S:1

Paris Barış Konferansında Milletler Cemiyetinin kurulmasına öncülük eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Paris Barış Konferansında Milletler Cemiyetinin kurulmasına öncülük eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "ABD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki bölgelerden hangileri arasındaki ulaşım yollarının Türkiye arazisi üzerinden geçmesi beklenmez? ........................ Ankaradır.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse olgu olmaz? Hz. Muhammedin doğduğu toplumda çocukları sütanneye verme geleneği vardı. Hz. Muhammedin sütannesinin adı nedir? İlkokuldan beri Ömer Seyfettinin öykülerini okumuş, onun sürprizli sonlarla biten öyküleriyle dolmuş olan bir genç, farklı bir yazarın öyküsünü okuyunca Bu da ne? diyecektir. Onunla tatmin olmayacaktır.Parçanın ana düşüncesi nedir? Geçmişte tarım işçilerinin tamamı için insan gücünden yararlanırdı. Bu iş çiftçilerin hem çok zamanını alıyordu hem de çok yorucuydu.Aşağıdakilerden hangisi çiftçilerin iyi ki var dediği teknolojik araçlardandır? 78 – 40 = 3838 – 9 = 29şeklinde zihinden yapılan ifadenin işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat-fiildir? Anayasa değişikliklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? I- BatıcılıkII- MilliyetçilikIII- İslamcılıkMustafa Kemalin yukarıdaki fikir akımlarından hangilerinden etkilendiği söylenebilir? 25,016 ondalık sayısının okunuşu hangisidir? Malazgirt Savaşında Bizans ordusunu yenilgiye uğratarak Anadolu kapılarını Türklere açan Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerimde Tevhit İnancını en iyi anlatan sure aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin(SAS) insani yönü ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yağmur o kadar güzel ve tatlı ki damlalar kahkahalarla gülüyor. Koyu koyu, kat kat yeşillikleriyle ağaçlar, puslanmış aydınlıktan içerek kendilerinden geçiyorlar. Sanki bu bir yağmur havası değil; çiçekler damlalardan yapraklar açıyor. Her yer bir bahar görünümü içinde...Bu paragrafın yazarı için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hangisi tehlikeli bir davranıştır? Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi (eş seslisi) yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur? Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kevin : My wife never gossips.Cole : - - - - my wife. Amasya Genelgesi ‘nin aşağıdaki maddelerinden hangisi Milli Mücadelenin nasıl yapılacağını belirtmektedir? Başımızın gövdeye bağlandığı yere ne ad verilir? Bir çiftçi ilk yıl 4130 kg buğday üretmiş, ikinci yıl birinci yıldan 723 kg fazla buğday üretmiştir. Çiftçinin iki yıl arasında üretilen buğday miktarı farkı kaçtır? Ürünlerin tüketiciye sunulmak üzere ilgili mağazalara götürülmesidir. Toplumun ihtiyacı olan ürünleri sağlamak üzere yapılan çalışmadır. Ürünün satın alınması ve kullanılması işlemidir.Yukarıda verilen tanımlar sırasıyla hangisine aittir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.(.....) 5x ile −3x benzer terimlerdir.(.....) 5x2 ile −x3 benzer terimlerdir.(.....) 5n7 cebirsel ifadesinin katsayısı 7dir.(.....) x2 + 5x − 7 cebirsel ifadesinin sabit terimi 7dir.(.....) 5y2 + 11x − 4z3 cebirsel ifadesi 3 terimlidir Aşağıdaki cümlelerden hangisi Atatürkçülük ile bağdaşmaz? ( 20 + 40 ) = ( 12 x .... ) işlemlerin sonuçları eşit olduğuna göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Denizin derinliklerine inildikçe görme olayının zorlaşmasının nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir? 52 + 23 işleminin sonucundaki sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? - "İnsanların sahip olduğu haklar hukukla korunmaktadır."Aşağıdakilerden hangisi günümüzde haklarımızı uluslararası güvence altına alan belgelerden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz ikliminin özellikleri arasında yer almaz? 167 895 732 sayısının en büyük rakamının basamak değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize karşı sorumluluklarımızdan değildir? Aşağıdakilerden hangisi isim tamlamasıdır? Eklem isimleri ve çeşitlerini yazarak eşleştiren öğrenci hangi eşleştirmeyi yanlış yapmıştır? Aşağıdaki devletlerden hangisi itilaf devletleri arasında yer almamıştır? Elementlerle ilgili;I. Tek cins atom içerirler.II. Diatomik veya poliatomik yapıda bulunabilirler.III. Moleküler yapılı elemente saf su örnek verilebilir.yargılarından hangileri doğrudur? Gece gökyüzünde ................. gördümifadesindeki noktalı yere hangi sözcük gelmelidir? 8365 sayısından başlayarak ileriye doğru 1000er ritmik saydığımızda 5. sayı kaç olur? Amasya Genelgesinin Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. maddesi ile Kurtuluş Savaşının ................ belirlenmiştir.Verilen cümledeki boş yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir