S:1

Maddenin ölçülebilir özellikleri ................. ve hacimdir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Maddenin ölçülebilir özellikleri ................. ve hacimdirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "kütle" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
05.30da batarya komutanları zevk narası atar gibi emir verdiler: Ateş! Ateş! Ateş! Tahrip ateşi başladı. Bu kesimde 200 kadar top vardı. Hazırlanmış ateş planına göre Yunan mevzilerini, makineli tüfek yuvalarını, tel örgüleri, yeri bilinen Yunan toplarını ateş altına aldılar. Ne Yunanlılar böyle yoğun, dehşet verici ateş görmüştü, ne de Türkler. Tepeler yanıyordu sanki. Cephanelikler ateş alıyor, kamyonlar uçuyor, toplar parçalanıyordu. Kocatepe bile zangırdıyordu. Piyadeler hücum mevzilerine, tel örgülere doğru ilerlemeye başladılar. Bu cehennemlik ateş 20 dakika sürdü. Bataryalar bu kez 10 dakika sürecek imha ate-şine geçtiler. Siperleri ve gözetleme yerlerini dövmeye başladılar... İmha ateşi sona erer ermez subaylar ve askerler, açılan gediklerden mevzilere, direnerek merkezlerine daldılar. Fırtına gibi esiyorlardı: Allah Allah Allah Allah!Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme KurslarıYönergesine göre yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda aynı dersten dönemlik açılan kursun süresi kaç ders saatinden az olamaz? T.C.Anayasası na göre yürütme yetkisi ve görevi, ....................ve.....................tarafından,Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Sağ kolumuzu doğuya uzattığında arkamız hangi yönü gösterir? siyah, alt, beyaz, üst, alçak, tam, yüksek" kelimeleri arasında zıt anlamı ile birlikte verilmeyen kelime hangisidir? Dünyanın en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı farklı coğrafyalarda araştırmalar yapılmış. Aralarında çok fazla benzerlik olduğu saptanmış. Mesela, gidecekleri yere genellikle yürüyerek ve bisikletle gidiyorlar. Hemen hemen hepsinin uğraştığı bir bahçesi veya hayvanı var. Stresten uzak bir hayat yaşıyorlar. Torunlarıyla ve çocuklarıyla yakından ilgileniyorlar.Bu parçadan uzun ömürlü insanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Fatih Sultan Mehmet, İstanbulun fethinden sonra Hristiyan, Yahudi ve diğer din mensuplarının ibadethanelerini yıktırmamış ve ibadetlerine devam etmelerine müsaade etmiştir.Bu durum İslamın önem verdiği aşağıdaki özelliklerden hangisine örnek oluşturmaktadır? İngiltereRusya AlmanyaFransa​Osmanlı DevletiYukarıdakilerden kaç tanesi İtilaf Devletidir? Aşağıdakilerden hangisi zararlı yazılımlardan değildir? Sözcükleri biçim yönünden inceleyerek kök ve eklerin yapısını belirleyen bilim dalına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarını önlemek amacı ile yapılmıştır?I. Fabrika bacalarına filtre takmakII. Suni gübre kullanımını artırmakIII. Sıvı atıkların arıtılmasını sağlamak Aşağıdakilerden hangisi karşıdan karşıya geçerken kullanılan yerlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi cümledir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde daha az ünsüz vardır ? 200+ 19,985 + 1,87 = ? "Kur'an-ı Kerim'i ilk suresi olan Fatiha suresinden başlayıp en son suresi olan Nas suresine kadar okumak demektir." Açıklaması yapılan ifade aşağıdakilerden hangisidir ? Dallar mısra mısra, şair tez duyar,Bahar nezle olsa hemen yaz duyar,Çiçek kuşa dil öğretir, haz duyarUlu isteklerde gezer gönlümüz...Bu dörtlükteki kişileştirilmeler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Bir kimsenin sahip olduğu üstünlüklerini ve malını çekememek, bunların yok olmasını istemek aşağıdakilerden hangisiyle anlatılır? Aşağıdaki canlılardan hangisinin kulakları daha kısadır ? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir hecelidir? Tsai Lun (Say Yun) adında bir devlet görevlisi dut ağacı kabuğu, kenevir ve paçavraları suyla karıştırarak ince tabakalar şeklinde hamur hâline getirdi. Daha sonra bu hamuru kurutarak kâğıdı icat etti. Böylece.................. medeniyetinde kâğıt kullanılmaya başlandı.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Güney Yarım Kürede kış sıcaklık ortalamaları Kuzey Yarım Küreden daha yüksektir.Bu durum Güney Yarım Kürenin hangi özelliğinin sonucudur? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kişi zamiri yoktur? Geleneksel gölge oyunu olarak bilinen kültürel değerimiz aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, devlet yönetimindeki değişik toplumsal kesimleri kanun önünde eşit sayar? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, ilerde görevli MEB Personeli memurlar hakkında soruşturma izni vermeye yetkili mercii aşağıdakilerden hangisidir? Deniz ,akşam 21.25te yatıp ,sabah 07.45te kalkıyor. Deniz ne kadar süre uyumuştur ? Kayaçların parçalanması ile aşağıdakilerin hangisi oluşur? Excel programı nasıl açılır? Cumhuriyet, halkın egemenliği doğrudan doğruya veya seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı yönetim şeklidir. Cumhuriyetçilik ise devlet idaresinin bu anlayış doğrultusunda olmasını istemektir Buna göre Cumhuriyetçilik ilkesi; I. Güçler birliği II. Ulusal egemenlik III:Demokratik yönetim kavramlarından hangileriyle bağdaşmaz? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Yunan dili ve kültürünün Avrupadan Çin sınırına kadar yayılmasını sağlayarak Helenistik Dönemi başlatan ünlü kral, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda altı çizili zamirlerden hangisi diğerlerinden farklıdır ? Aşağıdakilerden hangisinde deyim kullanılmamıştır? Hava kirliliği aşağıdaki canlıların hangisini daha çok etkiler? 15 986 432 sayısındaki rakamlardan hangisinin basamak değeri en büyüktür? Çevresi 240 m olan eşkenar üçgenin bir kenarının yarısı kaç metredir? Hz. Muhammed kaç yaşında peygamber olmuştur? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde adlaşmış bir sıfat nesne görevinde kullanılmıştır? Tarihin bilinen ilk yazılı antlaşması Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanmıştır.Yukarıda bahsedilen tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir