Aşağıdaki tamlamalardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konur? 1.İnönü Zaferi'nin tarihi aşağıdakilerden hangisidir? Bazı şiirlerde şair, anlamı dizenin ortasında tamamlar ve burada başka bir dize başlar. Buna nazmın nesre yaklaştırılması denir. Türk edebiya- tında - - - - ve - - - - bu tarzı başarıyla kullanmışlardır.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D , yanlış olanların başına Y harfini koyunuz ( ) Yasalar önünde herkes eşittir.( ) Hak ve özgürlüklerimiz yasalar tarafından güvence altına alınmıştır.( ) Haksızlığa uğradığımızda gerekli yerlere başvurarak hakkımızı aramalıyız.( ) 18 yaşından küçük olanlar kanunlar önünde çocuk sayılır.( ) İnsanların özgürlüğü sınırsızdır. Aşağıdaki eylemlerden hangisi olumsuzdur? Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. (Haşr suresi, 10. ayet)Bu ayetteki dua örneğinde vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygamberin Kulun Rabbi ile konuşmasıdır. şeklinde ifade ettiği ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Şinasinin Türk edebiyatına getirdiği yeniliklerden değildir? Aşağıdaki cümlelerde hangisinde varlığın özelliğini belirten bir sözcük kullanılmamıştır? Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ilk ordu hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi çoğul eki almamıştır? Kimlik kartlarımızla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 2 m kaç cm dir? 1) Bir romanın önemli ögelerinden biri de betimlemedir. 2) Gerek kişileri gerekse olayları ve çevreyi betimleme yoluyla tanır, anlar ve tanıtırız. 3) Romancılık, bilinmeyenleri bulmaktır. 4) Betimleme; dokunulan, gözle görülen veya kulakla duyulan şeylerin anlatılmasıdır.Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi parçanın konu bütünlüğünü bozmaktadır? - "İnsanların sahip olduğu haklar hukukla korunmaktadır."Aşağıdakilerden hangisi günümüzde haklarımızı uluslararası güvence altına alan belgelerden birisi değildir? Ali, futbol oynarken sol kolunun üstüne düşer. Kolunun çok ağrıması üzerine ailesiyle hastaneye gittiğinde kolunun kırılmış olduğunu öğrenir. Kolunu alçıya alan doktor 21 gün sonra Aliyi kontrole çağırır. Doktor, Aliye tedavisi boyunca bazı besinleri bol miktarda tüketmesini tavsiye eder.Bu besinlerin içeriği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad yoktur? Aşağıdakilerden hangisi boşaltım organımız değildir? ilçemizde okula devam eden kız öğrenci sayısı 2478 dir. Okula devam eden erkek öğrenci sayısı ise kız öğrencilerden 365 fazladır. Okula devam eden toplam öğrenci sayısı kaçtır? Taşıt yolunda yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamak için beyaz çizgilerle belirtilmiş işaretli alanlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi İstanbulu kuşatan ilk Türk devletidir? Selma doesnt like fast-food. She- - - - eats fatty food. Emeviler Döneminde Türklerle Araplar arasında iyi ilişkiler kurula mamıştır. Emevilerin başta Türkler olmak üzere diğer milletleri mevali yani köle olarak görmeleri ve adaletten uzak bir yönetim sergilemeleri Türkler arasında Emevilere karşı büyük bir nefret uyandırmıştır.Verilen bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? Yüce Allahtan yardım dilemeye ne ad verilir? Annesi Özgür ve kardeşine elbise yapmak için 7 m kumaş aldı. Özgür' ün elbisesi için 2 m 90 cm, kardeşinin elbisesi için 2 m 60 cm kumaş kullandı.Geriye kaç santimetre kumaş kalmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay, nedeniyle birlikte verilmiştir? Aşağıda bazı ülkeler ile başkentleri eşleştirilmiştir. Hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? Namını çıkarmak istersen eğer Oğlan kız yetiştir bırak bir eser Ad san bırakmağa çalış birâder Bu kubbede kalan hoş âvâz olur Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi yapay maddedir? Dünyanın Güneş etrafında yaptığı hareketine ..........denir. Dünyanın kendi ekseni etrafında yaptığı harekete ise .........denir. ‘Onunla ben iyi arkadaşız. cümlesinde kaç sözcük vardır? Kişinin suç işlediği mahkeme kararı ile tespit edilinceye kadar kişi suçsuz sayılır. Bu duruma ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir