S:1

Aşağıdakilerden hangisi maddenin nitelenebilir özelliklerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi maddenin nitelenebilir özelliklerinden biri değildir? sorunun cevabı "Kütle" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Kant, bilginin kaynağına ilişkin görüşünü; Görüsüz kavramlar boş, kavramsız görüler kördür. sözüyle açıklar.Buna göre bilgilerimizin kaynağı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Etler iyi pişmediği için çok sert olmuş.‘‘Yumuşak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki ‘‘ sert sözcüğünün karşıt anlamlısı ola- rak kullanılmıştır? Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi demir yolu taşıtıdır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? Hz. Muhammede dedesini kaybettiğinden günden 25 yaşına kadar ona bakan ve ona ticareti öğreten kişi kim idi? İnce ince minareden ezanınYanık yanık türkü söyler ozanınGenç ihtiyar, çoluk çocuk kızanınTürklük yurdu, mertlik yurdu Türkiye'mDörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? İnanç konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan insanlarda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez? Aşağıdakilerden hangisi çevremizde bulunabilecek beşeri unsurlardandır? 1. insandan2. cümleler3. boş4. çıkar5. cahilNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olmalıdır? Aşağıdaki cümlede hangisi bir duyguyu belirtmektedir? En yakın arkadaşınız bilmediğiniz bir nedenle birisiyle tartışıyor .Bu durum karşısında yapılması gereken davranış hangisidir ? Dostluk ve kardeşliğin temelinde aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Ölçülebilen olayların sayısal olarak ifade edilmesidir.Tanımı verilen araştırma tekniği hangisidir? Bu sabah dışarıda oynayamayız.Çünkü ................ cümlesini hangi ifadeyle tamamlamak uygun olur? 4, 9, 0 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek en büyük üç basamaklı sayı ile en küçük üç basamaklı sayının farkı kaçtır? Bir lokantada lahmacun yiyen herkes ayran içmekte, ayran içen herkes tatlı yemektedir. Bu lokantada sadece tatlı yiyen kişi sayısı 4, tatlı yemeyen kişi sayısı 5, ayran içip lahmacun yemeyen kişi sayısı 11dir.Lokantada toplam 50 kişi bulunduğuna göre kaç kişi lahmacun yemiştir? Hangi kelime hem özel isim hem de cins isim olarak kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin abasının altına aldığı ve ehl-i beytim dediği beş kişi içinde yer almaz? • İsteğimiz dışında çalışır.• Yapısı çizgili kaslara, çalışması düz kaslara benzer.• Çalışması süreklidir.Özellikleri verilen kas aşağıdakilerden hangisinin yapısında bulunur? (.....) Karışımlar birden fazla farklı maddenin bir araya gelmesiyle oluşur.(.....) Çevremizde gördüğümüz bütün maddeler karışım hâldedir.(.....) Turşu, karışım hâldeki maddelere örnek gösterilebilir.(.....) Saf maddelerle karışımlar arasında hiçbir fark yoktur. Aşağıdakilerden hangisi, Günlüdür ibaresini taşıyan süreli resmi yazışmalarda uyulması gereken kurallar bakımından doğru bir ifadedir? (Resulüm!) Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiya suresi, 107. ayet)Bu ayet Peygamberimizin hangi yönüne işaret etmektedir? Kuran-ı Kerim ................................. ‘in halifeliği zamanında kitap haline getirilmiş, ........................in halifeliği zamanında ise çoğaltılıp çeşitli şehirlere gönderilmiştir. cümlesinde boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir? İnsanlar başkalarının sıkıntı ve sorunlarına gerekenönemi vermez, onlarla gerektiği kadar ilgilenmez. anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Kültürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, belgenin şekli özellikleri ile ilgi olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarında yapılan yanlış bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratlar için yanlıştır? I. Aklı kullanmakII.Taklit etmekIII. Ön yargılı olmakIV. Araştırma yapmakNumaralanmış tutum ve davranışlardan hangileri kişinin taassuba düşmesine neden olur? Edebiyatımızdaki ilk makale kim tarafından hangi gazetede yayımlanmıştır? Az kalsın otobüsü kaçıracaktım. cümlesinde altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam değişmez? Aşağıdakilerden hangisi Ural - Altay dil ailesinin Altay kolunda yer alır? '' Cold '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir ? Toplumsal değerlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Hoca Ahmet Yesevi için kullanılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi kültürün maddi unsurlarından biridir? Yol sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyimin içerisinde kullanılmıştır? Öğretmenimizle iletişim kurarken aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Petrol ve doğal gaz aşağıda sistemlerden hangisiyle daha kolay ve ucuz taşınır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir