S:1

Osmanlı Devleti'nde mülkiyeti Müslümanlara ait topraklara ne ad verilirdi?

Osmanlı Devleti'nde mülkiyeti Müslümanlara ait topraklara ne ad verilirdi? sorunun cevabı "Öşri " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
47 sayısının 35 fazlasının 18 eksiği kaçtır? Aşağıda Yeşilay kulübünün Temiz İnsan, Temiz Çevre adlı projesi ilgili hazırladığı afişler verilmiştir. Hangisi bu afişlerden biri olamaz? Evi öyle ................. ki, bal dök yala. cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelebilir? Aşağıdaki kemiklerden hangileri kısa kemiklere örnektir? I. Damarları tıkamasıII. Oksijeni kısıtlamasıIII. Solunum yolu hastalıklarını önlemesiYukarıdakilerden hangileri sigaranın temel zararlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 200 olan bir sayıdır? Yusuf ile Züleyhanın işlediği konu bakımından türü aşağıdakilerden hangisidir? Humus bitki artıklarının çürümesiyle toprağa karışan ve toprağın verimliliğini artıran organik maddelerdir.Buna göre, aşağıda verilen yerlerden hangisinde humus miktarının daha fazla olması beklenir? Edison ampulü iki binden fazla yaptığı deneme soncunda bulmuştur. Yukarıdaki parçada bilim insanının hangi özelliği ön plana çıkmaktadır? 8 + 12 = 2012 + 8 = ?Yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır? Milli Mücadele hangi olay ile başlamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir işlevde kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almamıştır? İnsanlar arasındaki eşitlik, bir devlette hangi araçla/yöntemle sağlanır? Hemen hepsi sahnelenmiş yirmiyi aşkın oyunu ile Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunun en verimli yazarlarından biri olan sanatçının Boş Beşik, Susuz Yaz, Ezik Otlar gibi önemli eserleri vardır.Yukarıda sözü edilen sanatçı kimdir? Ülkemizde gerçekleştirilen milletvekili seçim- lerinin yapılması, cumhuriyetin aşağıdaki nite- liklerinden hangisinin bir gereğidir? Her gün bu kadar güzel mi bu deniz?Böyle mi görünür gökyüzü her zaman?Her zaman güzel mi bu kadar, Bu eşya, bu pencere?(Orhan Veli Kanık)Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir? İlk Çağ uygarlıklarından Sümerler tarım faaliyetlerini düzenlemek için ay ve güneşin hareketlerini incelemişlerdir.Buna göre Sümerlerin aşağıdaki bilim dallarından hangisinde ileri gitmeleri beklenir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tezlik fiili kullanılmıştır? 2847 sayısı hangi yüzlüğe yuvarlanır? Aşağıdakilerden hangisi dini mimari eserlerden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme söz konusudur? cimri" sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı doğrudur? • Beraber oturulan İftar sofraları birlik ve beraberliğimi zi arttırır. • Oruç tutan müslüman kendisine verilen nimetlerin farkına vararak yoksullara yardım etmeye istekli olur.Bu bilgiler aşağıdaki başlıkların hangisinin açıklamasında kullanılabilir? Ünlü ile biten bir sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında iki ünlü arasına y, ş ,s ,n ünsüzlerinden birisi girer. Buna kaynaştırma denir.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Balkan Savaşları sonucunda yapılan antlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Türkiyeye Kavala Bulgaristana Yanya Selanik ve Girit Adası Yunanistana verilmiştir. Bu durumun yol açtığı ve günümüze kadar süre gelen sorun aşağıdakilerden hangisidir? Buhar suyun hangi halidir? Aşağıdaki hareketlilerden hangisi sallanma hareketi yapar? Özel sektörün yetersiz kalması sonucu, ekonomik alanda belirli bir dönem ülkemizde uygulanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? 2 m kaç cm dir? 1) Doğal bitki örtüsü korunmalıdır. 2) Yamaçlar ağaçlandırılmalıdır. 3) Yüksek ses oluşturulmamalıdır. Yukarıdaki önlemler aşağıdaki afetlerden hangisini önlemek için yapılır? Anayasa mahkemesinin kurulması ilk kez hangi anayasada yer almıştır? Aşağıdakilerden hangisiyle yönümüzü bulamayız? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.(....) Mezopotamya ile Anadolu arasında uzanan ticaret yolunu Lidyalılar yapmışlardır.(....) İlkçağ Anadolu Uygarlıklarından "Bin Tanrı İli" olarak bilinen uygarlık, Hititlerdir.(....) Tarımı korumak için çok sert kanunlar yapan, en ünlü tanrıçaları bereket tanrıçası Kibele olan İlkçağ'da Anadoluda kurulan uygarlık İyonlar'dır.(....) Hititler'de devlet işlerinin görüşüldüğü ve soylulardan oluşan meclise "Pankuş Meclisi" adı verilir.(....) Anadoluda İlkçağ'da kurulan uygarlıklardan olan Sümerler, tarih yazıcılığını başlatmışlardır. Peygamberimiz Mekkeden gizlice ayrılarak islama davet ve yeni yer arayışları için Taife gitmişti. Yanında hangi sahabe vardı? Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın uydusudur? İstanbulda saat 9.23 iken Tokyoda saat 15.24 olduğuna göre bu iki şehir arasındaki zaman farkı kaç dakikadır? Servetifünun edebiyatıyla Tanzimat Edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Hangi deyim anlamca diğerlerinden farklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir