S:1

0,04 ondalık kesrinin % sembolü ile yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

0,04 ondalık kesrinin % sembolü ile yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "% 4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Kişilerin karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturdukları ortama ne denir? Bu eser, şairin eşi Fatma Hanımın ölümü üzerine yazdığı bir mersiyedir. Şair, ölüm karşısındaki duygu ve düşüncelerini, acılarını, feryatlarını dile getirmiştir.Zaman zaman ölümü, yaşamı sorgulamış, içinde yaşadığı fırtınaları ve tezatlarla dolu karmakarışık duygularını ortaya koymuştur.Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Aşk ateşi gir canıma Beni yakıp yandırmaya Yedi deniz suyu yetmez Bu ateşi söndürmeyeBu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır? "Yokuş" kelimesinin eş anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; özel kanunlarla kurul, kurum veya üst kurul şeklinde teşkilatlanan ve bu Kanuna ekli hangi sayılı cetvelde yer alan her bir düzenleyici ve denetleyici kurumun bütçesidir? Sınav sonuçlarını görünce gözleri parıldadı." cümlesine hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? İslamın müminler arasında tesis etmeye çalıştığı kardeşliğin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? Bir kamyonun boş iken ağırlığı, 1650 kg dır. Odun yüklenip tartıldığında ise 5 ton geldiğine göre kamyon da kaç kg odun vardır? İhtiyarlamışız. İstasyonlar artık gençlikteki gibi alıp başını gitme arzuları vermiyor. Evimiz,gözümüzde tütmeye başladı. diyen biri en çok hangi duygunun etkisindedir? Varlıklar alemini incelediğimizde hangisi dışta kalır? 10 – 30 – 26 – 78 – 74 – A – BYukarıdaki örüntüye göre A + B kaç eder? Aşağıdakilerden hangisi esnek bir maddedir? I. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmekII. Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmekIII. Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmekIV. Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yukarıdakilerden hangileri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevlerindendir? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? The bird saw ............ in the mirror. İtilaf Devletleri , I.Dünya Savaşından yenik çıkan devletlerin durumunu görüşmek amacıyla hangisini düzenlemişlerdir ? Toplumu oluşturan en küçük yapı taşı aşağıdakilerden hangisidir? Milletvekili seçiminin 5 yıl cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapılması ilkesi ilk kez hangi anayasada yer almıştır? Aklın genelden özele doğru izlediği yol aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Bitkilerden tohum ve meyve oluşumunu sağlayan kısım aşağıdakilerden hangisidir? Kanadalı iletişim uzmanı Marshal McLuhan medya araçlarını Sıcak ve Soğuk araçlar olarak ikiye ayırmıştır. Sıcak araçlar hayal kurabilmemize farklı değerlendirmeler geliştirebilmemize yardımcı olur. Buna göre aşağıdaki medya araçlarından hangisi sıcak araç sınıfına alınamaz? Atatürkün ilk askeri görev yeri neresidir? Eva : Lets play hide and seek.Ceren : - - - - I dont feel well. 480₺ aldığı bisikletin üzerine %10 kar koyan bir satıcı bisikleti kaç paraya satar? ... Encîr hâr u ratbdur. Bedeni semürdür, tabîatı yum-şadur, öksürüğe eyüdür, balgamı bişürür, safrâyı arturur. Çok yemek giciyik eyler ve ıssı mizâclu kişilere sıtma getürür. Islâhı ekşi nesneler iledür ammâ yubûseti giderür ve susuzlığı keser ve bevl yolını arıdur. Taze vaktında olsa akreb sokduğı yere vursalar hoş eder. Kurusı vaktında dahi hem yeyeler hem akreb urdığı yere vuralar mazarratın giderür...Bu metin aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? Bilim, döneminin değerlerinden, inançlarından bağım sız değildir. Bilim adamlarını yaşadığı toplumun inançları, değerleri ve kültürel değişimleri etkilemektedir.Görüşleri verilen yaklaşım aşa-ğıdakilerden hangisine aittir? Taassup cahilliğe dayanır. Bundan dolayı taassubu olan cahildir. İlim mutlaka cahilliği yener, o hâlde halkı aydınlatmak lazımdır. (Atatürk)Yukarıdaki söze dayanarak hangi sunuca ulaşamayız? I- Seçme – seçilme II- Miras paylaşımı III- Meslek seçme IV- Resmî nikâh Türk kadını, yukarıdaki haklardan hangisini ya da hangilerini 1926 tarihli Medenî Kanun ile elde etmiştir? Normal zekâ düzeyinde zekâ bölümü, aşağıda verilen rakam çiftlerinden hangisi arasında değişiklik gösterir? Aşağıdakilerden hangisi ‘Kafir kelimesinin anlamlarından değildir. Hikaye kitabımın bugün 6 sayfasını okudum. Yarın 4 sayfasını daha okuyunca kitabım bitecek. Benim hikaye kitabım kaç sayfadır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Sıcaklık ölçmede hangi alet kullanılır ? O, diğerlerine benzemiyordu. Yayını gererken yeni olgunlaşmaya başlayan genç bedeni,pazılarını ve kaslarını kaftanının dışından belli (1) ediyor; atlas gömleğinin sıra düğmeleri kopup fırlayacak gibi gergin duruyordu.Belindeki kemer kasten gevşetilmişti. Kırmızı sahtiyan çizmeleri yere çakılmış gibi karda gömülü (2) duruyordu. Elindeki yayın kirişine asıldıkça o koskoca meydanda, kar tanelerinin yere düşüşünü duyacak kadar ihtişamlı bir sessizlik başladı. Gözler kırpılmaz olmuştu. Az sonra fırlayacak oku giderken görmek, herkesin içinde bir arzuya dönmüştü. Meydan (3) susmuş, kulak kesilmiş, göz kesilmişti. Neden sonra hedefte bir ses duyuldu. Kimse, oku ne zaman (4) bıraktığını, okun nasıl hedefi bulduğunu yine görememişti. Bu metindeki kaç numaralı altı çizili sözcük, fiilimsidir? Tarihte Türk adını ilk kez resmi devlet adı olarak kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi elementlerin özelliklerinden biri değildir? Önemli kara ve deniz ticaret yolları üzerinde bulunması nedeniyle İstanbulun fethi, Osmanlı Devletine aşağıdaki alanlardan hangisine daha fazla katkı sağlar? I. Saygı duymakII. Hoşgörülü olmakIII. Dedikodusunu yapmakIV. Sırlarını başkaları ile paylaşmakYukarıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluklarımızdandır? Sodyum bikarbonat (NaHCO3) çözeltisi evlerde beyaz eşyaların (buzdolabı, fırın gibi) temizliğinde tercih edilen bir maddedir.Bu kullanım alanı sodyum bikarbonatın hangi özelliğinden kaynaklanır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir