S:1

Aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir?

Aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir? sorunun cevabı "Miryokefalon Muharebesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
I. Barajda duran suyun akmaya başlamasıII. Dalda duran armudun koparak yere düşmesiIII. Hızla giden arabanın durmasıVerilen durumların hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür? Aşağıdakilerden hangisi iletişimin süreçlerinden değildir? İlçeleri kim yönetir? Hz.Muhammed (sav)in söz, fiil ve takrirlerine ................denir.Boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir. Aşağıdakilerden hangisi YÖKün açılımıdır? A: Do you need anything for the cookies?B:We need - - - - butter and- - - eggs. 16' dan başlayarak geriye doğru ikişer ikişer ritmik sayarken söylediğimiz 4. sayının 16 fazlası kaçtır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi üç hecelidir? Kutsal kitaplarla ilgili olarak asağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir kâse 3 kepçe hoşaf ile dolmaktadır. 6 kâse kaç kepçe hoşaf ile alır? Japonya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İhtiyar kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? I. Çağrışımlara açık olmasıII. Yaratıcılık ürünü olmasıIII. Tamamlanmış bir sitem olmasıIV. Kurmaca bir yapıya sahip olmasıV. Yaşamı tüm gerçekliğiyle yansıtmasıYukarıdakilerden hangisi edebîmetinlerin özelliklerinden değildir? Adrian: You look so sad. Whats the matter with you?Nani : I - - - - with my best friend yesterday and I dont know what to do. Açık denizde gece yolunu kaybeden balıkçı yönünü bulmak için aşağıdakilerden hangisinden yararlanır? Öğretmen olarak çalışan bir kişi aşağıdaki haklardan hangisine çalıştığından dolayı sahip olur? Aşağıdakilerin hangisinde alışılmamış bağdaştırma vardır? Aşağıdakilerin hangisi Allahın Rahman ve rahim isimleriyle ilgili değildir? Tom: How often do you - - - - milk?Amy: Once a day. Annem misafirler için 2 kg 250 gr muz, 4 kg 850 elma, 2 kg havuç ve yarım kilogram kivi aldı. Annemin aldığı ürünlerin toplamı ne kadardır? Yüce Allah tarafından nurdan yaratılan ve gözle görülmeyen varlıklara .........denir. Kuran-ı Kerimin her bir cümlesidir.yukarıda verilen bilgi Kuran-ı Kerim ile ilgili kavramlardan hangisidir? "Çiçek koparırken eline diken batan Elifin canı yandı." tümcesi hangi duyu organı ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi, resmi belgenin paraf edilmesi ile ilgili doğru bir bilgi değildir? 3, 4, 7 ve 2 rakamları ile yazılabilen 5'ten küçük en büyük ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir? Hayatımızda önemli yer tutan hemen hemen bütün evlerde bulunan ............... John Logie Bird tarafından icat edilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır? • Toprak birliği• Soy birliği• Dil birliğiYukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisini meydana getiren unsurlardandır? Cami avlularında bulunan, çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan, üzeri kubbeli veya açık olan abdest alma yerine................................denirYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. PencikII.DevşirmeIII.UlufeIV.TımarYukarıdaki kavramlardan hangisi Osmanlı toprak yönetimi ile ilgilidir? I. Toplantıya dinleyici davet edilmez.II. Konuşmacılar birbirlerine konuyla ilgili soru sorabilir.III. Konuşmacılar konunun farklı yönlerini inceler.IV. Başkan bulunmaz, sırası gelen konuşmacı söz alır.Numaralanmış cümlelerin hangisi sempozyum için doğru bir bilgi değildir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçlarından değildir? Alanı 400 m2 olan kare şeklindeki bir bahçenin etrafı 2 sıra tel ile çevrilecektir. Bu iş için kaç m tel gerekir? Ailemizle yaptığımız gezilerin amacı nedir?Hangisi Resul Öğretmenin sorusunun doğru yanıtı değildir? Resulullah Taif'e tebliğ vazifesi için kiminle gitmiştir? Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır? Bir tatlıcıda tatlıların porsiyon fiyatı 7 liradır. Sabah satışa başlamadan önce kasada 487 lira bulunmaktadır. Kasadaki para bir saat sonra 571 lira olmuştur.Buna göre bir saat içinde kaç porsiyon tatlı satılmıştır? Peygamberimiz Hz.Muhammede küçüklüğünden itibaren niçin Muhammedül-Emin deniliyordu? I. Türkiye Büyük Millet MeclisiII. Bakanlar KuruluIII. CumhurbaşkanıT.C. Anayasasına göre yasama yetkisi yukarıdakilerden hangisine/hangilerine aittir? "koyun ile kuzu" arasında bir ilişki vardır.Aşağıdakilerden hangisi arasında benzer ilişki yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir