S:1

25 Fen sorusunun 16 tanesini doğru cevaplayan Emre soruların % kaçını doğru yapmıştır?

25 Fen sorusunun 16 tanesini doğru cevaplayan Emre soruların % kaçını doğru yapmıştır? sorunun cevabı "%64" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
4 tane 7 kaç eder? I. Avrupaya bol miktarda altın ve gümüş taşınmasıII. İpek ve baharat yolunun önemini kaybetmesiIII. Avrupada burjuva sınıfının güçlenmesiCoğrafi keşiflerin yukarıdaki sonuçlarından hangileri Osmanlı Devletini doğrudan olumsuz etkilemiştir? Bakanlıklarda, bakanlık makamına yardımcı olmak üzere seçilen bakanlık müşavirlerinin sayısı en fazla kaçtır? Çağlar: Benim 13 liram var.Kenan: Benim 14 liram var. Çağlar ile Kenan paralarını birleştirirse, 3 TL lik kitaplardan kaç tane alırlar? İnsan hayatını kolaylaştırmak için geliştirilen araç-gereçleri ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir? Hangi sayının 5 fazlasının 3 katı 42ye eşittir? verilen ifadeye uygun cebirsel ifade hangisidir? Hicret sırasında Peygamberimizi (s.a.v.) arayan Mekkeli müşrikler bir ara Sevr mağarasının girişine kadar geldiler. Hz. Peygamberin (s.a.v.) hayatı için telaşlanan Hz. Ebu Bekire (r.a.) soğukkanlı bir şekilde Tasalanma! Allah bizimle beraberdir. Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan iki kimse konusunda endişe edilir mi hiç? buyuran Peygamberimiz (s.a.v.) onu sakinleştirdi.Yukarıdaki cümle peygamberimizin hangi özelliğini gösterir? "Küçümseyerek İnsanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez." Lokman suresi 18. AyetYukarıdaki ayet aşağıdaki hangi olumsuz davranışı eleştirmektedir? Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olabilir? • Salgıladığı safra, büyük yağ damlacıklarını daha küçük damlacıklara ayırarak sindirimini kolaylaştırır.• Proteinlerin yapı taşlarının parçalanması sonucu oluşan azotlu maddelerin üreye dönüşmesini sağlar.Yukarıda faaliyetleri verilen organ hangisidir? 1. Her şeyi abartır, bire bin katarak anlatır.2. Aramızda yabancı yok, biz bizeyiz.3. Yanlışını gördüğü kişiyi bir kalemde siler.4. Çarçabuk sınıftan çıktı, bir solukta kantine indi.Yukarıdakilerin hangisinde bir deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir? 1- Ağzına su vermek.2- Burnuna su vermek.3- Bütün bedenini yıkamak.Şeklinde alınan abdestin adı nedir? Kurân-ı Kerimin ilk emri ve içinde bulunduğu sure aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? İtilaf Devletlerinin aşağıdaki tutumlarından hangisi doğrudan halkın iradesini işlemez duruma getirmek için Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş sözcük, sıfat göreviyle kullanılmamıştır? Afrika Kıtasının en gelişmiş ekonomisine sahip ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, kesme işareti unutulmuştur? Geyik dağdan dağa atlarken güzel,Nar dalında diş diş çatlarken güzel,Kestane mangalda patlarken güzel,Kişilik güzelliğin esasından.Aşağıdakilerden hangisi bu dörtlükten çıkarılamaz? Hangi kelimenin hece sayısı beştir? I never ............ fish, but now I ............ . Because it is delicious. Halit 20 kilogram, Şermin ise 28 kilogramdır. İkisinin toplam ağırlığı kaç kilogramdır? I. Soluk alıp verme hızı artar.II. Nabız sayısı artar.III. Kalp atış sayısı artar. Yukarıda verilen durumlardan hangileri egzersiz yapan bir kişide görülür? Bir konunun TBMM Genel Kuruluna gelmeden önce görüşülüp olgunlaştığı kurullara ne ad verilir? Eflak ve Boğdan beylerine verilen unvan, aşağıdakilerden hangisidir? Tevfik Fikretin sade bir dille çocuklar için yazdığı şiir kitabı aşağıdakilerden hangisidir? Bazen insan içine çıkmak istemem. cümlesinde altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Kelime gruplarındaki sıralanış kurallıdır. Ana unsur genellikle grubun sonundadır, yardımcı unsurlar ise baş-tadır. Bu durum konuşma ve şiir dilinde bozulabilir.Aşağıdakilerin hangisinde bir söz grubunun ana unsuru ile yardımcı unsuru yer değiştirmemiştir? A ve B merkezleri arasında 76 dakika yerel saat farkı bulunmaktadır.Bu bilgiden hareketle, bu iki merkez ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? "Bazıları okul şölenine gelmedi." Cümlesinde altı çizili zamirin türü nedir? Büyük görme, yüceltme, ululama, büyüklüğünü kabullenme anlamlarına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? Binlerce yıl toprak altında kalmış canlı kalıntılardan oluşan ve fosil yakıtlar adı verilen enerji kaynakları- mızın belli başlıları - - - - , - - - - ve - - - - dır. Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bileşke kuvvet sıfır değilse cisim ..................... kuvvet etkisi altındadır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakileden hangisi gelmelidr? Sosyal sorumluluk ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir? Hangi duyu organı tatmamızı sağlar? İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz? Atatürkün çocukluk döneminde Selanikte farklı inanç ve milletler bir arada yaşamaktaydı.Bu bilgide Selanik şehrinin,I. DinîII. İktisadiIII. AskerîIV. Sosyalözelliklerinden hangileri vurgulanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamında kullanılmıştır? Umut ile Efenin evleri arasındaki uzaklık 250 metredir. Umut, Efeye evden seslendiğinde hangi mevsimde ses daha çabuk Efeye ulaşır? (Yağışsız ortam) Tıp alanında bilimsel deneylere örnek vererek ilk defa sonda aleti kullanmış ve damar içi şırıngası yapan Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Bir varlığın bir noktaya göre yer değiştirmesini hareket olarak ifade ederiz. Buna göre aşağıda verilen varlıklardan hangisi hareketli değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir